ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
מהלך שנת הלימודים התשס"ה (לוח החופשות) 12 -3.5

פתיחת שנת הלימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי
הספר העל-יסודיים, בכיתות י"ג-י"ד ובמוסדות להכשרת עובדי הוראה יתחילו
ביום רביעי, ט"ו באלול התשס"ד, 1 בספטמבר 2004.
1.  
ראש השנה: ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט
באלול התשס"ד ו-א'-ב' בתשרי התשס"ה, 17‎-15 בספטמבר 2004. הלימודים
יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשס"ה, 19 בספטמבר 2004, בשעה הראשונה לפי
מערכת השעות הקבועה.
2.  
יום הכיפורים: ערב יום כיפור ויום הכיפורים, הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי
התשס"ה, 25‎-24 בספטמבר 2004. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי
התשס"ה, 26 בספטמבר 2004, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
3.  
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשס"ה, 29
בספטמבר 2004, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשס"ה, 8 באוקטובר 2004. הלימודים
יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשס"ה, 10 באוקטובר 2004, בשעה הראשונה
לפי מערכת השעות הקבועה.
4.  
חנוכה: מיום חמישי, כ"ו בכסלו התשס"ה, 9 בדצמבר 2004, עד יום רביעי, ג' בטבת
התשס"ה, 15 בדצמבר 2004. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ד' בטבת התשס"ה,
16 בדצמבר 2004, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
5.  
ט"ו בשבט: יום שלישי, ט"ו בשבט התשס"ה, 25 בינואר 2005. ט"ו בשבט הוא יום
נטיעות או טיולים. אם אין אפשרות לערוך נטיעות או טיולים בגלל מזג האוויר,
יקדישו מחנכי הכיתות חלק מהשיעורים לשיחות ולפעילויות חינוכיות הקשורות
בט"ו בשבט.
6.  
פורים: הימים חמישי, שישי, שבת וראשון, י"ג, י"ד, ט"ו ו-ט"ז באדר ב' התשס"ה,
27‎-24 במרס 2005. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ז באדר ב' התשס"ה, 27 במרס,
2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
7.  
פסח: מיום שישי, ו' בניסן התשס"ה , 15 באפריל 2005, עד יום ראשון, כ"ב בניסן
התשס"ה, 1 במאי 2005. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ג בניסן התשס"ה, 2 במאי
2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
8.  
יום העצמאות: יום העצמאות חל בהתשס "ה בשבת, ולפיכך הוא יוקדם ליום
חמישי, ג' באייר התשס"ה, 12 במאי 2005. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ד' באייר
התשס"ה, 13 במאי 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
9.  
יום ירושלים: יום שני, כ"ח באייר התשס"ה, 6 ביוני 2005. מציינים את יום
ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לבירת ישראל. בחמ"ד
נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות הראשית.
10.  
ל"ג בעומר: יום שישי, י"ח באייר התשס"ה, 27 במאי 2005. הלימודים יתחדשו
ביום ראשון, כ' באייר התשס"ה, 29 במאי 2005, בשעה הראשונה לפי מערכת
השעות הקבועה.
11.  
חג השבועות: הימים ראשון, שני ושלישי, ה'-ז' בסיוון התשס"ה, 14‎-12 ביוני 2005.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ח' בסיוון התשס"ה, 15 ביוני 2005, בשעה הראשונה
לפי מערכת השעות הקבועה.
12.  
פגרת הקיץ
א. בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תתחיל פגרת הקיץ ביום שישי, כ"ד בסיוון
    התשס"ה, 1 ביולי 2005.
ב. בבתי הספר העל-יסודיים, במפת"נים, במוסדות להכשרת עובדי הוראה
    ובכיתות י"ג ו-י"ד תתחיל פגרת הקיץ ביום שלישי, י"ד בסיוון התשס"ה, 21
    ביוני 2005.
13.  
ימי צום
א. צום גדליה: יום ראשון, ד' בתשרי התשס"ה, 19 בספטמבר 2004
ב. עשרה בטבת: יום רביבי, י' בטבת התשס"ה, 22 בדצמבר 2004
ג. תענית אסתר: יום חמישי, י"ג באדר ב' התשס"ה, 24 במרס 2005.
    במוסדות שהתלמידים צמים בהם יסתיימו הלימודים בימי צום בתום השיעור
    הרביעי.
14.  
ימי זיכרון ממלכתיים
1. יום הזיכרון הממלכתי ליצחק רבין ז"ל: יום שלישי, י"א במרחשוון התשס"ה,
     26 באוקטובר 2004
2. יום הזיכרון לשואה ולגבורה: יום שישי, כ"ז בניסן התשס"ה, 6 במאי 2005
3. יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה: יום רביעי, ב' באייר
     התשס"ה, 11 במאי 2005 (הוקדם).
15.  
חופשת מפקחים: מיום ראשון, כ' בתמוז התשס"ה, 17 ביולי 2005, עד יום ראשון,
ב' באב התשס"ה, 7 באוגוסט 2005.
16.  
תחילת שנת הלימודים התשס"ו: שנת הלימודים התשס"ו תיפתח ביום חמישי,
כ"ז באב התשס"ה, 1 בספטמבר 2005.
17.  בשאלות אפשר לפנות אל מר מיכאל כהן, סגן מנהל המינהל לכוח אדם בהוראה,
תיאום ובקרה, טל' 02‎-5604706.


הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004