חינוך חברתי וחינוך בלתי-פורמאלי 7.
פעילות חברתית וקהילתית 7.9
שבוע של פעילות לימודית להעצמת המשפחה 7.9‎-3

המשפחה היא המסגרת החברתית האנושית שבה אנו חיים וגדלים. למשפחה
יש תפקיד חשוב בהתפתחותו התקינה והכוללת של היחיד ואחריות לשלומה
ולבריאותה של החברה במאה ה-21. כדי לעורר את המודעות הציבורית
לצורך ולאפשרות ללמוד תפקידים משפחתיים ולפעול למען העצמת חוסנה של
המשפחה תתקיים פעילות לימודית להעצמת המשפחה ביזמת המחלקה
להורים, משפחה וקהילה באגף לחינוך מבוגרים, בשיתוף עם המרכזים
למשפחה, בתאריכים ל' בשבט-ו' באדר התשס"ד (22‎-28.2.04).

האגף לחינוך מבוגרים יפעיל פעילות ממוקדת בנושא המשפחה במסגרות
השונות של למידת מבוגרים:
באולפנים, באמצעות הגף להנחלת הלשון
- 
בתיכוניות ובמסגרות של השכלת יסוד, באמצעות גף השכלה
- 
בקתדראות עממיות, באמצעות המחלקה לקתדראות ולאוניברסיטאות
עממיות
- 
במרכזים יישוביים להורים ולמשפחה, באמצעות המחלקה להורים,
משפחה וקהילה.
- 

במטרה להעלות את נושא המשפחה על סדר היום החינוכי והציבורי ולעודד
מערכות חינוך וחברה לקיים פעילויות לימודיות וחווייתיות בנושא בשותפות
עם משפחות, מציעה המחלקה להורים, משפחה וקהילה למערכות החינוכיות
והחברתיות סיוע בחשיבה, בתכנון ובהפעלה של שבוע הפעילות להעצמת
המשפחה.

אופי הסיוע

בשבוע זה יהיו מוסדות החינוך זכאים לקבל פעילות התנדבותית אחת
לכל מוסד.
הפעילות תתמקד במשפחה כאוכלוסיית יעד או כנושא.
הפעילות תיעשה בהתנדבות, על ידי מנחים מוסמכים להורות ולמשפחה.
המרכזים הארציים המחוזיים והיישוביים יסייעו בקיום הפעילות
בחשיבה, בתכנון ובהפעלה.
ההיענות לבקשות תהיה על פי יכולת היישובים, המרכזים והמוסדות
המפעילים.

אירועים מרכזיים לכלל הציבור

ל' בשבט התשס"ד, 22.2.04: ערב פתיחת האירועים (למוזמנים)
א' באדר התשס"ד, 23.2.04: כנס במרכז "מהות" לקשרי מורים-הורים
במכללת לווינסקי בנושא "הסכמות בונות מרחב חינוכי משמעותי"
ג' באדר התשס"ד, 25.2.04: כנס המרכז האזורי להורות ולמשפחה
בשיתוף עם החוג לפסיכולוגי, מכללת קיי, באר-שבע בנושא "הורים,
מורים והישגים לימודיים"
ד' באדר התשס"ד, 26.2.04: כנס לאנשי מקצוע במרכז להורות
ולמשפחה במכללת סמינר הקיבוצים בנושא "חוסן משפחתי - מאפיינים
ואמצעים לפיתוח"
ד' באדר התשס"ד, 26.2.04: כנס למנחי הורים במעבר תרבותי המרכז
"מאיה", המרכז האזורי להורות ולמשפחה, מכללת סמינר הקיבוצים.

גופים ומוסדות שאפשר לפנות אליהם כדי להיעזר בתכנון
הפעילויות ובהפעלתן


מטה הפעילות

הגב' רינה כהן, מנהלת המחלקה להורים, משפחה וקהילה טל'
02‎-5601427
הגב' רנה טוקר, ייעוץ ותיאום אירועי שבוע המשפחה, טל' 02‎-5601435
הגב' טובה בש, תחום קשרי מורים-הורים, טל' 02‎-5601430
הגב' דליה הופשטטר, פרסומים, טל' 02‎-5601374
ד"ר מיכאל קיפניס, תחום הורים ומשפחה במעבר תרבותי (ברוסית
ובספרדית), טל' 02‎-5601443

רכזי מחוזות בתחום של הורות ומשפחה

הגב' שולה ברנע, מחוזות ת"א והמרכז, טל' 03‎-6896029
הגב' אביבה יוליוסברגר, מחוזות חיפה והצפון, טל' 04‎-8632672
הגב' אורה רינגל, מחוז ירושלים, טל' 02‎-5601328
המרכז האזורי להורות ולמשפחה במכללת סמינר הקיבוצים, הגב' צאלה
מיינרט, טל' 03‎-6902375
המרכז האזורי להורות ולמשפחה במכללת קיי בבאר שבע, ד"ר יהודית
זמיר, טל' 08‎-6402886/37
"מאיה", המרכז הארצי להורים ולמשפחה במעבר תרבותי, מכללת
סמינר הקיבוצים, הגב' גלינה מוזגנוב, טל' 03‎-9602375
"מהות", המרכז הארצי לקשרי מורים-הורים במכללת לווינסקי, הגב'
ריקי אייגנר, טל' 03‎-6902435
המרכז האזורי להורות ולמשפחה בחברה רב-תרבותית במכללת "גורדון"
בחיפה, הגב' ענת גילת, טל' 04‎-8590111
המרכז הארצי הרב-תחומי להורים ולמשפחה בקהילה החרדית בבני
ברק, הגב' גיטה לויפר, טל' 03‎-6160531

מכונים ומדרשות

מדרשת אמונה: זוגיות, הורות, משפחה בין-דורית, הגב' בתיה טבצ'ניק,
טל' 02‎-6519323 ו-02‎-6413242
מכון אדלר, המחלקה למשפחה ולקהילה, הגב' אסנת הראל, טל'
09‎-9518455
המכון הישראלי ללימודי נישואין ומשפחה (בקהילה החרדית), הרב
מאיר עשור, טל' 02‎-6413242 ו-02‎-6422432
מכון מעגלים: הורות, זוגיות, משפחות AD/HD, הגב' תילי מילנר, טל'
03‎-5609545.

מוסדות החינוך נקראים לקחת חלק בפעילויות בנושא המשפחה.


לפרטים נוספים ולדיווח על יזמות ועל פעולות שנעשו במוסדות החינוך אפשר
לפנות אל הגב' רנה טוקר, פקס' 02‎-5601343, א לכתובת זו: המחלקה להורים,
משפחה וקהילה, האגף לחינוך מבוגרים, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים 91911.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004