3. ספרי לימוד (כולל חוברות עבודה, מדריכים וכד') לכיתות ז'-ט'

המחיר בש''ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    לימודי יהודות 3.10
28.00
 
מט"ח
 
מבחר - ישראל והעמים דרך סיפור יעקב
ועשיו,   לכיתות ז'-ח' / מ' קם
3.10.001/00
 
28.00
 
מט"ח
 
מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה/
מ' קם 
3.10.400/00
 
  9.10 מט"ח
מחויבות חברתית דרך סיפור רות
המואבייה - מדריך למורה / מ' קם
3.10.400/01
 
14.30
 
מט"ח
 
ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו, חלק
א' -   מדריך למורה / מ' קם
3.10.401/01
 
  14.30   מט"ח ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו, חלק
ב' -   מדריך למורה / מ' קם
3.10.402/01
 
14.30
 
טח"י   מפגשי בראשית - מדריך למורה / ב' דומוביץ
 
3.10.902/01
 
 
    לבית הספר הממלכתי תנ"ך 3.11
27.45
 
מט"ח   פרקים בספר ישעיהו ללימוד והעשרה,
לחטיה"ב 
3.11.005/00
 
27.45
 
מט"ח   פרקים בספר ישעיהו ללימוד והעשרה,  
לחטיה"ב - מדריך למורה
3.11.005/01
 
44.90
 
רכס +
יבנה 
ספר שמואל א'+ב', לכיתות ז'-ט' /  
ר' נחמקין, ב' טליתמן
3.11.006/00
 
33.15
 
רכס +
יבנה 
ספר שמואל א' - מדריך למורה /  
ר' נחמקין, ב' טליתמן
3.11.006/01
 
10.70
 
רכס +
יבנה 
ספר שמואל ב' - מדריך למורה /  
ר' נחמקין, ב' גלר-טליתמן
3.11.007/01
 
35.80
 
רכס   תקופת השופטים / ר' נחמקין, ב'
גלר-טליתמן 
3.11.008/00
 
21.35
 
רכס   תקופת השופטים - מדריך למורה /  
ר' נחמקין, ב' גלר-טליתמן
3.11.008/01
 
36.00
 
הוד עמי   ספר ישעיהו - מדריך למורה / צ' יבין   3.11.009/01
 
36.00
 
הוד עמי   ספר ישעיהו - חוברת לתלמיד / צ' יבין   3.11.009/02
 
30.85
 
רכס   יונה ועמוס / ב' טליתמן, ר' נחמקין   3.11.010/00
 
30.85
 
רכס   יונה ועמוס - מדריך למורה / ב' טליתמן,
ר' נחמקין 
3.11.010/01
 
59.00
 
גשר+רכס
 
החברה הישראלית בהתהוותה - ספר
לתלמיד,   לכיתה ח', ממ' / רבקה חגג
3.11.012/00
 
60.00
 
גשר+רכס
 
החברה הישראלית בהתהוותה - מד"ל,  
לכיתה ח', ממ' / רבקה חגג
3.11.012/01
 
39.00
 
מט"ח   ירמיהו, האדם והשליח - נושאים בספר
ירמיהו +   חוברת הכנה לבחינות הבגרות
3.11.400/00
 
 
    לבית הספר הממלכתי -דתי  
  9.55 מעלות   שמות (פרקים א'-י"א) - לכיתות ז' / ת"ל
 
3.11.327/00
 
15.60
 
מעלות   שמות א'-י"א - מדריך למורה / ת"ל   3.11.328/00
 
12.10
 
מעלות   שמות י"ב-מ, לכיתה ז' / ת"ל   3.11.329/00
 
37.00
 
ספר לכל   שמות, כ"א, כ"ג, כ"ה-מ', לכיתה ז' / ת"ל
 
3.11.329/01
 
28.75
 
ספר לכל   במדבר, הצעות נושאים ונקודות לדיון,  
לכיתה ח' - מדריך למורה / ת"ל
3.11.329/02
 
11.30
 
מעלות   המשכן - מדריך למורה + חוברת
איורים לכיתה ג'  
ולכיתה ז' ת"ל + מרחבים
3.11.329/04
 
33.95
 
מ' י-ם
לבנות 
עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה
ומלאכי לכיתה ח' -  
מדריך למורה, לכיתה ח' / מכללת י-ם
3.11.330/00
 
35.80
 
מעלות   עזרא ונחמיה ונבואות חגי, זכריה
ומלאכי, לכיתה ח' -  
חוברת עבודה לתלמיד / ת"ל
3.11.331/00
 
27.70
 
מעלות   ירמיהו, שיעורים במקרא, לכיתה ח'/
ת"ל +  מכללת י-ם לבנות
3.11.332/00
 
32.05
 
ספר לכל   ירמיהו, שיעורים במקרא - מדריך
למורה / ת"ל 
  3.11.333/00
38.20
 
המפ"ה   בעקבות ירמיהו - קלטת וידיאו ומדריך
למורה, ממ' וממ"ד / ת"ל 
3.11.333/01
 
11.30
 
מעלות   יחזקאל, לכיתה ט' / ת"ל   3.11.334/00
 
24.15
 
ספר לכל   יחזקאל - מדריך למורה / ת"ל   3.11.334/01
 
  7.90 מעלות   עמוס, לכיתה ט' / ת"ל   3.11.335/00
 
21.45
 
ספר לכל   עמוס - מדריך למורה / ת"ל   3.11.336/00
 
37.70
 
מעלות   פרקים בספר ירמיהו - מדריך למורה /
ת"ל 
3.11.337/00
 
14.60
 
מעלות   יחידת ידע ובקיאות בתנ"ך, לכיתה י' /
ת"ל 
3.11.338/00
 
  9.60 מעלות   שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט' / ת"ל   3.11.339/00
 
11.30
 
מעלות   שיעורים בספר יהושע, לכיתה ט' -
מדריך למורה / ת"ל 
3.11.339/01
 
  8.70 מעלות   שיעורים בספר שופטים, לכיתה ט' / ת"ל
 
3.11.340/00
 
14.40
 
מעלות   שיעורים בספר שופטים, לכיתה ט' -
מדריך למורה / ת"ל 
3.11.340/01
 
 
    תורה שבע"פ   3.12
       לבית הספר הממלכתי      
71.95
 
מעלות
 
הלוח העברי, לחטיבות הביניים / ת"ל    3.12.318/00
      מסע בעולם האגדות, מאגר מידע / ת"ל   3.12.332/02
 
 
     
  לבית הספר הממלכתי דתי
  
31.45
 
מעלות
 
תפילין, לכיתות ז' בנים / ב"א + ת"ל   3.12.333/00
 
21.15
 
מעלות
 
תפילין לחטיבות הביניים, לחינוך המיוחד /
ת"ל 
3.12.334/00
 
16.30
 
מעלות
 
המצוות התלויות בארץ, מבחר מקורות,
לכיתה ז' / ב"א + ת"ל 
3.12.336/00
 
10.15
 
מעלות
 
בת מצווה, לכיתות ו'-ז' / ב"א   3.12.337/00
 
  4.40 מעלות
 
צער בעלי-חיים, לכיתה ז' / ב"א + ת"ל   3.12.341/00
 
  8.95 מעלות
 
אהבת הרע, לכיתות ו'-ח' / ב"א + ת"ל   3.12.343/00
 
  7.25 מעלות
 
מגילה (מהדורה חדשה) / ב"א + ת"ל   3.12.344/00
 
  9.75 מעלות
 
אבות ובנים, לכיתות ח'-ט' בנים /ב"א + ת"ל
 
3.12.350/00
 
  7.55 מעלות
 
ימי הפורים, לכיתות ז'-ח' / ב"א + ת"ל   3.12.352/00
 
23.20
 
מעלות
 
עבודה שבלב (על התפילה), לכיתות ח'-ט',
מהדורה  חדשה, בנות / ב"א + ת"ל
3.12.354/00
 
  3.85 מעלות
 
לבית אבותם, לכיתות ח'-ט', בנות /ב"א +
ת"ל 
3.12.356/00
 
14.05
 
מעלות
 
עבודה ומסחר, לכיתות ט'-י' / ב"א + ת"ל   3.12.357/00
 
11.75
 
מעלות
 
ספרות השו"ת / ב"א + ת"ל   3.12.371/00
 
18.50
 
מעלות
 
פרקי משנה: בבא מציעא ובבא בתרא,  
לכיתה ז' /ב"א + ת"ל
3.12.373/00
 
28.05
 
מעלות
 
מאגרי מידע ביהדות, חלק ב', - מדריך
למורה /  
ב"א + ת"ל
3.12.374/00
 
20.55
 
מעלות
 
גמרא ערוכה / ב"א + ת"ל   3.12.375/00
 
 
    מחשבת ישראל 3.15
  19.10 מעלות   ובחרת בחיים, ממ' / ת"ל     3.15.300/00
 
    נושאים בין-תחומיים ביהדות
לביה"ס הממלכתי
3.16
27.55
 
מעלות   הגדות של פסח - מכלול יופי כזה, ממ' / ת"ל
 
3.16.300/00
 
49.20
 
מעלות   פרשת השבוע - ערכה - מדריך למורה,
ממ' / ת"ל 
3.16.301/00
 
11.80
 
מעלות   בר מצווה, מה לי ולמצוות - מדריך למורה,
ממ' / ת"ל 
3.16.302/00
 
14.95
 
מעלות   דרכים אל השער הנפתח, ראש השנה ויום
ממ' - מדריך למורה / ת"ל, המינהל לחינוך
הכיפורים,   ערכי 
3.16.303/00
 
48.75
 
מעלות   המשפחה, ערכה - מדריך למורה,
ממ' / ת"ל 
3.16.304/01
 
19.70
 
  ספר לכל לפתוח ספר: דפי הפעלה לספרי יסוד
בתרבות ישראל,  
קובץ א' - מדריך למורה ממ' / ת"ל
3.16.305/00
 
