תכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15
מורשת תרבות ישראל - סיורים מודרכים 9.15‎-4


רקע
1.

תכנית המסגרת בנושא "מורשת תרבות ישראל" לחטיבת הביניים מעודדת
למידה חוץ-בית-ספרית. מטה שנהר-קרמניצר, בשיתוף עם המועצה לשימור
אתרים, מקיים סיורים מודרכים באתרי מורשת שפותחה להם ערכת למידה
ומסלוליהם מותאמים לצורכי המחוזות.


קהל היעד
2.

הסיורים מיועדים למנהלים, לרכזים חברתיים, למחנכים ולמורים המלמדים
"מורשת" בחטיבת הביניים.


מסלולי הסיורים ולוח הזמנים
3.


המסלול התאריך  המחוז 
בית המאירי - הרובע העתיק של צפת
ורחובות המייסדים של ראש פינה-גיא
אוני
 
ב' באדר התשס"ד,
24.2.04
 
צפון
 
בית הספר החקלאי מקווה ישראל
ושכונותיה הראשונות של ת"א: נווה
צדק ונווה שלום
י"ז בשבט התשס"ד,
9.2.04
 
מרכז
 
בית הספר החקלאי מקווה ישראל
(למורי בת ים)
 
י"ח בשבט התשס"ד,
10.2.04
 
ת"א
 
מושבת העלייה הראשונה - מזכרת
בתיה - וסודו של מכון איילון
 
כ"ג בשבט התשס"ד,
15.2.04
 
דרום
 
מוזיאון אסירי המחתרות וחצר סרגי
במגרש הרוסים
 
י"ח בשבט התשס"ד,
10.2.04
 
ירושלים+מנח"י
 

הערה: במחוזות חיפה ות"א כבר התקיימו סיורים בחודש ינואר.
ההרשמה תתבצע במחוזות באמצעות הרפרנטיות של מטה שנהר-קרמניצר
במחוז.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, הממונה על תכניות
והשתלמויות במטה שנהר-קרמניצר, טל' 02‎-5603537.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004