תכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15
"תכנית 100 המושגים במורשת, בציונות
ובדמוקרטיה"
9.15‎-5

"תכנית 100 המושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה" הועלתה על אתר
"אוח".

רשימת 100 המושגים למגזר היהודי הובאה בשלמותה. הגדרות המושגים
תועלינה בהמשך. כמו כן, נעלה בהמשך את רשימת המושגים והגדרותיהם
במורשת הערבית והדרוזית וכן את מושגי הציונות ואת הגדרותיהם למגזר
הערבי והדרוזי. מושגי הדמוקרטיה אחידים לכל המגזרים, אך עדיין לא עלה
תרגומם לערבית על הרשת.

בהוראת "תכנית 100 המושגים" אין להשתמש בכל ספר או חוברת או
בכל חומר למידה שלא זכו באישור משרד החינוך התרבות
והספורט.
רק חומרי למידה שקיבלו את אישורו של הגף לאישור ספרי לימוד
של המשרד ישמשו ללימוד תכנית זו.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הרפרנטיות המחוזיות של מטה שנהר-קרמניצר
או למטה עצמו, טל' 02‎-5603537.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004