22.60
 
ספר לכל לפתוח ספר: דפי הפעלה לספרי יסוד
בתרבות ישראל,  
קובץ ב' - מדריך למורה, ממ' / ת"ל
3.16.306/00
 
25.60
 
ספר לכל המחלוקת בישראל ובעמים / ת"ל   3.16.306/01
 
 
    ידיעת הלשון 3.22
18.15
מט"ח
 
עיין ערך לשון, תורת הצורות, א' / ש' אבינון   3.22.031/01
 
13.35
 
מט"ח
 
עיין ערך לשון, תורת הצורות, א' -
חוברת עבודה / ש' אבינון 
3.22.031/02
 
10.20
 
מט"ח
 
עיין ערך לשון, תורת צורות, א' -
מדריך למורה / ש' אבינון 
3.22.031/03
 
50.25
 
רכס   לדעת לשון - חט"ב / רחל קבלי   3.22.037/00
 
71.40
 
רכס   לדעת לשון - מדריך למורה / רחל קבלי   3.22.037/01
 
67.00
 
רכס   לדעת לשון - ספר תרגול / רחל קבלי   3.22.037/02
 
21.00
 
מט"ח
 
צורות ותחביר, שלב א', לכיתות ט'-י' / מט"ח
 
3.22.038/00
 
10.00
 
מט"ח
 
צורות ותחביר, שלב א' - מדריך למורה,
לכיתות ט'-י' / מט"ח 
3.22.038/01
 
39.00
 
מט"ח
 
צורות ותחביר - ספר תרגול, לכיתות ט'-י' /
מט"ח 
3.22.038/02
 
32.05
 
מעלות
 
במבט כולל / ת"ל   3.22.339/03
 
26.70
 
מט"ח
 
תחביר / ד' רביד   3.22.400/00
 
24.55
 
מט"ח
 
התחביר והוראתו - מדריך למורה / ד' רביד   3.22.400/01
 
65.50
 
מט"ח
 
תחביר - חוברת עבודה / ד' רביד   3.22.400/02
 
52.05
 
אורט   יסודות תורת ההגה / ד' הרפז, י' שביט   3.22.600/00
 
81.55
 
אורט   תחביר המשפט - א' / ד' הרפז, י' שביט   3.22.601/00
 
51.25
 
אורט   תחביר המשפט - ב' / ד' הרפז, י' שביט   3.22.602/00
 
38.50
 
אורט   הוראת לשון בהקשר של טקסט - מדריך
למורה / ד' הרפז 
3.22.603/01
 
 
    שיפור וחיזוק הקריאה (שח"ק) /
ת"ל + האגף לרווחה + מט"ח
שם הסדרה: מובן מאליו
 
  10.00 מט"ח   מובן מאליו - מדריך למורה   1   3.22.354/00
  10.00 מט"ח   מובן מאליו - מדריך למורה   2   3.22.355/00
  10.00 מט"ח   מובן מאליו - מדריך למורה   3   3.22.356/00
  10.00 מט"ח   מובן מאליו - מדריך למורה   4   3.22.357/00
 
    עידוד הקריאה  
14.60
 
ספר לכל
 
כיף הקריאה הטובה, רשימת ספרים
לקריאה עצמית  ומודרכת למורים +
כרזה לתלייה בכיתה / ת"ל + נטע
3.22.362/00
 
 
    הבעה והבנה  3.23
28.46
 
מעלות
 
דברים לעניין - יסודות הכתיבה, הסיכום
וארגון הטקסט + תקליטור / ת"ל 
3.23.300/00
 
 
      לשון, הבעה ונושאים בין-תחומיים
בחינוך מיוחד, פרויקט יח"ס /
אונ' ת"א
  
53.41
 
רמות   אני ואנחנו, למורה, ב' / אונ' ת"א   3.23.378/00
 
48.04
 
רמות   אני ואנחנו, לתלמיד, ב' / אונ' ת"א   3.23.379/00
 
25.26
 
רמות   אני ואנחנו, א', למורה / אונ' ת"א   3.23.379/01
 
31.49
 
רמות   אני ואנחנו, א', לתלמיד / אונ' ת"א   3.23.379/02
 
23.01
 
רמות   אני ואנחנו, א' - חוברת / אונ' ת"א   3.23.379/03
 
21.25
 
רמות   עולם אחד / אונ' ת"א   3.23.380/00
 
24.25
 
רמות   עולם אחד - מדריך למורה / אונ' ת"א   3.23.381/00
 
40.10
 
רמות   להתהלך בארץ, מקראה במולדת, לכיתות
ו'-ט'  
(ממ' וממ"ד) / אונ' ת"א
3.23.382/00
 
12.95
 
רמות   להתהלך בארץ - חוברת עבודה / אונ' ת"א   3.23.383/00
 
21.60
 
רמות   להתהלך בארץ - מדריך למורה / אונ' ת"א   3.23.384/00
 
15.71
 
רמות   עולם מתחדש - פעילויות / אונ' ת"א   3.23.385/00
 
12.56
 
רמות   גאות ושפל, למורה / אונ' ת"א   3.23.386/00
 
31.41
 
רמות   גאות ושפל - מקראה לתלמיד / אונ' ת"א   3.23.387/00
 
15.71
 
רמות   גאות ושפל - חוברת פעילויות / אונ' ת"א   3.23.388/00
 
 
    ספרות   3.24
  6.50 שוקן   מבחר סיפורי עגנון (ממ' וממ"ד) /
נ' גינתון, צ' מסד 
3.24.015/00
 
12.75
 
מט"ח
 
דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי -
חוברת לתלמיד בחטה"ב (ממ') / מט"ח 
3.24.031/00
 
12.20
 
מט"ח
 
דרכים אל שיר - משירי נורית זרחי - מדריך
  למורה /מט"ח
3.24.032/00
 
10.15
 
מט"ח
 
דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב - חוברת
  לתלמיד חטה"ב (ממ') / מט"ח
3.24.033/00
 
  9.65 מט"ח
 
דרכים אל שיר - משירי אסתר ראב - מדריך
למורה / מט"ח 
3.24.033/01
 
32.90
 
מודן   ספרות יפה - מקראה, לכיתה ח' / ד'
קרח-שגב, ו' וינברג 
3.24.034/00
 
29.85
 
מודן   ספרות יפה - מדריך למורה / ד' קרח-שגב, ו'
וינברג 
3.24.034/01
 
37.70
 
כנרת   פשוט ספרות, כיתה ז' / סמדר אייל, נירה לוין
 
3.24.038/00
 
40.45
 
כנרת   פשוט ספרות, כיתה ז' - מדריך למורה /
סמדר אייל, נירה לוין 
3.24.038/01
 
37.70
 
כנרת   פשוט ספרות כיתה ח' / סמדר אייל, נירה לוין
 
3.24.039/00
 
40.45
 
כנרת   פשוט ספרות, כיתה ח' - מדריך למורה /  
סמדר אייל, נירה לוין
3.24.039/01
 
39.00
 
כנרת   פשוט ספרות, לכיתה ט' / סמדר אייל, נירה
לוין 
3.24.040/00
 
39.00
 
כנרת   פשוט ספרות, לכיתה ט' - מדריך למורה /  
סמדר אייל, נירה לוין
3.24.040/01
 
33.00
 
מעלות
 
מגוון - מקראה, לכיתה ז', ממ' / ת"ל   3.24.323/00
 
21.00
 
מעלות
 
מגוון - מדריך למורה, לכיתה ז', ממ' / ת"ל   3.24.323/01
 
30.55
 
מעלות
 
מגוון - מקראה, לכיתה ח', ממ' / ת"ל   3.24.323/02
 
22.65
 
מעלות
 
מגוון - לכיתה ח' - מדריך למורה, ממ' /  
ת"ל
3.24.323/03
 
33.00
 
מעלות
 
מגוון - מקראה, לכיתה ט', ממ' / ת"ל   3.24.323/04
 
38.60
 
מעלות
 
מגוון - לכיתה ט' - מדריך למורה / ת"ל   3.24.323/05
 
31.60
 
מעלות
 
מראות - מקראה, לכיתה ז', ממ"ד / ת"ל   3.24.323/06
 
39.60
 
מעלות
 
מראות - מדריך למורה, ממ"ד / ת"ל   3.24.323/07
 
12.15
 
מעלות
 
אמנות התיאטרון - מדריך למורה / ת"ל   3.24.327/01
 
31.80
 
מעלות
 
שילובים - ספר + ערכת תמונות / ת"ל   3.24.328/00
 
13.35
 
מעלות
 
שילובים - מדריך למורה / ת"ל   3.24.328/01
 
16.65
 
מעלות
 
כמתכונת מולדתי + חוברת מבחר יצירות +
חוברת הצעות לעיון / ת"ל 
3.24.329/00
 
45.35
 
מודן   עלי ספרות, לכיתה ח' / מ' לוינגר ו-ב'
אביקסיס 
3.24.500/00
 
45.35
 
מודן   עלי ספרות, לכיתה ח' / מ' לוינגר ו-ב'
אביקסיס 
3.24.501/00
 
78.85
 
אורט   קוראים ספרות - מקראה - שירה, סיפורת,
מסה 
3.24.600/00
 
  3.65 טח"י   העז והגדי - תדריך למורה / דורון, בנימיני   3.24.906/00
 
  3.65 טח"י   שתי הספות - תדריך למורה / י' בנימיני   3.24.907/00
 
  4.00 טח"י   מעשה בנעליים - תדריך למורה / ה' רז   3.24.908/00
 
 
    היסטוריה לבית הספר הממלכתי 3.31
44.40
 
ספרי
ת"א 
המאה ה-19 - העולם של אתמול,
  לכיתה ח' / ב' בן ברוך
3.31.002/00
 
22.80
 
ספרי
ת"א 
המאה ה-19 - העולם של אתמול -
מדריך למורה / א' נווה 
3.31.002/01
 
53.35
 
ספרי
ת"א 
המאה ה-20 על סף המחר / א' נווה   3.31.003/00
 
23.50
 
ספרי
ת"א 
המאה ה-20 על סף המחר - מדריך
למורה / א' נווה 
3.31.003/01
 
56.00
 
מט"ח   מסע אל העבר - עולם מודרני נולד,
המאה ה  19-לכיתה ח' / ק' טביבאן
3.31.004/00
 
