ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
לוח החופשות בישיבות הפנימייתיות בשנה"ל התשס"ה 13 -3.5


היום בשבוע/
השבת
התאריך

התאריך
הלועזי
הערות
פתיחת
שנה"ל
שלישי
ז' באלול
התשס"ד
24.8.04

חופשת
שבת
פרשת כי תבוא
י"ח באלול
התשס"ד
4.9.04

יום
חופשי
שלישי
כ"ט באלול
התשס"ד
15.9.04
לנשארים בראש
השנה
ראש
השנה
רביעי-ראשון

כ"ט באלול
התשס"ד -ד'
בתשרי
התשס"ה
15‎-19.9.04
למי שאינם נשארים
בראש השנה
חופשת
סוכות
ראשון-ראשון
י"א-כ"ה
בתשרי
התשס"ה
26.9‎-10.10.04
חוזרים עד השעה
13
שבת
חופשית
פרשת לך-לך
ח' במרחשוון
התשס"ה
23.10.04

שבת
חופשית
פרשת חיי שרה
כ"ב במרחשוון
התשס"ה
6.11.04

שבת
הארגון
פרשת ויצא
ה'-ח' בכסלו
התשס"ה
18‎-21.11.04
החופשה מתחילה
מיום חמישי
שבת
חופשית
פרשת וישב
כ"א בכסלו
התשס"ה
4.12.04

חופשת
חנוכה
שישי-ראשון
כ"ז בכסלו-ז'
בטבת
התשס"ה
10‎-19.12.04

שבת
חופשית
פרשת שמות
כ' בטבת
התשס"ה
1.1.05

שבת
חופשית
פרשת בוא
ה' בשבט
התשס"ה
15.1.05

שבת
חופשית
פרשת יתרו
י"ט בשבט
התשס"ה
29.1.05

שבת
חופשית
פרשת תרומה
ג' באדר א'
התשס"ה
12.2.05

שבת
חופשית
פרשת כי תישא
י"ז באדר א'
התשס"ה
26.2.05

שבת
חופשית
פרשת פקודי
א' באדר ב'
התשס"ה
12.3.05

חופשת
פורים
שישי-שני
י"ד-י"ז באדר
התשס"ה
25‎-28.3.05
יוצאים אחרי
קריאת
המגילה וחוזרים
ב-9
בבוקר
שבת
חופשית
פרשת תזריע
כ"ט באדר ב'
התשס"ה
9.4.05

חופשת
פסח
שישי-שלישי
י'-כ"ד בניסן
התשס"ה
15.4‎-3.5.05
חוזרים ב-9 בבוקר


בשאלות אפשר לפנות אל מר מיכאל כהן, סגן מנהל המינהל לכוח אדם בהוראה,
תיאום ובקרה, טל' 02‎-5604706.
הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004