ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש מרס מרס - אפריל 3.5‎-6
פורים: הימים ראשון ושני, י"ד וט"ו באדר התשס"ד, 7 ו-8 במרס
2004. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשס"ד, 9 במרס
2004, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
1. 
פסח: מיום שבת, ה' בניסן התשס"ד, 27 במרס 2004, עד יום שלישי,
כ"ב בניסן התשס"ד, 13 באפריל 2004.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשס"ד, 14 באפריל 2004,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות קבועה.
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004