8. ספרי לימוד לחינוך הטכנולוגי העל-יסודי


המחיר בש''ח ההוצאה שם הספר והמחבר המס' הקטלוגי


הבעה והבנה
9.23
47.20
ספר
לכל
שעות לשון, 32 נושאי לימוד
לשיעור לשון,
ממ' וממ"ד / ת"ל
9.24.304/03
14.80
מעלות
לקרוא קריקטורה, בעקבות
הציורים בספר
"שעת מבחן", ממ' וממ"ד / ת"ל
9.24.304/05
36.00
מעלות
אשנב לספרות - מקראה
לביה"ס הדתי (מהדורה
חדשה) / ת"ל
9.24.314/00
50.00 מפ"ט
עמל
ז'אנרים בספרות לגיל
הרך / מ' ברוך
9.24.800/00
50.00 מפ"ט
עמל
ז'אנרים בספרות לגיל
הנעורים / מ' ברוך
9.24.801/00
50.00 מפ"ט
עמל
ז'אנרים בספרות לגיל
ההתבגרות / מ' ברוך
9.24.802/00
 
    היסטוריה
9.31
56.55
מט"ח
עידן האימה והתקווה, סוגיות
בהיסטוריה, 1970‎-1870
9.31.400/00
 
    אזרחות 9.32
21.40
מעלות
המדינה שלי, לכיתות י'-י"ב,
מסמ"ר-מסמ"ם / ת"ל
9.32.305/00
26.50
מט"ח
האתגר, פרקי אזרחות לחטיבה
העליונה / ניסן נווה
9.32.400/00
 

  מתמטיקה 9.41

  סדרת הספרים ש"י -
שלוש יחידות לימוד
 
17.30   תרבות
לעם
אינטגרלים / מל"מ רחובות   9.41.323/00
46.25   תרבות
לעם
אינטגרלים - מדריך למורה /
מל"מ רחובות
9.41.323/01
28.85
תרבות
לעם
מסלולים, שטחים והיקפים -
מדריך למורה/מל"מ רחובות
9.41.324/02
25.   תרבות
לעם
מסלולים, שטחים והיקפים /
מל"מ רחובות
9.41.324/03
16.50
תרבות
לעם
פונקציות ותבניות ריבועיות /
מל"מ רחובות
9.41.324/04
29.55
תרבות
לעם
גיאומטרייה אנליטית / מל"מ
רחובות
9.41.324/07
9.00
תרבות
לעם
תכנון לינארי / מל"מ רחובות   9.41.324/08
50.   תרבות
לעם
יחס ודמיון / מל"מ רחובות   9.41.324/09
27.80
תרבות
לעם
הנדסת המרחב / מל"מ רחובות   9.41.324/11
 
    נושאים
מיוחדים
9.79
51.40
משרד
החינוך
אמנות האיפור / א' ניצן   9.79.002/00
41.10
משרד
החינוך
עיצוב שיער בראי התרבות
האנושית / מ' צדקה שביט
9.79.003/00
חינם   מא"ה   מנערות לבגרות - מדריך
למורה / מ' גולדברג
9.79.700/01
 
