ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
יום העצמאות 11 -3.5

1.הנושא המרכזי ליום העצמאות התשס"ד

ועדת השרים לסמלים ולטקסים החליטה שהנושא ה מרכזי לשנת התשס"ד יהיה
"ישראל מצדיעה לספורט ההישגי והעממי".
מטה ההסברה יקים, כמדי שנה, ועדה ציבורית אשר תבחר את מדליקי המשואות,
נציגים העוסקים בתחום זה, לטקס הדלקת המשואות שייערך בערב יום העצמאות,
ה' באייר (26.4.04), בהר הרצל, ירושלים.


2. כרזת יום העצמאות

כרזת יום העצמאות תיבחר מתוך עבודותיהם של 17 גרפיקאים השוקדים על
המלאכה כבר בימים אלה. הכרזה תיבחר על ידי ועדה שתוקם לצורך זה.
הכרזה הזוכה תודפס בגודל X00107 ס"מ, ויהיה אפשר לרכוש אותה בחנות
הפרסומים שבמטה ההסברה בבית התאומים, רח' כנפי נשרים 15, ירושלים,
טל' 6549237 חומרים נוספים של מטה ההסברה ראה ב"מידע" להלן, סעיף 76.

הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004