1. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות א'

המחיר בש''ח ההוצאה שם בית ספר והמבחר המס' הקאלוגי
 
     תנ"ך 
תורה לבית הספר הממלכתי
1.11
40.10 כנרת   בראשית - פירוש ועריכה
ללומדים הצעירים / בינה
טליתמן, חנא שליטא 
1.11.004/00  
32.90
 
כנרת   בראשית - פירוש ועריכה
ללומדים הצעירים -  
מדריך למורה/ בינה טליתמן,
חנה שליטא 
1.11.004/01  
25.20
 
כנרת   בראשית - חוברת פעילויות
ללומדים הצעירים,  
חלק ראשון / בינה טליתמן,
חנא שליטא 
1.11.004/02  
25.20
 
כנרת   בראשית - חוברת פעילויות
ללומדים הצעירים -  
מדריך למורה / בינה טליתמן,
חנא שליטא 
1.11.004/03  
39.35
 
כנרת   בראשית - חוברת פעילויות
ללומדים הצעירים,  
חלק שני/בינה טליתמן, חנא
שליטא 
1.11.004/04  
39.35
 
כנרת   בראשית - חוברת פעילויות
ללומדים הצעירים -  
מדריך למורה / בינה
טליתמן, חנא שליטא 
1.11.004/05  
42.00   רכס+יבנה חלון אל בראשית - ספר לימוד,
לכיתות א'-ב', ממ' /  
ענת גסול ורונית בן ארי
1.11.005/00  
54.00   רכס+יבנה חלון אל בראשית - מדריך
למורה, לכיתות א'-ב', ממ' /  
ענת גסול ורונית בן ארי
1.11.005/01  
16.45   מט"ח   סדרת "מבראשית" - סיפור
הבריאה / מתיה קם 
1.11.006/00  
16.45   מט"ח   סדרת "מבראשית" - סיפור גן
עדן, סיפור קין והבל /  
מתיה קם
1.11.006/01  
8.00   מט"ח   מטרות ועקרונות בהוראת
פרקי בראשית -  
מדריך למורה / מתיה קם
1.11.006/02  
  
        תורה לבית הספר הממלכתי-דתי   
9.70 מט"ח
  כל חוברת
חוברת לתלמיד   להתחיל מבראשית -
לכיתות א'-ב'/מט"ח   2) רמות קושי),
1.11.001/00  
9.70 מט"ח
כל חוברת
2) רמות קושי) / חוברת דוגמה למורה   להתחיל מבראשית -
מט"ח 
1.11.002/00  
13.40 ספר לכל על המקרא ועל הוראתו -
ת"ל חוברת ב', למורה / לקט מאמרים, 
1.11.306/00  
18.15 מעלות / ת"ל   דרכים ודגמי הוראה למורה, הצעת   ספר בראשית - מדריך 1.11.307/00  
64.80 מעלות   ערכת תמונות ואיורים   מדריך למורה / ת"ל  לכיתות א'-ב' - מתחילים מבראשית - 1.11.308/00  
 
    תורה שבע"פ 1.12
7.90 מעלות אפתעה בילקוטי, הגשת סידור
(מהדורה מחודשת)  ממ"ד / ב"א + ת"ל התפילה - מדריך למורה, 
1.12.300/00  
 
    קריאה וכתיבה והבנת הנקרה לכיתות א'-ב' 1.21
37.40 מט"ח צעד צעד, א, לכיתות א'-ב' - מארז 5 ספרונים 1.21.046/00
37.40 מט"ח צעד צעד - מארז 5 ספרונים - חוברת עבודה 1.21.046/01
7.55 מט"ח צעד צעד - מארז 5 קלטות 1.21.046/05
9.60 מט"ח צעד צעד, א'-ג' - מדריך למורה 1.21.046/06
23.17 דביר , לכיתות א'-ו' / כיף לקרוא ולכתוב - מדריך למורה
צפורה הן 
1.21.053/01
34.85 כנרת דרך המילים, ספר א' שלי / ב' טליתמן, ר' רייזברג 1.21.054/00
14.40 כנרת דרך המילים, ספר א' שלי - מדריך למורה
ב' טליתמן, ר' רייזברג
1.21.054/01
22.00 המרכז להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - חוברת לראשית הקריאה / נ' אלטלף 1.21.055/00
1.00 המרכז להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - לוח מילים לתלמיד / נ' אלטלף 1.21.055/01
22.00 המרכז להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - פעילויות לחגים ולעונות השנה / נ' אלטלף 1.21.055/02
22.00 המרכז להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - אות ותנועה - הקניית צלילי העיצורים
והתנועות / נ' אלטלף
1.21.055/03
22.00 המרכז להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - חוברת לביסוס תהליך רכישת
הקריאה, חלק א' / נ' אלטלף
1.21.055/04
22.00 המרכז להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - חוברת לביסוס תהליך רכישת
הקריאה, חלק ב' / נ' אלטלף
1.21.055/05
22.00 המרכז להוראה
דיפרנציאלית
ליט"ף - פעילויות בעקבות
קריאה / נ' אלטלף 
1.21.055/06
 