    חשמל
ואלקטרוניקה

9.82
48.30
אורט
אלקטרוניקה תקבילית, כרך א'
(חלקים 1‎+2)
9.82.019/00
24.20
אורט
אלקטרוניקה תקבילית, כרך ב   9.82.020/00
33.55
  המרת אנרגיה, חלק א'   9.82.021/00
51.05
מט"ח
מחשבים ומיקרומעבדים,  
כרך א'
9.82.022/00
52.90
מט"ח
מחשבים ומיקרומעבדים,  
כרך ב'
9.82.023/00
49.40
מט"ח
מיתוג ומערכות ספרתיות,  
כרך א'
9.82.024/00
44.35 מט"ח מיתוג ומערכות ספרתיות,  
כרך ב'
9.82.025/00
26.25
מט"ח
תורת החשמל, רמה בסיסית,
ניסויי מעבדה
9.82.026/00
49.80
מט"ח
תורת החשמל, רמה בסיסית,
כרך א'
9.82.027/00
46.50
מט"ח
תורת החשמל, רמה בסיסית,
כרך ב'
9.82.028/00
55.95
מט"ח
תורת החשמל, כרך א'   9.82.029/00
55.95
מט"ח
תורת החשמל, כרך ב'   9.82.029/01
46.05
מט"ח
שאלות ותרגילים בתורת
החשמל א'
9.82.029/02
22.00
מט"ח
תורת החשמל, ניסויי מעבדה,
כרך א'
9.82.030/00
26.55
מט"ח
תורת החשמל, ניסויי מעבדה,
כרך ב'
9.82.030/01
25.   אורט
אלקטרוניקה ספרתית   9.82.031/00
29.50
אורט
ניסויים במיתוג ובמערכות
ספרתיות / י' חלמיש
9.82.032/00
44.55
מט"ח
מדידות ומכשור / א' אברמוביץ   9.82.035/00
55.   אורט
האלקטרוניקה כמדע וטכנולוגיה:
הסבר והתנסות - חוברת 1
9.82.041/00
55.   אורט
האלקטרוניקה כמדע וטכנולוגיה:
החיישן והתצוגה
במערכת אלקטרונית - חוברת 2
9.82.041/00
55.   אורט
האלקטרוניקה כמדע וטכנולוגיה:
ניסויי מעבדה
באלקטרוניקה - חוברת 3
9.82.041/00
25.70
אורט
רובוטיקה: מערכות תכנון וייצור
ממוחשבות
9.82.042/00
51.40
מט"ח
מבוא להנדסת אלקטרוניקה -
תורת החשמל
9.82.043/00
24.65
מט"ח
מבוא להנדסת אלקטרוניקה -
ניסויים פרויקטונים
9.82.044/00
17.50
מט"ח
מערכות ספרתיות, ניסויים,
חלק א'
9.82.045/00
17.50
מט"ח
מערכות ספרתיות, ניסויים,
חלק ב' - תיכון חומרה
9.82.045/01
12.00
מט"ח
מערכות ספרתיות, ניסויים,
חלק ג'
9.82.045/00
41.10
אורט
אוסף בעיות ופתרונות במכונות
חשמל / ב' אוסטר
9.82.046/00
83.30
אורט
אלקטרוניקה ספרתית - מיתוג /
צ' פופקו
9.82.047/00
0.75 אורט
אלקטרוניקה תעשייתית / וילי
רוזנבלום
9.82.048/00
89.45
אורט
אלקטרוניקה תקבילית /  
צ' פופקו
9.82.049/00
56.55
אורט
יסודות ההינע החשמלי /
ב' אוסטר
9.82.050/00
77.10
אורט
יסודות תורת הרשת /  
א' קרני
9.82.051/00
41.10
אורט
מכונות החשמל פרקים
נבחרים / ב' אוסטר
9.82.052/00
47.30
אורט
מקלטים / דב פלג   9.82.053/00
75.05
אורט
מתקני חשמל חלק א' /  
ב' אוסטר
9.82.054/00
75.05
אורט
מתקני חשמל, חלק ב' /  
ב' אוסטר
9.82.054/01
39.05
אורט
ניסויים בערכות אלקטרוניות   9.82.055/00
83.30
אורט
קובץ בעיות בתורת החשמל /
ר' פרומוביץ
9.82.056/00
77.10
אורט
רשתות ומתקני חשמל   9.82.057/00
77.10
אורט
תורת החשמל - חלק א' /  
ח' גרון
9.82.058/00
77.10
אורט
תורת החשמל - חלק ב' /  
ח' גרון
9.82.058/01
46.80
אמי"ת
טכניקות לפיקוד ובקרה,
חלק א' / ש' בן טולילה
9.82.059/00
67.00
אמי"ת
מערכות הספק / א' בן שלום   9.82.060/00
 