10.00
 
מט"ח   מסע אל העבר - עולם מודרני נולד,
המאה ה-19 - מדריך למורה, 
לכיתה ח' / ק' טביבאן
3.31.004/01
 
51.95
 
מעלות   היסטוריה בראי האמנות - הרנסנס
האיטלקי, ערכת תמונות ומדריך 
למורה / ת"ל
3.31.320/00
 
48.60
 
המפ"ה   הרנסנס האיטלקי, סדרת שקופיות / ת"ל   3.31.320/01
 
56.55
 
מעלות   היסטוריה בתנועה - ערכה ממ' / ת"ל   3.31.320/02
 
71.95
 
מעלות   הציונות בראי הזמר והסמל - סביבת
למידה ממוחשבת, ממ' וממ"ד / ת"ל 
3.31.321/00
 
71.95
 
מעלות   ירושלים - אור ואבן, ירושלים בראי
האדריכלות והאמנות - מאגר מידע, 
ממ' וממ"ד / ת"ל
3.31.322/00
 
20.70
 
מעלות   ירושלים אור ואבן, ירושלים בראי
האדריכלות והאמנות -  
מדריך למורה, ממ' + ממ"ד / ת"ל
3.31.322/01
 
36.45
 
מעלות   משמרנות לקידמה, לכיתה ח' / ת"ל   3.31.323/00
 
30.95
 
מעלות   משמרנות לקידמה, - מדריך למורה,
לכיתה ח', ממ' / ת"ל 
3.31.323/01
 
11.20
 
מעלות   לימודי היסטוריה בחט"ב - מדריך למורה/
ת"ל 
3.31.334/01
 
31.75
 
מעלות   תולדות ההתיישבות בראי האחר / ת"ל   3.31.339/02
 
19.16
 
רמות   מפזורה לתקומה, למורה, ממ"ד, לחינוך
המיוחד / אונ' ת"א 
3.31.350/00
 
32.28
 
רמות   מפזורה לתקומה, לתלמיד, ממ"ד, לחינוך/
אונ' ת"א המיוחד 
3.31.351/00
 
17.15
 
רמות   מפזורה לתקומה - חוברת פעילויות, ממ"ד,
  לחינוך המיוחד / אונ' ת"א
3.31.352/00
 
51.25
 
מט"ח   מסע אל העבר - המאה העשרים, בזכות
החירות / ק' טביביאן 
3.31.400/00
 
 
    לבית הספר הממלכתי דתי  
26.25
 
מעלות   היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית
שני - מקראה, לחינוך המיוחד / ת"ל 
  3.31.346/00
19.25
 
מעלות   היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית
שני - מדריך למורה לחינוך המיוחד / ת"ל 
  3.31.346/01
10.50
 
מעלות   היסטוריה של עם ישראל בתקופת בית
שני - חוברת עבודה לחינוך המיוחד / ת"ל 
  3.31.346/02
31.75
 
מעלות   תולדות ההתישבות בראי האחר / ת"ל     3.31.347/00
42.15
 
מעלות   מדור לדור ג', לכיתה ח' / ת"ל     3.31.348/00
37.40
 
מעלות   מדור לדור ב', לכיתה ז' / ת"ל     3.31.349/00
 
    אזרחות 3.32
69.60
 
רכס   ישראל דמוקרטית, לחט"ב - מדריך למורה
אבינועם גרנות
3.32.001/01
 
40.60
 
מעלות   מסע אל הדמוקרטיה הישראלית, לכיתה
ח', ממ' וממ"ד / ת"ל 
3.32.300/00
 
19.50
 
מעלות   מסע אל הדמוקרטיה הישראלית -מעטפת
עבודה, ממ' וממ"ד / ת"ל 
3.32.301/00
 
18.15
 
מעלות   מסע אל הדמוקרטיה הישראלית - מדריך
למורה, ממ' וממ"ד / ת"ל 
3.32.310/01
 
 
    גיאוגרפיה 3.35  
44.85
 
רכס   מצב הרוח שמעלינו / נ' פרלמוטר, ר' נחמיה
 
3.35.001/00
 
44.85
 
רכס   מצב הרוח שמעלינו - מדריך למורה /נ'
פרלמוטר, ר' נחמיה 
3.35.001/01
 
40.55
 
עם עובד
 
ירושלים בירת ישראל / ח' דור, ז' מימוני   3.35.002/00
 
חינם   עם עובד
ירושלים בירת ישראל - מדריך למורה /  
ח' דור, ז' מימוני
3.35.002/01
 
44.55
 
מט"ח   אנשים במרחב, כיתה ח', ממ' וממ"ד /   3.35.025/00
 
22.90
 
מט"ח   אנשים במרחב - מדריך למורה, ממ' וממ"ד/
 
3.35.025/01
 
22.90
 
מט"ח   אנשים במרחב - חוברת פעילויות, ממ'
וממ"ד / 
3.35.025/02
 
52.45
 
רכס   מים בעידן של שלום / ר' זרזובסקי, מ'
דריאה 
3.35.027/00
 
42.70
 
מסדה   מזג האוויר והאקלים, מהדורה מורחבת
ומעודכנת / הד ארצי - ש' יפה 
3.35.028/00
 
10.70
 
מסדה   מזג האוויר והאקלים - מדריך למורה / ש'
ארצי-   הד יפה 
  3.35.028/01
49.00
 
כנרת   יפן, גיאוגרפיה של ארץ, לכיתה ט' / מיכאל
סופר 
3.35.029/00
 
29.00
 
כנרת   יפן, גיאוגרפיה של ארץ - מדריך למורה /
מיכאל סופר 
3.35.029/01
 
55.50
 
מט"ח   ישראל - האדם והמרחב, ממ' וממ"ד   3.35.030/00
 
15.40
 
מט"ח   ישראל - האדם והמרחב - מדריך למורה,
ממ' וממ"ד 
3.35.030/01
 
49.00
 
כנרת   הרים סביב לה - ספר לימוד לחט"ב /  
רעיה בירן, אבי זהבי
3.35.031/00
 
39.00
 
כנרת   הרים סביב לה - מדריך למורה /  
רעיה בירן, אבי זהבי
3.35.031/01
 
33.15
 
מעלות   אירופה, ייחוד מול איחוד / ת"ל   3.35.306/00
 
12.60
 
מעלות   אירופה, ייחוד מול איחוד - מדריך למורה /
ת"ל 
3.35.306/01
 
15.30
 
מעלות   על תעשייה וייצור, לחינוך המיוחד / ת"ל   3.35.313/00
 
20.55
 
מעלות   על צורות נוף, לחינוך המיוחד / ת"ל   3.35.314/00
 
11.60
 
מעלות   על מזג אוויר ועל אקלים, לחינוך המיוחד /
ת"ל 
3.35.315/00
 
19.45
 
מעלות   על תיירות, לחינוך המיוחד / ת"ל   3.35.316/00
 
23.30
 
מעלות   על החקלאות בים התיכון, לחינוך המיוחד/
ת"ל 
3.35.317/00
 
49.10
 
מט"ח   יישובים במרחב / א' רפ, א' שילוני-צביאלי,
ממ' וממ"ד 
3.35.400/00
 
19.95
 
מט"ח   יישובים במרחב - חוברת פעילויות / א' רפ,
  א' שילוני-צביאלי, ממ' וממ"ד
3.35.400/02
 
18.15
 
מט"ח   יישובים במרחב - מדריך למורה / א' רפ,  
א' שילובי-צביאלי, ממ' וממ"ד
3.35.400/03
 
47.00
 
מט"ח   אל הנגב / א' גל, ממ' וממ"ד   3.35.401/00
 
22.40
 
מט"ח   אל הנגב - חוברת פעילויות / א' גל, ממ'
וממ"ד 
3.35.401/02
 
10.20
 
מט"ח   אל הנגב - מדריך למורה / א' גל, ממ' וממ"ד
 
3.35.401/03
 
52.05
 
אורט   אדם ונוף / ז' מקסימוב, א' גריידר   3.35.600/00
 
 
      תקשורת וקולנוע
  3.37
  31.60 מעלות
 
לדעת לצפות, חלק א' / ת"ל   3.37.300/00
 
  17.80 מעלות
 
סיפורי מסך / ת"ל   3.37.301/00
 
  13.20 מעלות
 
חופש הביטוי / ת"ל   3.37.302/00
 
  7.70 מעלות
יונה לבנה - נקודת תצפית, סרטים
ישראלים קצרים - מדריך למורה, ממ' / ת"ל 
3.37.303/00
 
  12.15 מעלות
 
ספרות, סרט ומלחמת האזרחים של
התרבות - מדריך למורה, ממ' / ת"ל 
3.37.304/00
 
  66.30 מעלות
 
צילום כחול לבן - מדריך למורה, ערכת  
תמונות, ממ' / ת"ל 
3.37.305/00
 
  31.55 מעלות
קליפים, TV וצעירים חסרי מנוח -  
מדריך למורה / ת"ל
3.37.306/00
 
  44.55 מט"ח   עושים סרט / מ' כהן   3.37.400/00
 
159.90
 
מט"ח   צופים ויוצרים - מדריך למורה + 2 קלטות/
מ' כהן 
3.37.400/01
 
 
      מתמטיקה    3.41
  55.50 רכס   גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית, ח'-ט',  
מהדורה מחודשת / נירה חטיבה
3.41.001/00
 
