ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה 10 -3.5

ערב יום הזיכרון: ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה
יחול השנה ביום ראשון, ד' באייר התשס"ד, 25 באפריל 2004. בשעה שמונה בערב
תישמע צפירה, ויודלק "נר זיכרון הגבורה" במעמד נשיא המדינה והרמטכ"ל
ברחבת הכותל המערבי. הטקס ישודר ברדיו. יו"ר "יד-לבנים" יישא את דבריו
1.  
נר זיכרון ללוחמינו: לפי החלטת הממשלה נתבקש הציבור להעלות בערב יום
הזיכרון, איש-איש בביתו, את "נר זיכרון הגבורה", סמל לגבורת הלוחמים שנפלו
במערכות ישראל. המחנכים מתבקשים לעודד את התלמידים לקיים מנהג זה בביתם.
2.  
אזכרה לחללי צה"ל: ביום שני, ב' באייר, 26 באפריל, בשעה 7 בבוקר, יורד דגל
המדינה לחצי התורן, ויורם עם צאת יום הזיכרון. בשעה 11 תישמע ברחבי הארץ
צפירה - אות לשתי דקות דומייה. בשעה זו ייערכו טקסי יום הזיכרון בבתי הקברות
הצבאיים. בשעה 19.45 ייערך בהר הרצל הטקס לסיום יום הזיכרון ולפתיחת
חגיגות יום העצמאות ה-56 למדינה.
3.  
ביום הזיכרון יתקיימו הלימודים בשלושת השיעורים הראשונים לפחות. אחד
השיעורים יוקדש לזכר הנופלים במערכות ישראל ולסיפור עלילת גבורתם, והוא
יינתן על ידי מחנך הכיתה. כן יוקדש זמן לדיון בבעיות הציונות, היהדות והחברה
ולענייני היום. בשעה 7 בבוקר יישא את דבריו יו"ר "יד-לבנים" ברדיו. דברי שרת
החינוך והתרבות ליום הזיכרון יתפרסמו בתקשורת. בשיעור הרביעי תיערך עצרת
יום הזיכרון: אזכרה לחללי צה"ל, הזכרת שמותיהם של הנופלים, בוגרי בית-הספר,
ועמידת דומייה לזכר הנופלים. מומלץ להזמין לעצרת בני משפחות אשר יקיריהן,
תלמידי בית-ספר, נפלו במערכה. בכל מקרה לא יעזבו התלמידים את בית הספר
לפני השעה 12.
4.  
טקס האזכרה הממלכתי לנפגעי פעולות האיבה: הטקס ייערך בשעה 13 ליד
האנדרטה לנפגעי פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים במעמד נשיא המדינה, ראש
הממשלה, יו"ר הכנסת, נשיא בית המשפט העליון, שרים, חברי כנסת ומשפחות
נפגעי פעולות האיבה מכל רחבי הארץ.
5.  
הטלוויזיה החינוכית תשדר ביום הזיכרון תכניות מיוחדות 6.  
אימוץ אנדרטות: בתי-הספר שאימצו אנדרטות במשך שנת הלימודים יפקדו אותן
ביום הזיכרון ויערכו את טקס הזיכרון לידן.
7.  
התייחדות: משלחת של תלמידי כיתות ח' בבתי-הספר היסודיים ושל תלמידים
בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, כפי שתיקבענה על ידי מנהלי המחוזות
ומחלקות החינוך והנוער ברשויות המקומיות, תעלינה לקברותיהם של חללי צה"ל
בבתי הקברות הצבאיים ובחלקות הצבאיות שבבתי הקברות האזרחיים לשם
התייחדות עם הנופלים שנתנו את חייהם למען האומה. במקומות שבהם הדבר
אפשרי רצוי כי כיתות י"א ו-י"ב של בתי הספר העל יסודיים, על מוריהן, תשתתפנה
בביקורי ההתייחדות. ביקורי התייחדות ייערכו גם ליד אנדרטות הזיכרון ובבתי
"יד-לבנים". בביקורי ההתייחדות יונחו פרחים וייקראו פרקים מתאימים.
8.  
תג "יזכור" - פרח "דם המכבים": לקראת עצרת יום הזיכרון יחולק בין התלמידים
תג "יזכור" - פרח "דם המכבים", שהוכן על ידי מרכז "יד-לבנים", בשיתוף עם
היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון.
כל גן וכל בית ספר יקבלו ממחלקת החינוך של הרשות המקומית מעטפות מספר,
כמספר הכיתות בגן ובבית הספר, ובכל מעטפה 40 תגי "יזכור" שיחולקו לתלמידים,
והיתר לבני משפחותיהם.
9.  
עובד הוראה ששכל במערכות ישראל בן-זוג, אב, אם, בן, בת, אח או אחות זכאי
להיעדר מבית הספר ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. היעדרות זו תדווח
כ"היעדרות מוצדקת בשכר". הסימול לדיווח זה לעובדי הוראה המקבלים את
משכורתם ממשרד החינוך והתרבות הוא 49.
10.  


הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004