    ליט"ף - ציוד כיתתי הכולל:    
31.25
 
המרכז להוראה
דיפרנציאלית
מדריך למורה / נ' אלטלף   1.21.055/07
 
6.00   המרכז להוראה
דיפרנציאלית
שני לוחות מילים מוגדלים למורה 1.21.055/08
 
00.   המרכז להוראה
דיפרנציאלית
מארז אבחונים   1.21.055/09
 
160.00
 
המרכז להוראה
דיפרנציאלית
מארז משחקים   1.21.055/10
 
85.00
 
המרכז להוראה
דיפרנציאלית
ספרונים לקריאה בהנאה 48
 
1.21.055/11
 
00.   המרכז להוראה
דיפרנציאלית
תכנית עבודה לשבועות הראשונים 1.21.055/12
 
15.00
 
המרכז להוראה
דיפרנציאלית
פעילויות לראשית הקריאה והכתיבה 1.21.055/13
 
26.90
 
אח בע"מ   הכוח לקרוא א.1 (חדש) / דגנית שניר 1.21.056/00
 
26.90
 
אח בע"מ   הכוח לקרוא ב / דגנית שניר 1.21.056/01
 
26.90
 
אח בע"מ   הכוח לקרוא ג / דגנית שניר   1.21.056/02
 
26.90
 
אח בע"מ   הכוח לקרוא ד / דגנית שניר 1.21.056/03
26.90
 
אח בע"מ   הכוח לקרוא ה / דגנית שניר 1.21.056/04
26.90
 
אח בע"מ הכוח לקרוא ו / דגנית שניר 1.21.056/05
35.00 רכגולד צלילים מספרים א' / מלכה הוכברג 1.21.057/00
35.00 רכגולד צלילים מספרים ב' / מלכה הוכברג 1.21.057/01
25.00
 
אח בע"מ  
כל חוברת
קוראים וחושבים מחדש (6 חוברות) / מיכל רוזנברג 1.21.058/00
 
1.00   תמוז   (כוללת יסודות ערכה לתלמיד ללימוד יסודות הכתיבה העצמאית והקריאה
+הנחיות למורה) / יפה אקסלרוד חוברות עבודה 5 לתלמיד
1.21.059/00
 
128.00
 
מודן   / דליה קורח שגב,  מתחילים ב-א' (14 חוברות עבודה) עמנואל אלון, לאה טל 1.21.060/00
 
00. 50   ערכה למורה ולכיתה הכוללת:  
  מודן מדריך למורה 1.21.060/01
  מודן   דיסק שירים ודקלומים לעורר מודעות פונולוגית 1.21.060/02
  מודן   5 כרזות צבעוניות להכרת התנועות 1.21.060/03
  מודן   כרטיסי הברקה (מילות מטרה) 1.21.060/04
  מודן   דגמי משחק לימודיים   1.21.060/05
  מודן   חוברת צלילים וציורים להכנת המשחקים 1.21.060/06
  מודן   2 חוברות הערכה ומדידה (לתלמיד ולסיכום ע"י המורה) 1.21.060/07
8.35   מט"ח  
כל חוברת
לומדים בלי סודות (חוברות 10‎-1) - התכנית החדשה 1.21.061/00
 