חינם   רכס   גיאומטרייה לכיתה הטרוגנית -  
מדריך למורה / נ' חטיבה
3.41.001/01
 
  15.35 יבנה   חשבון לתלמיד, חלק שביעי, לחינוך
המיוחד / ש' בורק 
3.41.009/00
 
  42.30 תרבות לעם סטטיסטיקה, משימות חקר - מד"ל /
מל"מ רחובות 
3.41.416/01
 
142.70
 
תרבות לעם לומדים מתמטיקה, על תבניות, ערכה
למורה / מל"מ רחובות 
3.41.445/00
 
  30.60 תרבות לעם בארמון המתמטיקה / מל"מ רחובות   3.41.470/01
 
  40.80 תרבות לעם בארמון המתמטיקה - מדריך למורה /
מל"מ רחובות 
3.41.470/02
 
  29.00 תרבות לעם סיפורי יוסף, אלגברה, חלק ב', לכיתות
ח'-ט' / מל"מ רחובות 
3.41.470/03
 
106.90
 
אורט   דרכים בהוראת המתמטיקה - מדריך
למורה / נ' ציזיק 
3.41.600/01
 
  23.55 תרבות לעם רואים ועושים גיאומטרייה / מל"מ
רחובות 
3.41.800/00
 
  18.30 תרבות לעם הפונקציה הריבועית ועוד, לכיתה ט' /
מל"מ רחובות 
3.41.801/00
 
  40.80 תרבות לעם הפונקציה הריבועית ועוד - מד"ל,
לכיתה ט' / מל"מ רחובות 
3.41.801/01
 
  45.70 תרבות לעם מחשבים וחינוך מתמטי - מדריך למורה /
מל"מ רחובות 
3.41.802/01
 
 
      מחשבטיקה      
  42.15 תרבות לעם במנהרת הזמן, חלק ב' / מל"מ רחובות   3.41.471/00
 
  33.70 תרבות לעם במנהרת הזמן - מדריך למורה / מל"מ
רחובות 
3.41.471/01
 
  24.00 תרבות לעם מחשבטיקה - חוברת מלווה, לכיתה ט' /
מל"מ רחובות 
3.41.804/00
 
  45.90 תרבות לעם מחשבטיקה - חוברת מלווה, לכיתה ט' -
מד"ל /  
3.41.804/01
 
  24.50 תרבות לעם מחשבטיקה - חוברת מלווה, לכיתה ז' /
מל"מ רחובות 
3.41.805/00
 
  51.00 תרבות לעם מחשבטיקה - חוברת מלווה - מד"ל,
לכיתה ז' / מל"מ רחובות 
3.41.806/00
 
  24.50 תרבות לעם מחשבטיקה - חוברת מלווה, לכיתה ח' /
מל"מ רחובות 
3.41.806/01
 
  48.90 תרבות לעם מחשבטיקה - חוברת מלווה - מד"ל,
לכיתה ח' / מל"מ רחובות 
3.41.806/02
 
  18.00 תרבות לעם מעגלים ודמיון בתנועה / נ' הדס, ט' פורמן
 
3.41.807/00
 
  30.85 תרבות לעם רואים ועושים, גיאומטרייה II   3.41.808/00
 
  47.80 תרבות לעם רואים ועושים, גיאומטרייה - מדריך
למורה / ר' בוהנדה 
3.41.808/01
 
  5.90 תרבות לעם פעילויות מחשב בהנדסה אנליטית,
לכיתה י'-י"ב / מל"מ רחובות 
3.41.810/00
 
  28.30 תרבות לעם מסע לארץ עוץ / מל"מ טכניון   3.41.810/00
 
  48.20 תרבות לעם מסע לארץ עוץ - מדריך למורה / מל"מ
רחובות 
3.41.812/01
 
  25.00 טכניון   הפונקציה הקווית - מדריך למורה / מל"מ
טכניון 
3.41.814/01
 
  25.00 טכניון   הפונקציה הריבועית - מדריך למורה /
מל"מ טכניון 
3.41.815/01
 
  25.00 טכניון   פונקציית החזקה, הפונקציה
הפולינומיאלית והפונקציה  
הרציונאלית - מדריך למורה / מל"מ
טכניון 
3.41.816/01
 
  25.00 טכניון   תכנון ליניארי - מושגים, יישומים,
שיטות / מל"מ טכניון 
3.41.817/00
 
  25.00 טכניון   גיאומטרייה אנליטית במישור / מל"מ
טכניון 
3.41.818/00
 
  40.00 טכניון   אוגדן העצמה למתקשים במתמטיקה,
לכיתה ט' / מל"מ טכניון 
3.41.819/00
 
  25.00 טכניון   פונקציה, מושגי יסוד שימושיים / מל"מ
טכניון 
3.41.820/00
 
  15.00 טכניון   הפונקציה הקווית - חוברת לתלמיד /
מל"מ טכניון 
3.41.821/00
 
  15.00 טכניון   הפונקציה הריבועית - חוברת לתלמיד /
מל"מ טכניון 
3.41.822/00
 
  15.00 טכניון   פונקציית החזקה, הפונקציה
הפולינומיאלית והפונקציה  
טכניון הרציונאלית - חוברת לתלמיד / מל"מ
3.41.823/00
 
 
 
 
 
 
  לראות מתמטיקה / מט"ח  
 
16.55
 
מט"ח
 
המשער הגיאומטרי - משולשים - מדריך
למורה 
3.41.401/01
 
16.45
 
מט"ח
 
המשער הגיאומטרי 2 - משולשים -  
קובץ דפי-עבודה לתלמיד
3.41.401/02
 
16.55
 
מט"ח
 
המשער הגיאומטרי - מרובעים - מדריך
למורה 
3.41.402/01
 
10.60
 
מט"ח
 
המשער הגיאומטרי - מרובעים - קובץ דפי  
עבודה לתלמיד
3.41.402/02
 
10.60
 
מט"ח
עהמשער הגיאומטרי - מעגלים - קובץ דפי   3.41.403/02
 
  6.30 מט"ח
 
ממספרים למשתנים - מדריך למורה   3.41.404/01
 
10.60
 
מט"ח
 
ממספרים למשתנים - חוברת לתלמיד   3.41.404/02
 
  6.30 מט"ח
 
כללי התאמה - מדריך למורה   3.41.405/01
 
10.60
 
מט"ח
 
כללי התאמה - חוברות לתלמיד   3.41.405/02
 
  6.30 מט"ח
 
העמקה במושג הפונקציה - מדריך למורה   3.41.406/01
 
10.60
 
מט"ח
 
העמקה במושג הפונקציה - חוברת לתלמיד   3.41.406/02
 
10.60
 
מט"ח
 
שאלות מילוליות במשתנה אחד - חוברת
לתלמיד 
3.41.407/02
 
  6.30 מט"ח
 
פונקציה ריבועית - מדריך למורה   3.41.408/01
 
10.60
 
מט"ח
 
פונקציה ריבועית - חוברת לתלמיד   3.41.408/02
 
  6.30 מט"ח
 
לספר ולצייר - מדריך למורה   3.41.409/01
 
10.60
 
מט"ח
 
לספר ולצייר - חוברת לתלמיד   3.41.409/02
 
10.60
 
מט"ח
 
פונקציה קווית וביטויים תואמים - חוברת
לתלמיד 
3.41.410/02
 
  6.30 מט"ח
 
השוואה של פונקציות - מדריך למורה   3.41.411/01
 
10.60
 
מט"ח
 
השוואה של פונקציות - חוברת לתלמיד   3.41.411/02
 
10.60
 
מט"ח
 
פונקציות בשני משתנים - חוברת לתלמיד   3.41.414/02
 
 
    לרמה ג' - הסדרה "הבה נלמד
מתמטיקה"
 
37.50
 
תרבות לעם
 
אלגברה ועוד 1, לכיתה ח' / מל"מ
רחובות 
3.41.445/00
 
40.00
 
תרבות לעם
 
אלגברה ועוד 2 / מל"מ רחובות   3.41.446/00
 
33.40
 
תרבות לעם
 
פונקציות, לכיתה ט' / מל"מ רחובות   3.41.400/01
 
35.25
 
תרבות לעם
 
על קבוצות אמת, לכיתה ח'   3.41.409/00
 
 
      מתימחשב   
33.55
 
תרבות לעם סטטיסטיקה - משימות חקר / מל"מ
רחובות 
3.41.416/00
 
12.55
 
תרבות לעם משולשים בתנועה / מל"מ רחובות   3.41.417/00
 
26.50
 
תרבות לעם פעילויות באלגברה משולבת מחשב,
לכיתות ח'-ט' לתלמיד+למורה / 
מל"מ רחובות
3.41.418/00
 
20.00
 
תרבות לעם סיפורי יוסף, חלק א' / מל"מ רחובות   3.41.470/00
 
30.00
 
תרבות לעם מתימחשב, בארמון המתמטיקה -
אלגברה לכיתה ז'  
בעזרת מחשב, חלק ג' / מל"מ רחובות
3.41.470/01
 
