תשסה/8(ב)   3-6.3    רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
 
תשסד/7(ב) 6.3-6 רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
דרכי הוראה 6.
ספרי לימוד
6.3
רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם
לשנת הלימודים התשס"ה בפיקוח משרד החינוך
התרבות והספורט
(סד)6.3‎-6


בעקבות הורדת המ.ע.מ והמדד הקבוע, יש להפחית את מחיר הספרים ב 1.66%

תוכן העניינים

מבוא
ביאורי הסימנים וראשי התיבות
מפתח למספרים הקטלוגיים ולסדר המדורים

ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות א'
.1
ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ב'- ו'
.2
ספרי לימוד (כולל דפי עבודה ומדריכים) לכיתות ז'- ט'
.3
ספרי לימוד (כולל דפי עדה ומדריכים) לכיתות י'- י"ב
.4
ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים
.5
ספרי קודש
.6
אטלסים, מפות ולגלובוסים
.7
ספרי לימוד בחינוך הטכנולוגי העל-יסודי
.8
נספחים
.9

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004