    טכנולוגיות מידע (טכ''מ) 9.83
53.70
מט"ח   תקשורת נתונים/ א' שפרוני,
א' שרון
9.83.004/00
26.20
מט"ח   תקשורת נתונים: התנסויות
ביישומי תקשורת /
א' שרוני, מ' קליג
9.83.005/00
31.00
מט"ח   תקשורת נתונים - מד"ל /
א' שפרוני
9.83.006/00
52.70
מט"ח/
או"פ
מבוא למערכות מידע   9.83.008/00
54.90
מט"ח/
או"פ
מבוא למערכות מידע - מדריך
למורה
9.83.009/00
47.10
מט"ח   גרפיקה ממוחשבת - כרך א'   9.83.017/00
36.65
מט"ח   גרפיקה ממוחשבת - כרך ב'   9.83.017/01
47.30
מט"ח   ניתוח ועיצוב מערכות מידע א'
9.83.030/00
47.30
מט"ח   ניתוח ועיצוב מערכות מידע ב'
9.83.030/01
95.   מט"ח   ניתוח ועיצוב מערכות מידע -
מדריך למורה
9.83.030/02
39.00
מט"ח   מערכות מידע בשילוב
ACCESS (במדעי
הטכנולוגיה)
9.83.032/00
 


בנייה ואדריכלות
9.84
82.25
אורט
תולדות האמנות והאדריכלות
9.84.016/00
 


מינהל
9.85
52.45
  ניהול משאבי אנוש (ערבית)   9.85.004/00
29.75
  ניהול משאבי אנוש (ערבית) -
מדריך למורה
9.85.004/01
75.15
  ניהול מלאי ורכש ממוחשב / מ'
אמון
9.85.011/00
140.95
  ניהול מלאי ורכש ממוחשב -
מדריך למורה / מ' אמון
9.85.011/01
63.70
  אריזה ושינוע / ד' בן-נון, ד' ג'נח  
9.85.012/00
24.15
  אירועים ותרגילים בתכתובת
עסקית, לכיתה י'
9.85.014/00
24.15
  אירועים ותרגילים בתכתובת
עסקית, לכיתות י"א-י"ב
9.85.014/01
16.55
  אירועים ותרגילים בתכתובת
עסקית, לכיתות י'-י"ב -
מדריך למורה
9.85.014/02
36.90
אורט
המזכירות במערכת במשפטית /
מ' ציטרון
9.85.015/00
48.40
אורט
נמבואות בענפי המשפט / א'
שטיינץ
9.85.016/00
2.80   אורט
המזכירה במשרד הממוחשב   9.85.023/00
53.70
אורט
סדר הדין במשפט   9.85.024/00
212.45
  אוגדן מערכי שיעור - רכש ומלאי
ממוחשב
9.85.026/00
28.55
  אירועים בשיווק   9.85.027/00
27.45
  אירועים ותרגילים, י"א-י"ב   9.85.028/00
18.25
  אירועים ותרגילים, י"א-י"ב -
מדריך למורה
9.85.028/01
27.45
  אירועים ותרגילים, י'   9.85.029/00
63.95
  אנגלית למזכירות רפואית   9.85.030/00
47.95
  אנגלית עסקית - מינהל 1   9.85.031/00
47.95
  אנגלית עסקית - מינהל 2   9.85.032/00
85.     אריזה ושינוע   9.85.033/00
56.00
  יסודות החומרים   9.85.043/00
56.00
  מבוא לכלכלה בערבית   9.85.045/00
25.     מערכי שיעור, תכתובת עסקית   9.85.049/00
118.80
  ניהול משאבי אנוש - ערכת
מערכי שיעור
9.85.050/00
56.00
  ערבית מדוברת למזכירות
משפטיות + קלטת
9.85.051/00
56.00
  ערבית מדוברת למזכירות
רפואיות + קלטת
9.85.052/00
29.75
  אוגדן אירועים בתורת המינהל
בערבית לתלמיד
9.85.059/00
78.15
"אח",
2003
חשבונאות א' / אילנה מרגלית   9.85.065/00
78.15
"אח",
2001
חשבונאות ב' / אילנה מרגלית   9.85.066/00
95.   "אח",
1994
יסודות החשבונאות ד / אילנה
מרגלית
9.85.067/00
95.   "אח",
2000
מבוא לחשבונאות / ו' קרמן, א'
מורן
9.85.069/00
95.   "אח",
1997
מבוא לכלכלה/ ו' קרמן, א' מורן   9.85.071/00
66.85
"נר",
1994
ניהול משאבי אנוש / ש' קנר   9.85.080/00  
66.85
"נר",
1997
המדריך לתכתובת עסקית / ש'
קנר
9.85.081/00  
95.   "ליתג",
2001
אירגון וניהול, חלק א' / תמר
וינרמן
9.85.082/00  
69.00
"ליתג",
2002
ארגון וניהול, חלק ב' / תמר
וינרמן
9.85.082/01
69.00
"ליתג",
2002
ארגון וניהול, חלק ג' / תמר
וינרמן
9.85.082/02
71.95
"לאור",
2001
יסודות החשבונאות / מירה
לוי
9.85.082/03
45.00
מט"ח,
2001
מערכות מידע מינהליות /
חלק א' / מ' שבתאי,
ג' מורדיאן, י' ראובן
9.85.084/00
48.40   מט"ח,
2001
מערכות מידע מינהליות חלק
ב' / נ' מורדיאן, א' שפרוני,
ש' שצמן
9.85.084/01
66.85
"ליתג",
1994
פרקים בתורת המינהל, חלק
א' / תמר וינרמן
9.85.085/00
66.85
"ליתג",
1990
פרקים בתורת המינהל, חלק
ב' / תמר וינרמן
9.85.086/00
39.00   מט"ח,
2002
מידענות במערכת ניהול
ותעשייה, חלק א' /
צוות פיתוח
9.85.087/00
43.35   מט"ח,
2002
מידענות במערכת ניהול
ותעשייה, חלק ב' /
צוות פיתוח
9.85.087/01
69.00
רונאל,
2002
מבוא לכלכלה / פרופ' י' זימון,
נ' הירש
9.85.088/00
 


