ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
דחיית יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות
האיבה ויום העצמאות
7 -3.5

בהמשך להודעתנו בסעיף 3.5‎-3 בחוזר "הודעות ומידע" סד/2 על דחיית יום הזיכרון
לשואה ולגבורה ליום שני, כ"ח בניסן התשס"ד, 19 באפריל 2004, יידחה גם יום הזיכרון
לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה ויועבר ליום שני, ה' באייר התשס"ד, 26 באפריל
2004, וממילא גם יום העצמאות ל-ו' באייר התשס"ד, 27 באפריל 2004.

הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004