7. אטלסים, מפות וגלובוסים

המחיר בש''ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי


היסטוריה ומקרא 7.31
123.35
 
מוסד הרב קוק
 
אטלס דעת מקרא
 
7.31.00/008  

    גיאוגרפיה 7.35
54.40 יבנה אטלס לבתי-ספר יסודיים
(מהדורה מחודשת
ומתוקנת)/ מ'ולחטיבת  
הביניים, ברוור
7.35.001/00
99.95 יבנה אטלס פיסי, מדיני וכלכלי
(מהדורה מחודשת) /מ' ברוור
7.35.025/00
 
190.80 יבנה אטלס אוניברסיטאי חדש -
פיסי, מדיני, כלכלי, היסטורי
(מהדורה חדשה, מורחבת
ומעודכנת) /מ' ברוור 
7.35.025/00
76.45 המרכז למיפוי
ישראל
אטלס ישראל החדש,
לחט"ע / א' שחר, המרכז
למיפוי ישראל
7.35.030/00
191.05 כרטא אטלס כרטא פיסי, מדיני,
כלכלי, חברתי / א' שחר
7.35.031/00

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004