10.80
 
תרבות לעם בעולם הפונקציות, הפונקציה הריבועית
ועוד ג' / מל"מ רחובות 
3.41.800/00
 
 
         חומר העשרה לתלמיד   
45.95
 
תרבות לעם   משימות ואתגרים - מדריך למורה /
מל"מ רחובות 
3.41.418/01
 
56.65
 
תרבות לעם   משימות ואתגרים - חוברת עבודה /
מל"מ רחובות 
3.41.418/02
 
38.70
 
תרבות לעם   משימות, פעילויות העמקה I -
מל"מ רחובות/  
3.41.419/01
 
17.10
 
תרבות לעם   משימות, פעילויות העמקה I -
מל"מ רחובות/  
3.41.419/02
 
47.20
 
תרבות לעם   משימות, פעילויות העמקה II -
מדריך למורה / מל"מ רחובות 
3.41.420/01
 
19.05
 
תרבות לעם   משימות, פעילויות העמקה II -
חוברת עבודה / מל"מ רחובות 
3.41.420/02
 
22.60
 
תרבות לעם   משימות ואתגרים II / מל"מ
רחובות 
3.41.421/00
 
61.70
 
תרבות לעם   משימות ואתגרים II - מדריך
למורה / מל"מ רחובות 
3.41.421/01
 
 
    לומדים מתמטיקה, לכיתה הטרוגנית  
17.75
 
תרבות לעם
 
על מספרים 1, לכיתה ז' / מל"מ
רחובות 
  3.41.440/00
24.05
 
תרבות לעם
 
על מספרים 2, לכיתה ז' / מל"מ
רחובות 
  3.41.441/00
20.25
 
תרבות לעם
 
על מספרים 3, לכיתה ז' / מל"מ
רחובות 
  3.41.442/00
28.85
 
תרבות לעם
 
על תבניות 1, לכיתה ז' / מל"מ
רחובות 
  3.41.443/00
27.95
 
תרבות לעם
 
על תבניות 2, לכיתה ז' / מל"מ
רחובות 
  3.41.444/00
 
    מדעי המחשב   3.47
23.00
 
מט"ח   מידענים צעירים, לכיתה ז' / שרון איילון   3.47.001/00
 
10.00
 
מט"ח   מידענים צעירים, לכיתה ז' - מדריך
למורה/ שרון איילון 
3.47.001/01
 
10.00
 
ידין עילם תכנית עם מחשבון גרפי / מל"מ י-ם   3.47.300/00
 
 
    מדע וטכנולוגיה 3.52
    הנושא: חומרים, מבנה,
תכונות ותהליכים
 
  31.95 מעלות   עולם של חומר / ת"ל + מל"מ י-ם   3.52.300/00
 
  11.90 מעלות   עולם של חומר , מדריך למורה, ממ'
וממ"ד / ת"ל + מל"מ י-ם
3.52.300/01
 
  25.50 ספר לכל
 
בנק שאלות מבחן: החומר, תכונותיו
ומבנהו החלקיקי / ת"ל 
3.52.302/01
 
  42.30 מעלות   פרקים בחשמל ובכימייה - לכיתה ח' /
ת"ל 
3.52.302/02
 
  28.05 מעלות   פרקים בחשמל ובכימייה, מדריך למורה /
ת"ל 
3.52.302/03
 
  68.50 ספר לכל
 
מה מסתתר בקנקן - גרסה ליחיד /
ת"ל+מל"מ ירושלים 
3.52.309/00
 
228.45
 
ידין עילם מסע לעולם החלקיקים - גרסה לרשת +
חוברת / ת"ל + מל"מ ירושלים 
3.52.311/00
 
  57.10 ידין עילם מסע לעולם החלקיקים, גרסה ליחיד +
חוברת / ת"ל + מל"מ ירושלים 
3.52.312/00
 
  45.45 לוני כהן
 
דרך החומר / אורט   3.52.601/00
 
  33.40 לוני כהן
 
דרך החומר - מדריך למורה / אורט   3.52.601/01
 
  39.80 תרבות לעם באופן יסודי ומורכב - אל תוך האטום -
מדריך למורה, מטמון / מל"מ רחובות 
3.52.799/08
 
  52.00 תרבות לעם באופן יסודי ומורכב - אל תוך האטום,
מטמון / מל"מ רחובות 
3.52.799/09
 
  46.45 ידין עילם חומרים כימיים בבית ובסביבה, לחינוך
המיוחד / מל"מ י-ם 
3.52.804/00
 
  36.00 תרבות לעם סביב הסיב / מל"מ רחובות   3.52.805/00
 
  61.40 תרבות לעם סביב הסיב - מדריך למורה, מטמו"ן /
מל"מ רחובות 
3.52.805/01
 
  41.10 תרבות לעם ריק וחלקיקים / מל"מ רחובות   3.52.807/00
 
  72.20 תרבות לעם ריק וחלקיקים - מדריך למורה / מטמו"ן   3.52.807/01
 
  30.85 תרבות לעם דרך הצבע - מערכות בתעשייה / מל"מ
רחובות 
3.52.808/00
 
  24.40 תרבות לעם דרך הצבע - מערכות בתעשייה - מדריך
  למורה ותקליטור / מטמו"ן 
3.52.808/01
 
 
       הנושא: התא      
  41.64 ספר לכל
 
סודות התא, לכיתה ט' / עדי מרקוזה-הס
 
3.52.001/00
 
  22.00 ספר לכל
 
סודות התא - מדריך למורה / עדי
מרקוזה-הס 
3.52.001/01
 
  15.30 תרבות לעם מסע בתא החי, מטמו"ן / מל"מ רחובות   3.52.337/03
 
  40.80 תרבות לעם מסע בתא החי - מדריך למורה +
תקליטור, מטמו"ן / מל''מ רחובות 
3.52.337/04
 
  30.26 רמות   עיינו ערך חיים / אונ' ת"א   3.52.809/05
 
  21.17 רמות   עיינו ערך חיים - מדריך למורה / אונ'
ת"א 
3.52.809/06
 
 
    הנושא: מערכות הובלה, תיווך ותיאום
ביצורים חיים
 
 
  65.00 תרבות לעם מערכות הובלה: לב העניין, מטמו"ן /
מל"מ רחובות 
3.52.357/00
 
  61.20 תרבות לעם מערכות הובלה: לב העניין - מדריך
למורה, מטמו"ן / מל"מ רחובות 
3.52.357/01
 
  36.00 רמות   לאן זה מוביל / אונ' ת"א   3.52.358/00
 
  21.60 רמות   לאן זה מוביל - מדריך למורה / אונ' ת"א   3.52.358/01
 
 
    הנושא: אנרגיה ואינטראקציה  
  25.50 ספר לכל
 
בנק שאלות מבחן, אנרגיה / ת"ל   3.52.304/02
 
  49.45 מעלות   עולם של אנרגיה, / ת"ל + מל"מ   3.52.305/00
 
  11.90 מעלות   עולם של אנרגיה - מדריך למורה, ממ'
וממ"ד / ת"ל + מל"מ 
3.52.306/00
 
  25.00 ספר לכל
 
בנק שאלות מבחן - חום וטמפרטורה /
ת"ל+אונ' ת"א 
3.52.304/06
 
  25.00 ספר לכל
 
בנק שאלות מבחן - חשמל וכימייה /
ת"ל+אונ' ת"א 
3.52.304/07
 
110.00
 
מפ"ט
עמל 
פארק האנרגיה (אנרגיה ואינטראקציה) -
תקליטור / ת"ל+מל"מ ירושלים 
3.52.306/03
 
  30.60 תרבות לעם אינטראקציה, כוחות ותנועה, חלק א',
מטמו"ן / מל"מ רחובות 
3.52.306/04
 
  20.00 תרבות לעם ניתוח תנועה - פעילות בפיזיקה +
תקליטור / מטמו"ן 
3.52.306/05
 
  60.00 תרבות לעם אנרגיה ושימורה, מטמו"ן / מל"מ רחובות
 
3.52.306/06
 
  31.80 תרבות לעם אנרגיה פנים רבות לה, מטמו"ן / מל"מ
רחובות 
3.52.306/07
 
  17.30 תרבות לעם אנרגיה בהיבט רב-תחומי, מטמו"ן /
מל"מ רחובות 
3.52.306/08
 
  46.00 תרבות לעם אנרגיה בהיבט רב-תחומי - מדריך
למורה + תקליטור, מטמו"ן / 
מל"מ רחובות
3.52.306/09
 
  8.00 ספר לכל
 
ניסויים פשוטים בפיזיקה / ת"ל   3.52.306/10
 
  54.00 רמות   אור וגלים - ניסויי הדגמה בהוראה / אונ'
ת"א 
3.52.306/11
 
  49.42 רמות   מכניקה - ניסויי הדגמה בהוראה / אונ'
ת"א 
3.52.306/12
 
  26.50 תרבות לעם אינטראקציה כוחות ותנועה ב' לכיתות
ז'-ח' / מל"מ רחובות 
3.52.798/00
 
  51.30 ידין עילם יתד ואופן, לחינוך המיוחד - מדריך
למורה / מל"מ י-ם 
3.52.804/01
 
  30.95 ידין עילם יתד ואופן, לחינוך המיוחד - חוברת
עבודה / מל"מ י-ם 
3.52.805/02
 
 
    הנושא: משק מים בגופים של יצורים חיים  
35.70
 
מעלות
 
המים חומר לחיים + תקליטור / ת"ל+מל"מ
י-ם 
3.52.324/00
 
51.40
 
מעלות
 
המים חומר לחיים - מדריך למורה (כולל
לתלמיד ותקליטור) / ת"ל+מל"מ י-ם 
3.52.324/01
 
 
    הנושא: רבייה  
25.50
 
ספר לכל
 
בנק שאלות מבחן בנושא רבייה - מדריך
למורה / ת"ל 
3.52.337/02
 
28.50
 
רמות   גלגל החיים / אוניברסיטת ת"א   3.52.801/00
 
20.55
 
רמות   גלגל החיים - מדריך למורה / אוניברסיטת
ת"א 
3.52.801/01
 
 
    הנושא: הזנה  
14.65
 
ספר לכל
 
תזונה מגוונת, פעילויות ממוחשבות / ת"ל   3.52.349/05
 
25.50
 
ספר לכל
 
בנק שאלות מבחן בנושא הזנה - מדריך
למורה / ת"ל 
3.52.349/06
 
25.62
 
מעלות   המזון ודרכו בגופנו - פרקים בתזונה  
לחינוך המיוחד / ת"ל
3.52.349/07
 
30.00
 
תרבות לעם מזון תזונה ובריאות לחט"ב + תקליטור,
לכיתות ח'-ט' / מל"מ רחובות 
3.52.797/00
 