מכונאות רכב ותחבורה
9.86
44.55
מא"ה   אוטוטרוניקה, חוברת עבודה /
ש' שקד
9.86.700/02
49.00
  אוסף שאלות ותשובות
במכונאות רכב / ה' ברסלר
9.86.701/00
52.55
  הכר את המוסך   9.86.702/00
73.15
  מדריך לטבלאות עזר למכונאות
רכב
9.86.703/00
61.70
  מערכות התזת דלק אלקטרוניות
9.86.704/00
52.55
  מערכות חשמל ואלקטרוניקה
ברכב
9.86.705/00
28.55
  מערכת ההצתה ברכב   9.86.706/00
20.55   מא"ה   יסודות הביטוח, ביטוח
רכב - רכוש וחובה
9.86.707/00
30.00 עמל
מפ"ט
מנועים ומערכות ברכב / י' ברגיג
9.86.800/00

48.00
עמל
מפ"ט
חשמל ואלקטרוניקה ברכב / א'
כהן
9.86.801/00
85.00
עמל
מפ"ט
המנוע המודרני / י' ברגיג, ש'
פרימן
9.86.802/00
25.00
עמל
מפ"ט
בחינות למכונאות רכב ופתרונן   9.86.803/00
65.00
עמל
מפ"ט
ניהול המוסך המודרני   9.86.804/00
56.00
עמל
מפ"ט
מכונאות המאה ה-21   9.86.805/00
 