29.00   כנרת   בשפת השורות א' - חוברת לימוד, לכיתה א', ממ"ד / 1.21.062/00
 
8.35   מט"ח   בלי סודות (חוברות 10‎-1) / א' ווהל, נ' לימור 1.21.301/00
 
25.70
 
מט"ח   בלי סודות - דפי פעילות לחוברות 4‎-1 / א' ווהל, נ' לימור 1.21.301/01
15.25
 
מט"ח   לקרוא בכיף, סדרת סיפורים ללומד המתחיל
והמתקדם, לכיתות א'-ב' (בסדרה 20 חוברות)/
מקבצים ובכל מקבץ 4 מט"ח, ת"ל
1.21.302/00
 
 
    חינוך מיוחד    
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד, הבחנה שמיעתית -
חוברת 
1.21.047/00
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 1 - חוברת   1.21.047/01
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 2 - חוברת   1.21.047/02
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 3 - חוברת   1.21.047/03
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 4 - חוברת   1.21.047/04
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 5 - חוברת   1.21.047/05
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 6 - חוברת   1.21.047/06
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 7 - חוברת   1.21.047/07
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 8 - חוברת   1.21.047/08
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 9 - חוברת   1.21.047/09
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 10 - חוברת   1.21.047/10
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 11 - חוברת   1.21.047/11
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 12 - חוברת   1.21.047/12
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 13 - חוברת   1.21.047/13
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 14 - חוברת   1.21.047/14
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 15 - חוברת   1.21.047/15
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 16 - חוברת   1.21.047/16
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד 17 - חוברת   1.21.047/17
 
8.60
 
מט"ח
 
יש לי סוד - תכנית כתיבה   1.21.047/18
23.20
 
דביר
 
כיף לקרוא ולכתוב, חוברת א', לכיתה א' / צ' הן 1.21.053/00
 
חינם  דביר
 
בשפת השורות א' - חוברת לימוד, לכיתה מדריך למורה, לכיתה א' / צ' הן א' / 1.21.053/01
 
29.00   כנרת   רינה אנטמן, רינה פלק ' / בשפת לכיתה א השורות א' - מדריך למורה, 1.21.062/00
 
29.00   כנרת   רינה אנטמן, רינה פלק ' / בשפת לכיתה א השורות א' - מדריך למורה, 1.21.062/01
 
 
    ספרות 1.24
    מקראות  
30.40 מט"ח+ע"ע חלונות א', מקראה / ת"ל + מט"ח + עם עובד 1.24.300/00
8.15
 
מט"ח+ע"ע
 
חלונות א', חוברת עבודה / ת"ל + מט"ח + עם עובד 1.24.301/00
 
8.90
 
מט"ח+ע"ע
 
חלונות א', מדריך למורה / ת"ל + מט"ח + עם עובד 1.24.301/01
 
52.85
 
מט"ח+ע"ע
 
חלונות א', קלטת וידיאו / ת"ל + מט"ח + עם עובד 1.24.302/00
12.50 מט"ח+ע"ע חלונות א', קלטת שמע / ת"ל + מט"ח + עם עובד 1.24.303/00
 
    מתמטיקה 1.41
12.15 יבנה   חשבון למתחילים א' (לחינוך מיוחד) / ש' בורק 1.41.002/00
22.35
ספר לכל
ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א',
לתלמיד / ת' עץ-הדר
1.41.003/00
12.95
 
ספר לכל ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א' חלק א'
"תיק" - חוברת עבודה / ת' עץ-הדר
1.41.003/01
 
15.50
ספר לכל
ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק א',
תיק מבדיקים ודפי עבודה לחלקים א'+ב' / ת' עץ-הדר
1.41.003/02
36.50
 
ספר לכל ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב',
לתלמיד / ת' עץ-הדר 
1.41.003/03
 
18.20
 
לכל ספר ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א' חלק ב'
"תיק" - חוברת עבודה ', 
1.41.003/04
 
15.60
 
ספר לכל ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א', חלק ב' -
תיק מבדקים / ת' עץ-הדר 
1.41.003/05
 
72.80
 
ספר לכל

ספר החשבון החדש שלי, לכיתה א' - מד"ל
(לכל ששת החלקים של המארז) / ת' עץ-הדר 
1.41.003/06
 