38.00
 
תרבות לעם מזוןתזונה ובריאות לחט"ב - מדריך
למורה / מל"מ רחובות 
3.52.797/01
 
27.45
 
רמות   טעים וחמים / אונ' ת"א   3.52.802/00
 
20.96
 
רמות   טעים וחמים - מדריך למורה / אונ' ת"א   3.52.803/00
 
 
    הנושא: תורשה  
25.50
 
ספר לכל   בנק שאלות מבחן, תורשה / ת"ל   3.52.349/01
 
43.95
 
מט"ח   חידת התורשה, לכיתה ט'   3.52.400/00
 
43.95
 
מט"ח   חידת התורשה - מדריך למורה   3.52.400/01
 
32.90
 
תרבות לעם נאפיין חיים / מל"מ רחובות   3.52.809/00
 
42.10
 
תרבות לעם נאפיין חיים - מדריך למורה, מטמון /
מל"מ רחובות 
3.52.809/01
 
 
    הנושא: מערכות אקולוגיות  
32.50
 
מעלות   מערכות אקולוגיות (מהדורה חדשה) /
ת"ל +  מל"מ ירושלים
  3.52.302/00
33.10
 
מעלות   מערכות אקולוגיות - מדריך למורה / ת"ל
מל"מ ירושלים + 
  3.52.302/01
22.80
 
מעלות   מעורבות האדם בטבע, איכות האוויר /
ת"ל +  מל"מ ירושלים
  3.52.303/00
 
    הנושא: חושים  
40.10
 
מט"ח   כל צבעי הקשת ברשת, כיתות ח'-ט',
כולל תקליטור / נורית קינן 
3.52.002/00
 
15.40
 
מט"ח   כל צבעי הקשת ברשת , כיתות ח'-ט' -
מדריך למורה / נורית קינן 
3.52.002/01
 
28.45
 
רמות   בין פרחים ופרפרים / אונ' ת"א   3.52.313/00
 
20.96
 
רמות   בין פרחים ופרפרים - מדריך למורה /
אונ' ת"א 
3.52.313/01
 
48.80
 
תרבות לעם חושים וחיישנים - מדריך למורה,
מטמו"ן / מל"מ רחובות 
3.52.355/01
 
40.00
 
תרבות לעם חושים וחיישנים / מל"מ רחובות   3.52.355/00
 
36.00
 
רמות   יומן חושים / אונ' ת"א   3.52.355/03
 
 
    הנושא: מידע ותקשורת  
37.00
 
תרבות לעם יוצרים קשר - מערכות מתקשרות /
מל"מ רחובות 
3.52.305/05
 
39.05
 
לוני כהן   מחליפים ערוצים / אורט   3.52.600/00
 
13.10
 
מעלות   מסע חשיבתי אל הירח - מדריך למורה /   3.52.306/01
 
  7.20 מעלות   מסע חשיבתי אל הירח - דפי עבודה / ת"ל
אולפנה נווה רוחמה + 
3.52.306/02
 
  7.90 תרבות לעם מסע חשיבתי אל הירח, תמונות / ת"ל +  
אולפנה נווה רוחמה
3.52.307/00
 
28.45
 
רמות   בראי השמים / אונ' ת"א   3.52.314/00
 
21.35
 
רמות   בראי השמים - מדריך למורה   3.52.314/01
 
35.00
 
תרבות לעם מחזור חומרי כדור הארץ, לכיתה ז' /
מל"מ רחובות 
3.52.356/00
 
45.00
 
תרבות לעם מחזור חומרי כדור הארץ / מל"מ רחובות
 
3.52.356/01
 
48.00
 
תרבות לעם כוכב הלכת הכחול לכיתות ח'-ט' /  
מל"מ רחובות 
3.52.351/00
 
20.50
 
תרבות לעם כוכב הלכת הכחול - מדריך למורה +
תקליטור, מטמו"ן / מל"מ רחובות 
3.52.351/01
 
40.00
 
תרבות לעם יבשות נעות ותאוריות מתנגשות - פעילויות
חקר, לכיתות ח'-ט' / מל"מ רחובות 
3.52.352/00
 
25.00
 
תרבות לעם יבשות נעות ותאוריות מתנגשות / מל"מ
רחובות 
3.52.352/01
 
30.27
 
רמות   נכתב בסלע / אונ' ת"א   3.52.799/00
 
20.96
 
רמות   נכתב בסלע - מדריך למורה / אונ' ת"א   3.52.799/01
 
30.26
 
רמות   בין מים לשמים / אונ' ת"א   3.52.799/02
 
20.96
 
רמות   בין מים לשמים - מדריך למורה / אונ'
ת"א 
3.52.799/03
 
35.70
 
תרבות לעם גלגולים באטמוספירה, מטמו"ן / מל"מ
רחובות 
3.52.799/04
 
32.00
 
תרבות לעם גלגולים באטמוספירה - מדריך למורה,
מטמו"ן / מל"מ רחובות 
3.52.799/05
 
16.30
 
תרבות לעם כדור הארץ בחלל: פעילויות ומושגים,
מטמו"ן / מל"מ רחובות 
3.52.799/06
 
25.30
 
תרבות לעם כדור הארץ בחלל: פעילויות ומושגים -
מדריך למורה, מטמו"ן / מל"מ רחובות 
3.52.799/07
 
 
        מערכות טכנולוגיות ומוצרים   
31.00
 
תרבות לעם התנסות חווייתית בתיכון גשרים -
לכיתות ז'-ח' / מל"מ רחובות 
3.52.354/00
 
27.00
 
תרבות לעם התנסות חווייתית בתיכון גשרים / מל"מ
רחובות 
3.52.354/01
 
45.45
 
לוני כהן   דבר המערכת / אורט   3.52.602/00
 
33.40
 
לוני כהן   דבר המערכת - מדריך למורה / אורט   3.52.602/01
 
45.45
 
לוני כהן   הכול בא על תיכונו / אורט   3.52.603/00
 
33.40
 
לוני כהן   הכול בא על תיכונו - מדריך למורה / אורט
 
3.52.603/01
 
45.45
 
לוני כהן   מחר זה לא אותו דבר / אורט   3.52.604/00
 
33.40
 
לוני כהן   מחר זה לא אותו דבר - מדריך למורה /
אורט 
3.52.604/01
 
23.20
 
תרבות לעם התנסות חווייתית בתיכון חיתול, מטמון /
מל"מ רחובות 
3.52.605/00
 
 
    חומרי למידה המתאימים למרבית הנושאים  
24.05
 
מעלות   יצורנים, לכיתות ז', ח' / ת"ל   3.52.305/00
 
35.50
 
תרבות לעם אשנב למדע וטכנולוגיה, מטמו"ן / מל"מ
רחובות 
3.52.305/01
 
18.80
 
תרבות לעם תקשורת מדעית-טכנולוגית, מטמו"ן /
מל"מ רחובות 
3.42.305/02
 
61.20
 
תרבות לעם תקשורת מדעית-טכנולוגית - אוגדן
למורה, מטמו"ן / מל"מ רחובות 
3.42.305/03
 
23.00
 
תרבות לעם תחקירנות במדע וטכנולוגיה, מטמו"ן /
מל"מ רחובות 
3.52.305/04
 
50.00
 
תרבות לעם למידה באמצעות פרויקטים + תקליטור -
אוגדן למורה / מל"מ רחובות 
3.52.357/00
 
