6. ספרי קודש

המחיר בש''ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי
    תנ''ך 6.11
100.50
הדרת הספר
מבית שמואל
חמישה חומשי תורה, רש"י מנוקד
(אותיות מרובעות), 5 כרכים / שמואל
גוטמן (אפשר לרכוש כרכים בודדים)
6.11.002/00  

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004