25.45
 
עמיחי   מתמטיקה 1, כרך א' / ש' בורק   1.41.007/00
 
25.45
 
עמיחי   מתמטיקה 2, כרך ב' / ש' בורק   1.41.007/01
 
6.30
 
עמיחי   מתמטיקה - מדריך למורה
לחלקים א'-ב' / ש' בורק 
1.41.007/02
 
30.80   למד"א+ת"ל
 
;חשבון 10, לתלמיד, חלק א' / אפרים אררה 00.41.008/01
 
30.80   למד"א+ת"ל
 
חשבון 10, לתלמיד, חלק ב' / אפרים אררה 1.41.008/01
 
100.00
 
למד"א+ת"ל
 
חשבון 10 - מדריך למורה ונספחים / אפרים אררה 1.41.008/02
 
15.40   למד"א+ת"ל
 
חשבון 10, לתלמיד - חוברת עבודה, חלק א' /
אפרים אררה 
1.41.008/03
 
15.40   למד"א+ת"ל
 
חשבון 10, לתלמיד - חוברת עבודה,
חלק ב' / אפרים אררה 
1.41.008/04
 
7.00   למד"א+ת"ל
 
חשבון 10 - דפי העשרה / אפרים אררה 1.41.008/05
 
8.00   למד"א+ת"ל
 
10 - אביזרים / אפרים אררה חשבון 1.41.008/06
 
500.00
 
למד"א+ת"ל
 
חשבון 10 - תוכנה / אפרים אררה   1.41.008/07
 
12.00   למד"א+ת"ל
 
חשבון 10 -מינהל למידה, לתלמיד / אפרים אררה 1.41.008/08
 
98.00   מט"ח   שבילים במתמטיקה / מט"ח   1.41.009/00
7.00   מט"ח   שבילים במתמטיקה - מדריך למורה/ מט"ח 1.41.009/01
 
11.00   מט"ח   הכרת המספרים הטבעיים עד 10,
ממ' וממ"ד / מט"ח 
1.41.009/02
 
11.80   מט"ח   פרקי גיאומטריה / מט"ח   1.41.009/03
 
14.00   מט"ח   חיבור וחיסור עד 10 / מט"ח   1.41.009/04
 
11.75   מט"ח   המספרים עד 20 / מט"ח   1.41.009/05
 
12.00   מט"ח   בעיות חיבוריות (מילוליות) / מט"ח   1.41.009/06
 
10.25   מט"ח   חיבור וחיסור עד 20, א' / מט"ח   1.41.009/07
10.25   מט"ח   חיבור וחיסור עד 20, ב' / מט"ח   1.41.009/08
4.95   מט"ח   כפל עד 20 / מט"ח   1.41.009/09
 
5.40   מט"ח   המספרים עד 100 / מט"ח   1.41.009/10
 
3.50   מט"ח   ישר המספרים / מט"ח   1.41.009/11
 
3.10   מט"ח   חשבון במחשבון / מט"ח   1.41.009/12
20.00   מט"ח   מארז האביזרים / מט"ח   1.41.009/13
 
7.00   מט"ח   מדריכים למורה לכל חוברת / מט"ח 1.41.009/14
40.00 חניה משתלם בטבעיים, חלק א' / חיה ברג+חנה מן 1.41.010/00
55.00 חניה משתלם בטבעיים - מדריך למורה, חלק א' /
חיה ברג+חנה מן
1.41.010/01
25.00 חניה משתלם בטבעיים - חוברת עבודה, חלק א' /
חיה ברג+חנה מן 
1.41.010/02
 
30.00   חניה   משתלם בטבעיים, חלק ב' / חיה ברג+חנה מן 1.41.011/00
25.00   חניה   משתלם בטבעיים, חלק ב' - חוברת
חיה ברג+חנה מן עבודה /  
1.41.011/01
 
55.00   חניה   משתלם בטבעיים - מדריך למורה, חלק ב' /
חיה ברג+חנה מן
1.41.011/02
 
כל כרך
35.00
בי"ס לחינוך,
האונ' העב'
כשרים והקשרים חלקים 1, 2, 3 / היחידה לחקר
החינוך באוניברסיטה העברית
1.41.012/00
 

49.00
בי"ס לחינוך,
האונ' העב'
כשרים והקשרים חלקים 1, 2, 3 - מדריך למורה /
היחידה לחקר החינוך באוניברסיטה העברית
1.41.012/01