    אופנה
9.87
12.35
עמל   דפי עבודה בנושא תורת
הבדים /מ' פבזנר
9.87.003/00
44.55
  מפעל הלבשה - ניהול תעשייתי /
ג' קוקלין
9.87.010/00
91.40
  ג'ז בתולדות הלבוש   9.87.024/00
277.60
אורט
קו האופנה - תקליטור מקושר
אינטרנט / א' רז
9.87.600/02
110.00
מפ"ט
עמל
תולדות הלבוש במאות 19‎-15 -
תקליטור / ע' רייך
9.87.800/02
36.00
מפ"ט
עמל
תדמיתנות בסיוע מחשב אישי -
ערכת לימוד
9.87.801/00
124.00
מפ"ט
עמל
סוגי בדים להלבשה - אוגדן 1   9.87.802/00
124.00
מפ"ט
עמל
סוגי בדים להלבשה - אוגדן 2   9.87.803/00
110.00
מפ"ט
עמל
תקליטור תולדות הלבוש - מאגר
מידע
9.87.804/00
 


תיירות
9.88
39.00
מפ"ט
עמל
עקרונות ותרגילים בתיירות
נכנסת
9.88.021/00
89.00
מפ"ט
עמל
ספר התיירות בישראל   9.88.022/00
39.00
מפ"ט
עמל
תכנית לימודים למגמת תיירות
ופנאי
9.88.023/00
89.00
מפ"ט
עמל
תיירות בישראל / מ' כהן   9.88.024/00
68.00
מפ"ט
עמל
ניהול מלונאי / ש' דואק   9.88.025/00
89.00
מפ"ט
עמל
לימודי הפנאי לתלמיד / ג' יסעור,
ע' מזרחי
9.88.026/00
00. ספר
לכל
מקראה ללימודי הפנאי   9.88.027/00
79.00
מפ"ט
עמל
ניהול השיווק התיירותי / מ' כהן   9.88.028/00
 


אמנויות העיצוב
9.91
53.45
אורט
היבטים בהבנת האמנות -
על העולם המודרני
9.91.007/00
 


כימייה תעשייתית
וביוטכנולוגיה
9.92
42.00
  עולם כימי, חלק א': חומרים
בפעולה
9.92.002/00
59.85
  עולם כימי, חלק א': חומרים
בפעולה - מדריך למורה
9.92.002/01
47.00
  עולם כימי, חלק ב': חומרים
בטבע ובעידן טכנולוגי
9.92.002/02
33.55
  יישומי מחשב בכימייה / ב'
פיינשטיין
9.92.004/00
0.70   יישומי מחשב בכיתה - מדריך
למורה / ב' פיינשטיין
9.92.004/01
23.95
  מכשור ומדידות בכימייה, א' -
מסה ונפח
9.92.006/00
23.95
  מכשור ומדידות בכימייה, ב' -
כרומטוגרפיה
9.92.007/00
23.95
  מכשור ומדידות בכימייה, ג' -
ספקטרופוטומטריה
9.92.008/00
23.95
  מכשור ומדידות בכימייה, ד' -
טיטורי חומצה
9.92.009/00
23.95
  מכשור ומדידות בכימייה, ה' -
טיטורי חמצון
9.92.010/00
75.05
אורט/
רכס
חושבים ביוכימייה / ש' כהן   9.92.600/00
53.00
מפ"ט
עמל
תהליכים ביוטכנולוגיים / ע'
פרימן, ס' אברמוב
9.92.800/00
71.50
ספר
לכל
פרקים בביוכימייה / ע' פרימן,
ס' אברמוב
9.92.801/00
 


