5. ספרי לימוד וספרי עזר לתלמידים עולים

המחיר בש''ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי


ספרות ומונחונים בתחומים נוספים 5.24האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

23.80 מעלות בואו נלמד עברית, חלק א', ממ' וממ"ד /
ת"ל
5.24.384/00
11.60 מעלות בואו נלמד עברית, א', למורה (מהדורה
חדשה) / ת"ל
5.24.384/01
25.45 מעלות בואו נלמד עברית, ב', ממ' וממ"ד
(מהדורה חדשה) /ת"ל
5.24.384/02
12.35 מעלות לקראת שיעור, לכיתות ב'-ו'/ ת"ל 5.24.384/03
14.05 מעלות שערים למקצועות הלימוד, לכיתות ז'-י"ב
/ ת"ל
5.24.384/05
8.30 מעלות בואו נלמד אלף-בית (ממ' וממ"ד) / ת"ל 5.24.385/00
4.25 מעלות חוברת גישור במקרא, לכיתות ז'-ט'
(ממ') / ת"ל
5.24.386/00
5.15 מעלות בראשית, חוברת עזר לבי"ס על-יסודי,
ממ' / ת"ל
5.24.387/00
5.55 מעלות שמות - חוקים, ממ' / ת"ל 5.24.387/01
6.45 מעלות נביאים ראשונים, ממ' / ת"ל 5.24.387/02
5.95 מעלות נביאים אחרונים, ממ' / ת"ל 5.24.387/03
8.70 מעלות חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתות ו'-ח'/
ת"ל
5.24.387/04
7.65 מעלות חוברת גישור בהיסטוריה, לכיתה ט'/
ת"ל
5.24.387/05
10.25 מעלות מתפוצה למדינה, פרקים בהיסטוריה של
עם ישראל מדינת ישראל (1881-
1951) / ת"ל
5.24.388/00
6.30 מעלות המשטר הפוליטי במדינת ישראל, לבי"ס
על יסודי, ממ'/ ת"ל
5.24.389/00
8.05 מעלות מונחון עברי-רוסי בביולוגיה, לכיתות
י'-י"ב / ת"ל
5.24.390/00
7.10 מעלות מונחון עברי-רוסי-אנגלי בפיסיקה,
לכיתות י'-י"ב / ת"ל
5.24.391/00
5.30 מעלות מונחון עברי-רוסי-אנגלי בכימייה,
לכיתות י'-י"ב / ת"ל
5.24.392/00
4.60 מעלות מונחון בפיסיקה-כימייה, לכיתות ז'-ט'/
ת"ל
5.24.393/00
7.20 מעלות מונחים ביהדות, עברית-רוסית, אמהרית,
לכיתות א'-י"ב / ת"ל
5.24.394/00
6.55 מעלות מונחון עברי-רוסי בגיאוגרפיה, לכיתות
ה'-ט'/ ת"ל
5.24.395/00
5.55 מעלות מונחון עברי-רוסי באזרחות, לכיתות
ז'-י"ב / ת"ל
5.24.396/00
4.75 מעלות מונחון עברי-רוסי בהיסטוריה, לכיתות
י'-י"ב / ת"ל
5.24.397/00
12.75 מעלות מילון עברי-רוסי-אנגלי למונחים
במתמטיקה / ת"ל + הטכניון
5.24.398/01
19.05 מט"ח הכול חדש, ספר א', לכיתות ב'-ה' /
מט"ח + ת"ל
5.24.399/00
26.00 מט"ח הכול חדש, ספר ב', לכיתות ב'-ה' /
מט"ח + ת"ל
5.24.400/00
18.30 מט"ח הכול חדש, ספר ג', לכיתות ד'-ו' /

מט"ח + ת"ל
5.24.401/00
23.20 מט"ח עוברים לעברית, א' / מט"ח + ת"ל 5.24.402/00
25.05 מט"ח עוברים לעברית, ב / מט"ח + ת"ל 5.24.403/00
10.25 מט"ח עוברים לעברית, א' - קלטת שמע /
ת"ל + מט"ח
5.24.404/00

34.30

מט"ח
עוברים לעברית, א' - ספר +
קלטת / ת"ל + מט"ח
5.24.405/00

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004