 
    ת"ל + מט"ח לכיתה א אחת שתיים ו... שלוש,  
21.25   מט"ח   חלק 1 (מהדורה משוכתבת)   2.41.300/01  
20.75   מט"ח   חלק 2 (מהדורה משוכתבת)   2.41.300/02  
20.50   מט"ח   חלק 3 (מהדורה משוכתבת)   2.41.300/03  
19.40   מט"ח   מארז אבזרים לתלמיד   2.41.301/00  
32.95   מט"ח   מארז מבחנים (ל-5 תלמידים)   2.41.303/00  
18.80   מט"ח   פרקי גיאומטרייה, לכיתה א'   2.41.300/06  
22.90
 
מט"ח
 
מדריך למורה לחלק 1   1.41.305/01  
28.20
 
מט"ח
 
מדריך למורה לחלק 2   1.41.305/04  
27.25
 
מט"ח
 
מדריך למורה לחלק 3   1.41.305/05  
 
    מותאמת/ת"ל + מט"ח, לכיתה א' (מהדורה משוכתבת) ועוד אחת, תכנית להוראת המתמטיקה להוראה  
6.55
 
מט"ח
 
הכרת המספרים 10‎-0, הסימנים =, <, >
 
1.41.306/00
 
9.75
 
מט"ח
 
חיבור וחיסור בבדידים   1.41.307/00
 
3.75
 
מט"ח
 
קטעים ומצולעים   1.41.308/00
 
6.50
 
מט"ח
 
חיבור וחיסור עד 10   1.41.309/00
 
7.35
 
מט"ח
 
המספרים עד 20: עשרות שלמות   1.41.310/00
 
3.25
 
מט"ח
 
חידת מראה   1.41.311/00
 
6.00
 
מט"ח
 
בעיות מילוליות, חלק א'   1.41.312/00
 
8.15
 
מט"ח
 
בעיות מילוליות, חלק ב'   1.41.313/00
 
6.85
 
מט"ח
 
חיבור וחיסור עד 13: תרגילי
שרשרת 
1.41.314/00
 
8.30
 
מט"ח
 
כפל עד 20   1.41.315/00
 
6.95
 
מט"ח
 
מדידת אורך   1.41.316/00
 
1.80
 
מט"ח
 
ישר המספרים   1.41.317/00
 
6.10
 
מט"ח
 
חשבון מחשבון א'; מספרים חסרים,
הצבות 
1.41.318/00
 
19.45
מט"ח
מארז אבזרים לתלמיד  
1.41.319/00
6.10 מט"ח מבחן סוף השנה לכיתה א' (ל-5 תלמידים) 1.41.321/00
5.15
 
מט"ח
 
מארז שקפים אדומים - להשלמה
(ל-10 תלמידים) 
1.41.322/00
 
18.70
 
מט"ח
 
מארז מראות (ל-5 תלמידים)   1.41.323/00
 
36.40 מט"ח מארז רצועות לבניית מצולעים (ל-5 תלמידים) 1.41.324/00
 
    חומרים למתקשים, גשרים, לכיתה א'/ת"ל +
מט"ח
 
7.00
 
מט"ח
 
הכרת המספרים 10‎-0, השלמה   1.41.325/00
 
7.00
 
מט"ח
 
מצבי חיבור וחיסור - מוכנות   1.41.326/00
 
4.30
 
מט"ח
 
חיבור - מוכנות   1.41.327/00
 
4.30
 
מט"ח
 
חיסור - מוכנות   1.41.328/00
 
5.45
 
מט"ח
 
המספרים 20‎-11 - חלופה   1.41.329/00
 
7.00
 
מט"ח
 
בעיות מילוליות - חלופה   1.41.330/00
 
14.00   מט"ח   חיבור וחיסור עד 100 על ישר המספרים /
מט"ח+מל"מ חיפה+ת"ל 
1.41.332/00
 

7.00

מט"ח
חיבור וחיסור עד 100 על ישר המספרים -
מדריך למורה / מט"ח+מל"מ חיפה+ת"ל
1.41.332/01
 
180   מט"ח   ניצני גיאומטריה - תקליטור+מדריך למשתמש /
מט"ח+מל"מ חיפה+ת"ל
1.41.900/00
22.80   טח"י   מתי ומטיקה 1, חלק א' - חוברת פעילויות,
לתלמיד ולמורה
1.41.900/02
 
    מדע וטכנולוגיה 1.52
12.15
 
מט"ח
 
עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה -
חוברת לכיתות א'-ב' / מט"ח
1.52.001/00
 
