תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
מטפחים תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' כקדימות
בתכנית הפעילות הכיתתית והבית-ספרית
9.4‎-10

1.  חומרים חדשים ליישום התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית
    במחצית השנייה של שנת הלימודים

לקראת ההיערכות לסיכום המחצית הראשונה ולמחצית השנייה של שנת
הלימודים התשס"ד פורסמו חומרים ייחודיים להמשך טיפוח התקשורת
הבין-אישית בדגש על ניהול שיח. חומרים אלה מזמנים שיח בכיתה,
בשכבה, בוועדה ובמסגרות חברתיות נוספות בחיבור לתכנים לימודיים,
לזמנים ייחודיים, לאירועים מיוחדים ולאוכלוסיות מגוונות.


אפשר להוריד את החומרים מהאתר לטיפוח תקשורת בין-אישית שכתובתו
http://207.232.9.131/yesodi/hevra tochnit1.htm.


2.  פורום מחודש של התכנית

הפורום של התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית עבר שינוי; אפשר
להיכנס אליו בכתובת http://snipurl.com/tikshoret, להוריד
חומרים ולשתף אחרים בהצעות, בבקשות ובשאלות הנוגעות
לאופן ניהול השיח סביב תכנים רלוונטיים הנגזרים מתכנית
הפעילות הכיתתית והבית ספרית.


3.  השתלמויות ארציות לטיפוח תקשורת
     בין-אישית בבית-הספר


כחלק מהיערכות כוללת לטיפוח תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו'
נמשכות ההשתלמויות הארציות למובילי התכנית בבתי-הספר
ברחבי הארץ:
לרכזים המובילים את התכנית בבית-ספרם  3.1
המפגש הראשון התקיים בחנוכה, ואפשר לקרוא עליו בפורום לטיפוח
תקשורת בין-אישית.
 
   
המפגש השני יתקיים בחופשת הפסח, ב-ו' בניסן התשס"ד, 28 במרס
2004, בין השעות 16‎-9, במרכז הפסג"ה ברמת-גן. לאישור הגעה יש
לפנות בהקדם למחלקה לחינוך לחיים בחברה, בטל'
02‎-5603283/4.
 
   
למנהלים המובילים את התכנית בבית-ספרם  3.2
הסתיימה ההרשמה להשתלמות בנושא "המנהל כמוביל תכנית
לטיפוח תקשורת בין-אישית". ההשתלמות תתקיים בבית הספר
לעובדי הוראה בכירים בירושלים, בתאריכים כ"ו-כ"ט באייר
התשס"ד, 20‎-17 במאי 2004. מנהלים שנרשמו מתבקשים לוודא
שקיבלו אישור מהפיקוח הכולל ומהמחלקה לחינוך לחיים בחברה.
 
   
השתלמות נוספת למנהלים תתקיים ב"בית יציב", המרכז הארצי
להשתלמות לעובדי הוראה במקצועות היהדות, הרוח והחברה,
בתאריכים י"א-י"ג באייר התשס"ד, 4‎-2 במאי 2004. מנהלים
המעוניינים להירשם מתבקשים להתקשר למחלקה לחינוך לחיים
בחברה, טל' 02‎-5603283/4 (מספר המקומות מוגבל).
 
   


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב רם, ירושלים 91911,
טל' 02‎-5603283/4, פקס' 02‎-5604043.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/6, ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004