53.30
 
ידין עילם
 
חשיבה במדע - מדריך למורה / מל"מ י-ם
 
3.52.800/00
 
27.45
 
ידין עילם חשיבה במדע, פעילויות מחשב - מדריך
למורה / מל"מ י-ם 
3.52.800/01
 
66.20
 
ידין עילם חשיבה במדע, פעילויות חקר פתוחות
לחינוך המיוחד / מל"מ י-ם 
3.52.803/00
 
 
      לימודי הסביבה והחקלאות     3.57
17.10
 
רכגולד   תכנון סביבתי, קרקע אחת, צרכים רבים
לכיתות ט'-י"ב / ת"ל 
3.57.316/01
 
12.45
 
מעלות   פרחי קטיף / ת"ל   3.57.320/00
 
92.70
 
ידין עילם   מחוץ לחדר הכיתה, לחינוך המיוחד /
מל"מ י-ם 
3.57.800/00
 
 
      אנגלית     3.61
  19.10 אריק כהן
GO FOR IT 2
קלטת - מ' דרי, א' רייט, פ' אור 
 3.61.053/03
  25.45 אריק כהן  
GO FOR IT 2
כרטיסי קריאה - א' רייט, פ' אור
  3.61.053/04
  42.90 אריק כהן
GO FOR IT 2
חוברת עבודה (לתלמידים
חלשים) - מ' דרי, פ' אור 
  3.61.053/05
  42.90 אריק כהן
GO FOR IT 2
מדריך למורה לחוברת עבודה -
מ' דרי, פ' אור 
  3.61.053/06
  9.55 אריק כהן  
GO FOR IT 2
מילון - מ' דרי, פ' אור
     3.61.053/07
  51.00 מפ' אונ'     
A NEW LEAF
לכיתה ט', ס' מלץ, ש' ויצמן, ת' שפירא
  3.61.054/00
  15.25 מפ' אונ'    
A NEW LEAF
מדריך למורה - ס' מלץ, ש'
ויצמן, ת' שפירא 
  3.61.054/01
  22.60 מפ' אונ'     
A NEW LEAF
קלטת - ס' מלץ, ש' ויצמן, ת' שפירא
     3.61.054/03
  50.10 אריק כהן   
WHAT'S UP
לכיתות ז'-ח', א' פאר, ד' לוריא
     3.61.055/00
  39.35 אריק כהן  
WHAT'S UP
מדריך למורה - א' פאר, ד' לוריא
  3.61.055/01
  24.40 אריק כהן  
WHAT'S UP
קלטת - א' פאר, ד' לוריא
     3.61.055/03
  45.70 מפ' אונ'    
SPRINGBOARD
לכיתה ז', ס' מלץ
  3.61.056/00
  22.80 מפ' אונ'    
SPRINGBOARD
מדריך למורה - ס' מלץ
   3.61.056/01
  32.55 מפ' אונ'    
SPRINGBOARD
חוברת עבודה - ס' מלץ
  3.61.056/02
  40.00 מפ' אונ'    
SPRINGBOARD
קלטת (2) - ס' מלץ
   3.61.056/03
  53.70 מפ' אונ'    
SPECTRUM
לכיתה ח', א' רוס, ש' בין
     3.61.057/00
  22.80 מפ' אונ'    
SPECTRUM
מדריך למורה - א' רוס, ש' בין
   3.61.057/01
  30.85 מפ' אונ'    
SPECTRUM
חוברת עבודה - א' רוס, ש' בין
  3.61.057/02
  22.80 מפ' אונ'    
SPECTRUM
קלטת - א' רוס
  3.61.057/03
  58.80 אריק כהן  
FLYING COLORS
לכיתה ט', א' עזרא, ס' קרמן
    3.61.058/00
  36.00 אריק כהן  
FLYING COLORS
מדריך למורה - א' עזרא, ס' קרמן
   3.61.058/01
  35.35 אריק כהן  
FLYING COLORS
חוברת עבודה - א' עזרא, ס' קרמן
  3.61.058/02
  22.80 אריק כהן  
FLYING COLORS
קלטת - א' עזרא, ס' קרמן
  3.61.058/03
  56.00 מפ' אונ'    
RAINBOW
לכיתה ז' - א"ל ברגר
  3.61.059/00
  17.10 מפ' אונ'     
RAINBOW
מדריך למורה - א"ל ברגר
  3.61.059/01
  34.00 מפ' אונ'     
RAINBOW
חוברת עבודה - א"ל ברגר
  3.61.059/02
  22.80 מפ' אונ'     
RAINBOW
קלטת - א"ל ברגר
  3.61.059/03
  66.85 אריק כהן  
,FIRST CHOICE
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE 2 
לכיתה ח', א' סלע, ל' גרינברג
  3.61.060/00
  61.70 אריק כהן  
,FIRST CHOICE
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE 2 
מדריך למורה - א' סלע, ל' גרינברג
  3.61.060/01
  51.40 אריק כהן  
,FIRST CHOICE
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE 2 
חוברת עבודה - א' סלע, ל' גרינברג
  3.61.060/02
  26.75 אריק כהן  
,FIRST CHOICE
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE 2 
קלטת - א' סלע, ל' גרינברג
  3.61.060/03
     
,OUTLOOK, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
 
  66.85 אריק כהן  
,OUTLOOK, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
לכיתה ח', ל' ברון, ש' לוי
   3.61.061/00
  61.70 אריק כהן  
,OUTLOOK, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
מדריך למורה - ל' ברון, ש' לוי
  3.61.061/01
  51.40 אריק כהן  
,OUTLOOK, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
חוברת עבודה - ל' ברון, ש' לוי
  3.61.061/02
  26.75 אריק כהן  
,OUTLOOK, FOUNDATION
LEVEL, STAGE 3 
קלטת - ל' ברון, ש' לוי
  3.61.061/03
  67.85 אריק כהן  
SPOTLIGHT, INTERMEDIATE
LEVEL, STAGE 1 
לכיתה ט', ע' עסיס, א' זלנקו
  3.61.062/00
  61.70 אריק כהן  
SPOTLIGHT, INTERMEDIATE
LEVEL, STAGE 1 
מדריך למורה - ע' עסיס, א' זלנקו
  3.61.062/01
  51.40 אריק כהן  
SPOTLIGHT, INTERMEDIATE
LEVEL, STAGE 1 
חוברת עבודה - ע' עסיס, א' זלנקו
  3.61.062/02
  26.75 אריק כהן  
SPOTLIGHT, INTERMEDIATE
LEVEL, STAGE 1 
קלטת - ע' עסיס, א' זלנקו
  3.61.062/03
  65.30 אריק כהן  
,FAST FORWARD
,INTERMEDIATE LEVEL  
STAGE 3
לכיתה ט', שילה דייויס
   3.61.063/00
  46.80 אריק כהן  
,FAST FORWARD
,INTERMEDIATE LEVEL  
STAGE 3
מדריך למורה לכיתה ט' / שילה דייויס
  3.61.063/01
  42.15 אריק כהן
,FAST FORWARD
,INTERMEDIATE LEVEL  
STAGE 3
חוברת עבודה - לכיתה ט', שילה דייויס,
שרון לוי 
  3.61.063/02
  26.20 אריק כהן  
,FAST FORWARD
,INTERMEDIATE LEVEL  
STAGE 3
קלטת - לכיתה ט', שילה דייויס
  3.61.063/03
  58.10 מפ' אוני'
 
 
,THE ENGLISH EXPERIENCE
INTERMEDIATE  
LEVEL, STAGE 3
לכיתה ט', ליאן רביד, נטלי מנדלסון
  3.61.064/00
  51.90 מפ' אוני'
 
,THE ENGLISH EXPERIENCE
INTERMEDIATE  
LEVEL, STAGE 3
מדריך למורה - לכיתה ט', ליאן רביד,
ביני זרח   נטלי מנדלסון, 
   3.61.064/01
  30.05 מפ' אוני'
 
,THE ENGLISH EXPERIENCE
INTERMEDIATE  
LEVEL, STAGE 3
חוברת עבודה - לכיתה ט', ליאן רביד,
נטלי מנדלסון 
  3.61.064/02
  39.60 מפ' אוני'
 
,THE ENGLISH EXPERIENCE
INTERMEDIATE  
LEVEL, STAGE 3
קלטת (2) - לכיתה ט', ליאן רביד, נטלי
מנדלסון 
  3.61.064/03
  61.15 מפ' אוני'
 
 
OPEN DOOR, INTERMEDIATE
LEVEL, STAGE 2 
לכיתה ח', סוזן מלץ
  3.61.065/00
  51.90 מפ' אוני'
 
OPEN DOOR, INTERMEDIATE
LEVEL, STAGE 2 
מדריך למורה ומפתח לחוברת העבודה,
לכיתה ח',  
סוזן לפידות
  3.61.065/01
  34.25 מפ' אוני'
 
 
OPEN DOOR, INTERMEDIATE
LEVEL, STAGE 2 
חוברת עבודה - לכיתה ח', סוזן מלץ
   3.61.065/02
  39.60 מפ' אוני'
 
