תרבות 10.
סרטים לילדים ולנוער 10.5
שירות הסרטים הישראלי 1 -10.5

שירות הסרטים הישראלי עבר למשכנו החדש ברחוב פארן 7, רמות אשכול, ירושלים
91911

השירות התחיל את דרכו בשנת 1956, ובמהלך השנים הוא פועל כמרכז עשייה קולנועי
חשוב והפיק סרטים רבים שהוקרנו בערוצי הטלוויזיה השונים בארץ ובעולם, ביניהם
סרטים שזכו בפרסים ישראליים ובינלאומיים, כמו "בירושלים", "ששת הימים", "יומן
ראש הממשלה", "ילדי היהודים", "בגלל המלחמה ההיא", "הרצל", "פה-לן-יה", "מה
שראיתי בחברון", "פאות ירוקות" ועוד. עלות רוב הקלטות הוא 45 ש"ח.

שירות הסרטים הישראלי מציע רכישת קלטות וידיאו מתוך ארכיון הסרטים
הדוקומנטריים שלו בנושאים אלה: תולדות עם ישראל וארץ ישראל, שואה, אישים,
חברה, דת, חינוך, תרבות ואמנות, מקומות בישראל, ירושלים, איכות הסביבה, עלייה
וקליטה, צבא וביטחון, ארכיאולוגיה ועוד. אלפי הסרטים שהפיק השירות במהלך
השנים מצטרפים לארכיון רב ערך וחשיבות.


לייעוץ ולקבלת קטלוג של הסרטים הנבחרים: טל' 02‎-5601072.הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004