תרבות 10.
סל תרבות 10.6
מופעים חדשים מאושרים ע"י ועדת הרפרטואר של
סל-התרבות הארצי*
5 -10.6

1. מוזיקה

הפעולה
המפיק/האמן
הכיתות
כלי הקשה מסביב לעולם - מפגש
תיאטרון המטמון
גן ו-א'-ב'
מוזיקה מדגדגת
גל תרבות
גן ו-א'-ג'
עושים תזמורת סמבה - אהרל'ה קמינסי
נוער מוזיקלי
ה'-י"ב2. תיאטרון

הפעולה
המפיק/האמן
הכיתות
הקמצן
תיאטרון החאן
ח'-י"ב
התאונה
תיאטרון בית לסין
י"א-י"ב
מיניקברט
בית האמנויות
א'-ו'
עקיבא והמעיין הקסום
בוביני
גן ו-א'-ד'


___________________
* במוסדות החינוך הדתי יש לקבל את אישורה של המועצה לחמ"ד.

בכבוד רב


רונית תירוש
המנהלת הכללית
 הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004