 
OPEN DOOR, INTERMEDIATE
LEVEL, STAGE 2 
קלטת (2) - לכיתה ח' , סוזן מלץ
  3.61.065/03
  56.55 אריק כהן  
,SPOTLIGHT ALTERNATIVE
FOUNDATION  
LEVEL, STAGE 3 / MAIGGIE
BEN  ZION
לכיתה ט'
  3.61.066/00
  46.25 אריק כהן  
,SPOTLIGHT ALTERNATIVE
FOUNDATION  
/ LEVEL, STAGE 3
MAIGGIE BEN  ZION
מדריך למורה - לכיתה ט'
  3.61.066/01
  44.95 אריק כהן  
,SPOTLIGHT ALTERNATIVE
FOUNDATION  
/ LEVEL, STAGE 3
MAIGGIE BEN  ZION
RONIT DOMARI
חוברת עבודה - לכיתה ט'
  3.61.066/02
  23.65 אריק כהן  
,SPOTLIGHT ALTERNATIVE
FOUNDATION  
/ LEVEL, STAGE 3
MAIGGIE BEN  ZION
קלטת - לכיתה ט'
  3.61.066/03
  56.55 אריק כהן  
,TAKE ACTION
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE MARCELLE
DRAY, ELLEN / 1
ZELENKO
לכיתה ז'
  3.61.067/00
  50.90 אריק כהן  
,TAKE ACTION
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE MARCELLE
DRAY, ELLEN / 1
ZELENKO
מדריך למורה - לכיתה ז'
  3.61.067/01
  47.30 אריק כהן  
,TAKE ACTION
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE MARCELLE
DRAY, ELLEN / 1
ZELENKO
חוברת עבודה - לכיתה ז'
  3.61.067/02
  23.65 אריק כהן  
,TAKE ACTION
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE MARCELLE
DRAY, ELLEN / 1
ZELENKO
קלטת - לכיתה ז'
   3.61.067/03
  64.00 אריק כהן  
HORIZONS, INTERMEDIATE
/ LEVEL, STAGE 3  
EDNA ASSIS
לכיתה ט'
  3.61.068/00
  49.50 אריק כהן  
HORIZONS, INTERMEDIATE
/ LEVEL, STAGE 3  
EDNA ASSIS
מדריך למורה - לכיתה ט'
  3.61.068/01
  45.00 אריק כהן  
HORIZONS, INTERMEDIATE
/ LEVEL, STAGE 3  
EDNA ASSIS
חוברת עבודה - לכיתה ט'
  3.61.068/02
  25.50 אריק כהן  
HORIZONS, INTERMEDIATE
/ LEVEL, STAGE 3  
EDNA ASSIS
קלטת
  3.61.068/03
  54.00 מפ' אונ'    
,U 2 R IMPORTANT
,INTERMEDIATE LEVEL  
STAGE 1 / DALIA STEIN
לכיתה ז'
   3.61.069/00
  20.00 מפ' אונ'    
,U 2 R IMPORTANT
,INTERMEDIATE LEVEL  
STAGE 1 / DALIA STEIN
מדריך למורה - לכיתה ז'
    3.61.069/01
  36.00 מפ' אונ'    
,U 2 R IMPORTANT
,INTERMEDIATE LEVEL  
STAGE 1 / DALIA STEIN
חוברת עבודה - לכיתה ז'
  3.61.069/02
  35.00 מפ' אונ'    
,U 2 R IMPORTANT
,INTERMEDIATE LEVEL  
STAGE 1 / DALIA STEIN
סיפורים לכיתה ז'
  3.61.069/03
  35.00 מפ' אונ'    
,U 2 R IMPORTANT
,INTERMEDIATE LEVEL  
STAGE 1 / DALIA STEIN
קלטת
  3.61.069/04
 61.20 אריק כהן  
LOOK UP, FOUNDATION
/ LEVEL, STAGE 2
ELANA CHESHIN
ספר לימוד - לכיתה ז'
  3.61.070/00
 46.80 אריק כהן  
LOOK UP, FOUNDATION
/ LEVEL, STAGE 2
ELANA CHESHIN
מדריך למורה - לכיתה ז'
  3.61.070/01
 45.12 אריק כהן  
LOOK UP, FOUNDATION
/ LEVEL, STAGE 2
ELANA CHESHIN
חוברת עבודה - לכיתה ז'
    3.61.070/02
 28.08 אריק כהן
LOOK UP, FOUNDATION
/ LEVEL, STAGE 2
ELANA CHESHIN
קלטת שמע - לכיתה ז' 
    3.61.070/03
 28.08 אריק כהן  
LOOK UP, FOUNDATION
/ LEVEL, STAGE 2
ELANA CHESHIN
קלטת קטעי קריאה - לכיתה ז'
   3.61.070/04
 61.20 אריק כהן
UPGRADE, FOUNDATION 
/ LEVEL, STAGE 2&3
JUDY DOBKINS
ספר לימוד - לכיתה ח' 
   3.61.071/00
 50.40   אריק כהן  
UPGRADE, FOUNDATION 
/ LEVEL, STAGE 2&3
JUDY DOBKINS
מדריך למורה - לכיתה ח'
   3.61.071/01
 45.60 אריק כהן  
UPGRADE, FOUNDATION 
/ LEVEL, STAGE 2&3
JUDY DOBKINS
חוברת עבודה - לכיתה ח'
3.61.071/02
 28.08 אריק כהן
UPGRADE, FOUNDATION 
/ LEVEL, STAGE 2&3
JUDY DOBKINS
קלטת שמע - לכיתה ח' 
 3.61.071/03
 28.08 אריק כהן
UPGRADE, FOUNDATION 
/ LEVEL, STAGE 2&3
JUDY DOBKINS
קלטת קטעי קריאה - לכיתה ח' 
 3.61.071/04
 70.92 אריק כהן
EXPLORER, INTERMEDIATE 
/ LEVEL, STAGE 2
HARRIET CODDINGTON
ספר לימוד - לכיתה ח' 
  3.61.072/00
 51.60 אריק כהן
EXPLORER, INTERMEDIATE 
/ LEVEL, STAGE 2
HARRIET CODDINGTON
מדריך למורה - לכיתה ח' 
3.61.072/01
 51.24 אריק כהן  
EXPLORER, INTERMEDIATE 
/ LEVEL, STAGE 2
HARRIET CODDINGTON
חוברת עבודה - לכיתה ח'
   3.61.072/02
 28.08 אריק כהן
EXPLORER, INTERMEDIATE 
/ LEVEL, STAGE 2
HARRIET CODDINGTON
קלטת שמע - לכיתה ח' 
  3.61.072/03
 46.08 אריק כהן
EXPLORER, INTERMEDIATE 
/ LEVEL, STAGE 2
HARRIET CODDINGTON
קלטת קטעי קריאה (2) - לכיתה ח' 
  3.61.072/04
 74.00 מט"ח    
,ENGLISH ONLINE
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE 2/  
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE
ארבע חוברות לימוד +
דפי עבודה ודפי הערכה /
 לכיתה ח'
   3.61.073/00
 40.00 מט"ח  
,ENGLISH ONLINE
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE 2/  
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE
מדריך למורה + קלטת שמע -
לכיתה ח' 
  3.61.073/01
 10.00 מט"ח    
,ENGLISH ONLINE
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE 2/  
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE
דפי עב' ודפי הערכה בנפרד -
לכיתה ח'
  3.61.073/02
 15.00 מט"ח    
,ENGLISH ONLINE
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE 2/  
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE
קלטת שמע בנפרד - לכיתה ח'
 3.61.073/03
 25.00 מט"ח  
,ENGLISH ONLINE
,INTERMEDIATE LEVEL
STAGE 2/  
,SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE
מדריך למורה בנפרד - לכיתה ח' 
  3.61.073/04
 16.00 מט"ח    
/ FASHIONS & FADS
, SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE 
חוברת לימוד בנפרד - לכיתה ח'
  3.61.073/05
 15.00 מט"ח    
/ FASHIONS & FADS
, SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE 
חוברת לימוד בנפרד - לכיתה ח'
  3.61.073/06
 16.00 מט"ח  
/ FASHIONS & FADS
, SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE 
חוברת לימוד בנפרד - לכיתה ח' 
  3.61.073/07
 16.00 מט"ח  
/ FASHIONS & FADS
, SARAH SCHRIRE
SUSAN MENASHE 
חוברת לימוד בנפרד - לכיתה ח' 
  3.61.073/08
 20.55 מט"ח  
DOLPHINS
ת"ל 
 3.61.400/00
 6.10 מט"ח    
DOLPHINS
מדריך למורה
   3.61.400/01
 54.80 טח"י    
TAKE FIVE 
ספר לתלמיד לסדרה
 3.61.937/00
 42.00 טח"י    
TAKE FIVE 
מדריך למורה - חט"ב /
דבורה בן מאיר, שושנה פלבין
 3.61.937/01
 28.40 טח"י  
TAKE FIVE 
חוברת עבודה - חט"ב
דבורה בן מאיר, שושנה פלבין 
 3.61.937/02
  22.80 טח"י  
TAKE FIVE 
קלטת שמע לסדרה 
  3.61.937/03
 
    ערבית      3.62
 36.25 מט"ח   יחדיו - ספר א' + קלטת    3.62.027/00
 15.25 מט"ח   יחדיו - חוברת עבודה, א'    3.62.028/00
 6.80 מט"ח   יחדיו - מן המזרח, א' / מט"ח    3.62.029/00
 23.75 מט"ח   יחדיו - מדריך למורה, א'    3.62.030/00
 81.30 מט"ח   יחדיו - מארז כרטיסיות (   (244  3.62.031/00
 16.90 מט"ח   יחדיו - מארז אותיות    3.62.032/00
 20.15 מט"ח   יחדיו - מארז קלטות    3.62.033/00
 15.25 מט"ח   יחדיו - מארז כרזות (   (2  3.62.034/00
 23.30 מט"ח   יחדיו - ספר ב' + קלטת    3.62.035/00
 19.90 מט"ח   יחדיו - ספר ב' - חוברת עבודה א'-ג'
 
 3.62.035/02
 13.75 מט"ח   יחדיו - ספר ב' - חוברת עבודה ד'-ה'
 
 3.62.035/03
 135.50 מט"ח   יחדיו - מארז משחקים לחוברת ב',
לכיתה 
 3.62.035/04
 15.10 מט"ח   יחדיו, המוסיקה הערבית - חוברת    3.62.036/00
 3.95 מט"ח   יחדיו, דפי עזר לשילוב התלמיד
בתכנית 
 3.62.036/01
 13.05 מט"ח   יחדיו, תרגילי חיזוק להפעלה בכיתה
הטרוגנית 
 3.62.036/02
 20.55 דיונון
תל אביב 
הכתב הערבי, אותיות וצלילים
לכיתות ז', ח'/ חזי ברוש 
 3.62.037/00
חינם   דיונון
תל אביב 
הכתב הערבי, אותיות וצלילים,
לכיתות ז', ח', ט' - 
מדריך למורה/ חזי ברוש 
 3.62.037/01
 43.20 אפקט   שפה מספרת תרבות ערבית,
לכיתות ז', ח' / 
אלה אלסטרה, מירי חופי 
  3.62.038/00
 30.85 אפקט   שפה מספרת תרבות ערבית,
לכיתות ז', ח' 
מדריך למורה / אלה אלסטרה,
מירי חופי 
 3.62.038/01
 22.20 מעלות   אל ערביה, ערבית לבית הספר 
העברי - ספר א' 
(מהדורה חדשה) / ת"ל
  3.62.300/00
 43.05 מעלות   אל ערביה, ערבית לבית הספר
 העברי - ספר ב', 
לכיתה ח' / ת"ל
  3.62.301/00
 32.90 מעלות   אל ערביה, ערבית לבית הספר 
העברי - ספר ג', 
לכיתה ט' / ת"ל
  3.62.302/00
 39.65 מט"ח   יחדיו, ספר ג' + קלטת    3.62.400/00
 53.45 מט"ח   יחדיו, ספר ג' - מארז הפעלות
מקדימות 
 3.62.400/02
 58.70 מט"ח   יחדיו, ספר ד' - מארז א' (ספר +
קלטת + מילון) 
 3.62.401/00
  37.35 מט"ח   יחדיו, ספר ד' - מארז ב' (ספר +
קלטת) 
 3.62.402/00
 
    צרפתית   3.63
 46.15  
CLE INTER
NATIONAL
JUNIOR METHOD DE
FRANCAIS 1/  
,M. BUTRBACH, C. MARTIN
I. SARACIBAN 
לכיתה ז' 
  3.63.016/00
 71.80
CLE INTER
NATIONAL
 
JUNIOR METHOD DE
FRANCAIS 1/  
,M. BUTRBACH, C. MARTIN
I. SARACIBAN 
מדריך למורה
  3.63.016/01
  34.90
CLE INTER
NATIONAL
JUNIOR METHOD DE
FRANCAIS 1/  
,M. BUTRBACH, C. MARTIN
I. SARACIBAN 
חוברת עבודה 
  3.63.016/02
 71.95 מעלות   ירושלים, אור ואבן, ירושלים בראי
האדריכלות והאמנות מאגר מידע / ת"ל 
 3.71.309/00
 20.70 מעלות   ירושלים, אור ואבן, ירושלים בראי
האדריכלות והאמנות, מדריך למורה, מ"מ
וממ"ד / ת"ל  
 3.71.309/01
 71.95 מעלות   הציונות בראי הזמר והסמל -
סביבת למידה  ממוחשבת / ת"ל  
 3.71.310/00
29.72 מעלות הציונות בראי הזמר והסמל,
מדריך  למורה / ת"ל 
 3.71.310/01

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004