אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
היום הבינלאומי ללא עישון במערכת החינוך -פעילות ותחרות פרסים 2 -2.5

1. היום הבינלאומי ללא עישון יתקיים השנה בארץ ביום ב', י"א בסיוון התשס"ד

31.5.04 מערכת החינוך נערכת לקראת יום זה באחריות השירות הפסיכולוגי-
ייעוצי ובשיתוף המחלקה לבריאות במשרד, האגודה למלחמה בסרטן, הליגה
למניעת מחלות ריאה ושחפת בישראל, הפורום הישראלי למניעת עישון, משרד
הבריאות - המחלקה לחינוך לבריאות ושירותי בריאות כללית - היחידה לקידום
בריאות.
מנהלי בתי הספר נקראים להקדיש לקראת יום זה שיעורים מיוחדים למניעת
העישון.

לקבלת עצה, הדרכה וחומרי עזר אפשר לפנות -

1. לשירות הפסיכולוגי-הייעוצי, משרד החינוך, היחידה לתכניות
למניעת סמים, פקס' 02‎-5603256;

2. לאגודה למלחמה בסרטן:
א. לקבלת חומר הסברה באופן מרוכז לכיתה: פקס' 03‎-7322780
ב. להזמנת הרצאות ממדריכים וממומחים בנושא מניעת נזקי
העישון:
פקס' 03‎-5719577 האגודה למלחמה בסרטן, רח' רביבים 7,
גבעתיים 53103
ג. לקו הפתוח בנושא מידע וגמילה מעישון, טל' 1800‎-599‎-995;

3.למשרד הבריאות, למחלקה לחינוך לבריאות: פקס' 02‎-6235399

4.למחלקה לחינוך לבריאות בשירותי בריאות כללית: פקס'
03‎-6923450.


2. תחרות פרסים

לקראת היום הבינלאומי ללא עישון תתקיים תחרות פרסים בין בתי הספר
שיפעילו תכניות ייחודיות בנושא העישון. התחרות תתקיים בחסות הליגה למניעת
מחלות ריאה ושחפת, האגודה למלחמה בסרטן ושירותי בריאות כללית ובשיתוף
שפ"י במשרד החינוך. התחרות תיערך לזכרו של ד"ר יוליוס מרקוס ז"ל, יו"ר מרכז
הליגה למניעת מחלת ריאה ושחפת, שנספה בשנה שעברה בתאונת דרכים.
הפרסים יחולקו מטעם הליגה ביום הבינלאומי בכנס חגיגי. פרטים נוספים יינתנו
רק לבתי הספר שימלאו את הטופס שלהלן ויירשמו כמשתתפים בתחרות.

אלה הפרסים המוצעים:
-   פרס ראשון בשווי 5,000 ש"ח
-   פרס שני בשווי 2,000 ש"ח
-   פרס שלישי בשווי 1,000 ש"ח
-   פרס מיוחד לתכנית ייחודית בנושא "מניעת עישון נרגילות".

להשתתפות בתחרות על בית הספר לעמוד בקריטריונים האלה:
בית הספר יפעיל תכנית על פי עקרונות המניעה הכוללים מידע, עמדות
וצרכים, כישורי חיים ופעילויות חווייתיות תוך קיום דיאלוג עם התלמידים
ועירובם בתכנית.
א.
בית הספר יערב גורמים מהקהילה כשותפים, כמנחים, כמרצים וכד'. בית
הספר הדתי יערב את רב בית הספר ואת רבני הקהילה לפסקי הלכה בנושא
איסור העישון.
ב.
בית הספר ישלב את פעילויות החינוך במקצועות הלימוד השונים. ג.
בית ספר יתעד את הפעילויות בקלטת וידיאו, בדיסק, במצגת, בכרזות או
בחוברת עם תמונות להמחשה, ויצרף בנספח הסבר על הפעילות, על היקפה
ועל מספר התלמידים המשתתפים בה.
ד.

ועדה מיוחדת תבחר את בתי הספר הזוכים. את העבודות המתועדות יש לשלוח
לא יאוחר מיום כ"ג בניסן התשס"ד, 14.4.04, לדגנית פלס, מדריכה ארצית
בתכניות למניעת עישון, הדסה נעורים40298.
המעוניינים להשתתף בתחרות ימלאו את הטופס שלהלן וישלחו אותו לשפ"י,
היחידה לתכניות מניעה:

שם
המנהל
שם
ביה"ס
מס'
הטלפון
או
הפקס'
השכבה/
הכיתה
שבה תופעל
התכנית ומס'
התלמידים
תיאור
התכנית
שם מפעיל
התכנית+
מס' טלפון
ופקס'
           
           
           
           
           
           
           


המעוניינים לקבל את החוברת "חופשי לנשום" המיועדת לכיתות ז'-ט' יפנו
ליחידת המניעה בנושא טבק, אלכוהול וסמים אחרים בשפ"י, פקס' 02‎-5603256.הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004