עובדי הוראה 8.
מנהלים 8.4
קורסים להכשרת מנהלים בשנות הלימודים
התשס"ה-התשס"ו - תוספת של מוסדות המועמדים לקיים
קורסים - תיקון לסעיף 8.4‎-2 בחוזר "הודעות ומידע" סד/5
8.4‎-3


בסעיף 8.4‎-1 בחוזר "הודעות ומידע" סד/4 פרסמנו את רשימת המוסדות
המועמדים לקיים קורסים להכשרת מנהלים. להלן תוספת של 2 מוסדות
(המיועדים לחינוך הדתי):
המכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" בחיפה והמחלקה להוראת
המדעים בטכניון (תכנית משותפת לחינוך הדתי)
1. 
המכללה לחינוך "אוהלו", קצרין, ת"ד 222, רמת הגולן (הקורס מיועד
לחינוך הדתי).
2. 


פרטים נוספים בסעיף 8.4‎-1 בחוזר "הודעות ומידע" סד/4.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004