תכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15
מבחן המאה 6 -9.15

המזכירות הפדגוגית, בשיתוף עם הטלוויזיה החינוכית, מפיקה בימים אלה שעשועון ידע
בנושא "תכנית 100 מושגים במורשת, ציונות ודמוקרטיה". מדובר במשחק טלוויזיה
חדש ומקורי המשלב מרכיבים עכשוויים מעולם חידוני הטלוויזיה והמיועד לתלמידי
כיתות ז'-ט'.

התחרות היא אישית וקבוצתית כאחת. חמישה תלמידים מ-18 בתי ספר יתחרו בעשר
תכניות שונות, שהאחרונה שבהן תהיה תכנית גמר מיוחדת שבה יוכתר בית הספר
המנצח שיצבור את מרב הנקודות.


מידע נוסף יועבר על ידי רפרנטיות המטה המשולב ליישום דוחות שנהר וקרמניצר
במחוזות השונים.




הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004