תכניות לימודים 9.
תכניות מיוחדות 9.14
"נוער חושב מחר" 1 -9.14

1. רקע

ב-ה' בשבט התשס"ד, 28.1.2004, נערך בהצלחה רבה טקס השקת הספר "נוער חושב
מחר" שרוכזו בו חיבורים של תיכוניסטים שכתבו על חזון מדינת ישראל במאה
העשרים ואחת. בטקס הוענקו מחשבים ניידים לחמשת הכותבים המצטיינים
ותעודות הצטיינות לשאר שנים-עשר הכותבים שמאמריהם נכללו בספר. לאור
הצלחתו של הפרויקט במתכונתו הניסיונית ולאור התגובות החיוביות שהגיעו
מתלמידים, ממנהלי בתי ספר ומגורמים ממלכתיים, החליט משרד החינוך להפוך
את הפרויקט "נוער חושב מחר" לפרויקט רב-שנתי.

הפרויקט "נוער חושב מחר" נועד לתת במה לרעיונות קונסטרוקטיביים בבסיסם
תוך דגש על האדם, החברה, הסביבה, הטכנולוגיה והדרכים למימוש הפוטנציאל
הגלום בהם. תלמידים מכל המגזרים מוזמנים לכתוב בנושאים המדברים אל לבם
ולתאר כיצד הם רואים את עצמם משתלבים בחזון מדינת ישראל.


2. יעדי הפרויקט "נוער חושב מחר"

עידוד תלמידי התיכון למעורבות בגיבוש חזון מדינת ישראל    
עידוד חשיבה עתידנית ומעורבות ציבורית בקרב בני הנוער    
הפקת אוגדן שיכיל אסופת מאמרים ובו החיבורים הנבחרים על חזון מדינת
ישראל למאה ה-21, שיופץ במוסדות החינוך העל-יסודי, במוסדות אקדמיים
ובקרב קובעי המדיניות בישראל.
   


3. התחרות

התחרות היא תחרות חיבורית המיועדת לתלמידי כיתות י'-י"ב. בחיבור
התלמידים מתבקשים לסרטט קווים לחזונה של מדינת ישראל במאה ה-21.
החיבור יכול להתמקד בתחום אחד או יותר. תוכן החיבור יכול להיות אוטופי
או ריאליסטי, ואפשר לכתוב אותו בסגנון חופשי, כסיפור או כמאמר.
3.1  
על החיבור להיות בן 5000 מילים לכל היותר, מודפס בקובץ WORD, גופן "דוד",
גודל 12 ורווח 1.5. יש לשמרו בסיומת (Rich Text Format R.T.F).
את החיבור יש לשלוח עד יום ה', כ"ו בתמוז התשס"ד, 15 ביולי 2004 באופן הזה:

יש להיכנס לאתר האינטרנט של הפרויקט www.my-israel.co.il.  
באתר יש להקליק על הקישור "הגשת חיבור", ובדף זה יש למלא את כל
הפרטים בשדות הרלוונטיים, כולל צירוף קובץ המאמר. את תהליך
ההגשה יש לסיים בלחיצה על הפתור "שלח". עם קבלת החיבור על ידי
המערכת תישלח הודעת אישור לשולח.
 
3.2  
התחרות תנוהל על ידי ועדת היגוי אשר תבחר את החיבורים הזוכים. הוועדה
תורכב מאנשי חינוך, מאנשי ציבור, מאנשי אקדמיה ומאנשי תרבות. 15
המאמרים הטובים ביותר יזכו לפרסום באסופה שתודפס ותופץ במסגרת
הפרויקט. כותבי החיבורים הנבחרים, מנהלי בית ספרם ומחנכיהם יוזמנו
לטקס חגיגי בהשתתפות הנהלת משרד החינוך ונבחרי ציבור. חמש היצירות
הטובות ביותר תזכינה את כותביהן בפרס יקר ערך.
3.3  


4. הנחיות למנהלים/למורים

לבתי הספר תישלח, במהלך חודש מרס, ערכת התחרות אשר תכלול את ספר
השנה הראשונה, דפי מידע והצעות לפעולה.
4.1  
החל מאמצע חודש מרס, כדי לקדם את הפרויקט, יפקדו סטודנטים את בתי
הספר שהם למדו בהם. יש לשתף עמם פעולה ולסייע להם ככל שיידרש.
4.2  
יש לנסות לעודד את התלמידים להשתתף בפרויקט זה. אפשר להפעיל את
המחנכים, את הרכזים החברתיים ואת המורים להיסטוריה ולאזרחות.
4.3  
אפשר וכדאי לשלב את הפרויקט במסגרת תכניות הלימודים הקיימות. מומלץ
להשתמש בספר שיצא לאור השנה כבסיס לדיון בכיתות.
כמו כן מומלץ להיכנס לאתר הפרויקט -www.my-israel.co.il.- כדי לקבל
עדכונים שוטפים על הפרויקט. אתר מומלץ נוסף הוא http://www.jafi.org.il
education/anthology אתר זה סוקר את היסטוריית החזונות והבריתות של
העם היהודי ב-003 השנים האחרונות במסגרת אונטולוגיה שמיטב המומחים
שקדו עליה.
4.4  

אפשר לקבל מידע נוסף באגף לחינוך על-יסודי, טל' 02‎-5603227/8הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004