ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
העברת דבר המנכ"לית לידיעת המורים 5 -3.7

מנהלי בתי הספר מתבקשים לדאוג כי דבר המנכ"לית בחוזר המנכ"ל יועבר לכל מורה
בבית ספרם ועותק שלו ייתלה בחדר המורים.


הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004