ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
"ארגון הקריאה בישראל" 4 -3.1

אשכול השפות באגף המפמ"רים במזכירות הפדגוגית החל בבנייה מחודשת
של "ארגון הקריאה בישראל". מטרת הארגון לקדם את הוראתן של מיומנויות
הלשון בכל השפות הנלמדות בארץ ולבנות במה לדיונים פדגוגיים בנושא
הקריאה והאוריינות.
החברות ב"ארגון הקריאה בישראל" היא זכותו של כל מורה לשפות ואיננה
כרוכה בתשלום. מורים שיגלו עניין בפעילות בינלאומית בתחום הקריאה
והאוריינות יוכלו לפנות אל אגף המפמ"רים במזכירות הפדגוגית לקבלת
פרטים וטפסים.

מדובר בשפות האלה:
עברית וערבית כשפות-אם וכשפות רשמיות שניות
אנגלית, רוסית, צרפתית, ספרדית, אמהרית וכל השפות המשניות אחרות.


עובדי ההוראה המעונייים להצטרף מוזמנים לשלוח את פרטיהם האישיים
(שם, שפת ההוראה, מוסד ההוראה, כתובת הדוא"ל, הכתובת האישית, מס' הטלפון)
אל משרדו של מר שלמה אלון, מנהל אגף המפמ"רים, משרד החינוך,
ירושלים 91911, פקס' 02‎-5604286 או דוא"ל efratdav@int.gov.il.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004