תכניות לימודים 9.
שואה 9.10
הביקור ב"יד ושם" כחובה ערכית ומוסרית
הביניים
2 -9.10

ב"יד ושם" בירושלים הקים משרד החינוך את בית הספר המרכזי להוראת השואה
והעמיד לרשותו צוות הוראה בכיר, מקצועי ומיומן ותשתית רחבה ואיכותית כדי
להבטיח שנושא השואה יילמד כראוי בבתי הספר הפוקדים את "יד ושם".

משרד החינוך רואה חשיבות רבה בלימוד נושא השואה ובעיצובו כמרכיב בזהותם של
בני הנוער בישראל. בהקשר זה יש חשיבות מיוחדת לביקור תלמידים ב"יד ושם"
ולהשתתפות בתכניות החינוכיות שפיתח בית הספר המרכזי להוראת השואה.

משרד החינוך חותר לכך שכל תלמיד בישראל יפקוד את "יד ושם" במסגרת לימודיו
לפחות פעם אחת לתכנית חינוכית בת יום אחד המשלבת למידה עיונית, חוויה חינוכית
משמעותית, התייחדות בהר הזיכרון בירושלים עם קרבנות השואה ומפגש משמעותי עם
דור הניצולים ב"יד ושם". מנהלי בתי הספר בחטיבות העליונות נקראים אפוא להבטיח
שהביקור בבית הספר להוראת השואה ב"יד ושם" ישולב בתכנית הלימודים כחלק
אינטגראלי ממנה וכחובה ערכית ומוסרית לבני הנוער הגדלים בארץ.


להזמנות יש לפנות אל בית הספר המרכזי להוראת השואה, מגמת ההדרכה, טל'
02‎-6443633, פקס' 02‎-6443634, דוא"ל
Ronit.levi@yadvashem.org.il.
הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004