ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודשים מרס ואפריל 8 -3.5

פורים: הימים ראשון ושני, י"ד וט"ו באדר התשס"ד, 7 ו-8 במרס 2004.
הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר התשס"ד, 9 במרס 2004, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
1.
פסח: מיום שבת, ה' בניסן התשס"ד, 27 במרס 2004, עד יום שלישי, כ"ב
בניסן התשס"ד, 13 באפריל 2004.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשס"ד, 14 באפריל 2004,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
2.
יום העצמאות: יום שלישי, ו' באייר התשס"ד, 27 באפריל 2004.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשס"ד, 28 באפריל 2004,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3.


הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004