ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד - ובאתרי היחידות 11 -3.6

1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי

פורים
באתר פורים אפשר למצוא מידע הכולל חומרי למידה והוראה לפורים, משחקים
שונים לחג )משחק הזיכרון ומשחק התחפושות(, חידון על ביטויים מצוירים
מהמגילה והסברים על החג באשר לשמחה, צחוק ועוד...כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/purim.
2. אתרי היחידות

אתר מדעי הסביבה
אתר המקצוע מדעי הסביבה החל לפעול במסגרת האתרים המקצועיים המופיעים
במזכירות הפדגוגית.
האתר מכיל את כל המידע הקשור למקצוע מדעי הסביבה בחטיבה העליונה, ובכלל
זה תכנית הלימודים, חומרי למידה ובחינות הבגרות. כמו כן יש באתר מידע לכל
שכבות הגיל על כנסים ארציים, על תחרויות ארציות, על השתלמויות ועל פרויקטים
בינלאומיים, מידע כללי הקשור לאיכות הסביבה וללמידה בנושא המתעדכן
בהתאם לצורך ואפשרות להעברת שאלות הקשורות למקצוע למפמ"ר במדור
"כתבו אליי".
בתוך זמן קצר ישמש האתר להעברת מידע דחוף למורים ולהרשמה לבחינות בעל-
פה, לאישור הצעות לאקוטופים, להרשמה להשתלמויות ועוד.
2.1כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/madaehasvivva.
אתר הגיאוגרפיה
האתר מיועד למנהלים, למורים, לתלמידים ולכל המתעניין בהוראת הגיאוגרפיה
(בכיתות ה'-י"ב) ובהוראת מולדת, חברה ואזרחות (בכיתות ב'-ד').
האתר מכיל מידע רשמי כגון חוזרי מפמ"ר, תכניות לימודים, עדכונים בנושא
בחינות הבגרות, חומרי לימוד חדשים, השתלמויות, סיורים, כנסים וימי עיון,
קישורים לאתרים נוספים ועוד.
2.2כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/Geographya.

הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004