13.55
 
מט"ח
 
עונות במעגל - טבע, אדם ומים בעונות השנה -
מדריך למורה / מט"ח
1.52.001/01
 
44.40 מט"ח מארז תמונות להפעלה, כיתות
א'-ב'/מט"ח 
1.52.002/00
28.30
 
רמות
 
להיות בריא, ספר א', לכיתות א'-ב' /
אונ' ת"א 
1.52.311/00
16.30
 
רמות
 
להיות בריא, ספר א' - מדריך למורה
/ אוני' ת"א 
1.52.312/00
28.30
 
רמות
 
להיות בריא, ספר ב', לכיתות א'-ב' /
אוני' ת"א 
1.52.313/00
27.10
 
רמות
 
להיות בריא, ספר ב' - מדריך למורה
/ אוני' ת"א 
1.52.314/00
13.55
 
רמות
 
אנחנו לא לבד / אונ' ת"א   1.52.315/00
11.80
 
רמות
 
אנחנו לא לבד, למורה / אונ' ת"א   1.52.315/00
14.60
 
רמות
 
אכפת לי, לכיתות א'-ב' / אוני' ת"א   1.52.316/00
12.40
 
רמות
 
אכפת לי - מדריך למורה / אונ' ת"א   1.52.316/01
21.18
 
רמות
 
בממלכת החומר, למורה / אונ' ת"א   1.52.317/01
35.31
 
רמות
 
בממלכת החומר, לכיתות א'-ב' / אונ'
ת"א 
1.52.317/01
21.18
 
רמות
 
סוד עצום לי וליקום, למורה, לכיתות
א'-ב' / אונ' ת"א 
1.52.318/00
38.33
 
רמות
 
סוד עצום לי וליקום, לתלמיד,
לכיתות א'-ב' / אונ' ת"א 
1.52.318/01
34.00
 
רמות
 
לחיות יחד / אונ' ת"א   1.52.319/01
21.58
 
רמות
 
לחיות יחד, למורה / אונ' ת"א   1.52.319/01
 
    גיאולוגיה 1.56
53.40
 
תרבות
לעם 
ילדים וסלעים - ערכת תמונות /
מל"מ רחובות 
1.56.800/00
 
53.90
 
תרבות
לעם 
ילדים וסלעים - אשנב למדע, לטכנולוגיה ולאמנות -
מדריך למורה ולגננת / מל"מ רחובות
1.56.800/01
 
 
    ערבית 1.62
14.25 טח"י
 
כאן יא מא כאן - חוברת עבודה   1.62.904/01
 
15.40
 
טח"י
 
כאן יא מא כאן - חוברת עבודה   1.62.904/02
 
23.95
 
טח"י
 
שירי ג'וסון אל זייתן - מדריך
למורה 
1.62.905/01
 
15.40
 
טח"י
 
שירי ג'וסון אל זייתן - חוברת
עבודה 
1.62.905/02
 
25.45
 
טח"י
 
סיפורים מהחיים, חלק א' - מדריך
למורה 
1.62.906/01
 
23.95
 
טח"י
 
סרטי היסטוריה ותיעוד - מדריך
למורה 
1.62.907/01
 
11.40
 
טח"י
 
חרבוט ומזבוט (זה"ב) - חוברת
לתלמיד 
1.62.908/01
 
 
    ציור ואמנות
1.71
89.90
 
מעלות
 
ילדים נפגשים עם יצירות אמנות - ערכת תמונות,
כולל מדריך / ת"ל
1.71.301/00
 
 
    נושאים מיוחדים 1.79
42.60
 
מעלות
 
כישורי חיים - מד"ל לכיתות א'-ב',
לביה"ס הממ' / ת"ל + שפ"י
1.79.300/00
 
50.10   מעלות
 
כישורי חיים - מד"ל לכיתות א'-ב',
לביה"ס הממ"ד / ת"ל + שפ"י 
1.79.301/00
 
26.25
 
מט"ח
 
עניין לגדולים - מסע השתלבות בעולם הגדולים /
המינהל הפדגוגי 
1.79.400/00
 
22.80
 
מט"ח
 
עניין לגדולים - מסע השתלבות בעולם הגדולים -
מדריך למורה / המינהל הפדגוגי 
1.79.400/01
 

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004