תכניות לימודים 9.
חינוך מדעי וטכנולוגי 9.6
עידוד בנות להצטרף לעתודה האקדמית 1 -9.6

לאחרונה יזם צה"ל, בשיתוף עם משרד החינוך, מהלך לקידום ולהכוונה של בנות
ללימודי מגמות ההנדסה והמדעים המדויקים.

אחוז נמוך של התלמידות בבית הספר התיכון בוחרות במגמות הריאליות, וכך נחסמת
דרכן להשתלב במגמות ההנדסה בלימודים אקדמיים במסגרת מסלול העתודה
האקדמית.

צה"ל מאפשר לבנות מוכשרות להשתלב במסלול של מכינה בת שנה שמטרתה לשפר את
ציוני הבגרות ואת הרכב תעודת הבגרות וכן את הציון במבחן הפסיכומטרי.
בסיום המכינה תתמודדנה הבנות על מקומן במסלול העתודה. לאור חשיבות הנושא
צה"ל עושה רבות לאיתור הפוטנציאל הרלוונטי, ומסייע לבנות בהוצאות שכר הלימוד.
מנהלי בתי הספר מתבקשים ליידע את הבנות בנושא ולשלוח רשימת שמות של הבנות
המתאימות המעוניינות ומספר תעודת הזהות שלהן לפקס' 03‎-6755685.לבירורים: טל' 03‎-6757377 (נאוה) ו-03‎-6757383 (גלית).הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004