תרבות 10.
ספרות ילדים ונוער 10.3
הודעות המדור לספרות ילדים ונוער 3 -10.3

1. מענק לבית הספר שתרם תרומה ניכרת לקידום הקריאה
    החופשית של תלמידיו.


המענק יינתן גם השנה, כמדי שנה בשנה, על ידי קרן הספריות לילדי ישראל,
בשיתוף עם המדור לספרות ילדים ונוער.

בית ספר העוסק בתחומים של קריאה מונחית וקידומה, בהפצת ספרים במסגרת
"הספר הטוב במחיר מוזל" ובשיתוף הורים ומורים בנושאים של עידוד הקריאה
בבית הספר ומחוצה לו יכול להגיש את מועמדותו לקבלת המענק.

על מנהל בית ספר הרואה את עצמו מתאים לקבלת הפרס לפנות אל המפקח על בית
ספרו בתיאום עם המנחה לספרות ילדים במחוז.

הצעת מועמדים, בצירוף דוח מפורט על פעולות בית הספר המוצע, תועבר על ידי
המחוז ובהמלצתו אל המדור לספרות ילדים ונוער עד י"ב בסיוון התשס"ד,
1.6.04.


2. חלוקת ספריה של מרים ילן-שטקליס לילדים מעוטי יכולת

המשוררת והסופרת מרים ילן שטקליס הורתה בצוואתה לחלק בכל שנה מספריה
לילדים מעוטי-יכולת. גם השנה יחלק המדור לספרות ילדים כ-1800 ספרים
לתלמידים על פי רשימות המתקבלות מן המנחות לספרות ילדים במחוזות.הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004