מכונות 9.93
29.00
מט"ח   לוגיקה למערכות
מיכון ובקרה
9.93.044/00
49.70
  יסודות הרובוטיקה /
מ' שהם
9.93.060/00
24.15
  יסודות הרובוטיקה,
חוברת תרגילים / מ' שהם
9.93.060/01
31.85
  יסודות הרובוטיקה -
מדריך למורה / מ' שהם
9.93.060/02
33.55   מט"ח   יישומי בקרה בתיב"מ ובסיב"מ,
בקרים מתוכנתים, מערכות ממשק
9.93.00/069
25.15
  מבוא למערכת בקרה
במכונות
9.93.00/089  
42.25
מט"ח   פרקי מכניקה / י' גל,
מ' קלרטג
9.93.400/00
11.70
מט"ח   פרקי מכניקה - מדריך למורה /
י' גל, מ' קלרטג
9.93.400/01
10.15   מט"ח   השלמות להספר "פרקי
מכניקה"/ י' גל, מ' קלרטג
9.93.401/00
33.15   מט"ח   מאגר שאלות במגמת מכונות /
מ' מודריק, מט"ח + א' קניאל
9.93.402/00
42.70
מט"ח   מכלולים הידרוליים
תעופתיים / ר' נחום
9.93.403/00
57.55
אורט סטטיקה וחוזק במכונות /
פ' קנדל
9.93.600/00
72.15
אורט תהליכי ייצור / ב' רול 9.93.602/00
25.00
מפ"ט עמל רובוטיקה / מ' גידרון 9.93.800/00
18.00
מפ"ט עמל כרסום: מעבדה / מ' גידרון 9.93.801/00
18.00
מפ"ט עמל רובוטיקה: מעבדה / מ' גידרון 9.93.802/00
20.00 מפ"ט עמל מעבדה לעיבוד מכני/
מ' גידרון, CNC
9.93.803/00
20.00 מפ"ט עמל חריטה: תרגילים / מ' גידרון 9.93.805/00
25.00
מפ"ט עמל הדרכה ותרגילים /
מ' גידרון, ,.F.M.S
9.93.806/00
20.00 מפ"ט עמל סדנא למכונות / מ'
גידרון, CNC
9.93.807/00
20.00 מפ"ט עמל מעבדה באוטומציה /
מ' גידרון
9.93.808/00
18.00
מפ"ט עמל עקרונות תיב"מ / מ'
גידרון
9.93.809/00
25.00
מפ"ט עמל תיב"מ: מערכות
תיכון / מ' גידרון
9.93.810/00
56.00
מפ"ט עמל יסודות השרטוט
הטכני - 3 חוברות
9.93.811/00
20.00 מפ"ט עמל גאומטריה תיאורית
ובניית גאומטריות - 1
9.93.811/01
20.00 מפ"ט עמל היטלים ואיזומטריה
ומציאת היטל שלישי - 2
9.93.811/02
25.00
מפ"ט עמל חתכי גופים לסוגיהם
ומתן מידות - 3
9.93.811/03
15.00
מפ"ט עמל יסודות
הפרספקטיבה
9.93.812/00
25.00
מפ"ט עמל הדרכה ותרגילים
להפעלת מערכות FMS
9.93.813/00
20.00 מפ"ט עמל סדנה למכונות CNC 9.93.814/00
25.00
מפ"ט עמל מעבדה לאוטומציה,
פניאומטיקה
ואלקטרופתיאומטיקה
9.93.815/00
20.00 מפ"ט עמל חריטה: תרגילים עם
מחרטת UNIMAT
9.93.816/00
18.00   מפ"ט עמל עקרונות תיב"מ: (CAD/CAM)
תיכון חריטה בסיוע
מחשב לחטיבת ביניים
9.93.817/00
25.00
מפ"ט עמל תיב"מ: מערכות תיכון
וייצור ממוחשבות
9.93.818/00
18.00
מפ"ט עמל כרסום: מעבדה לעיבוד מכני 9.93.819/00
18.00
מפ"ט עמל רובוטיקה: מעבדה לעיבוד
מכני
9.93.820/00
20.00 מפ"ט עמל מעבדה לעיבוד מכני CNC 9.93.821/00
18.00   מפ"ט עמל בחינות באוטומציה תעשייתית
ופתרון לרמות מסמ"ת-מסמ"ר
9.93.822/00
15.00
מפ"ט עמל תרגילים באוטומציה - מבוא
ל-PLC
9.93.823/00
55.00
מפ"ט עמל הנדסת ייצור - להנדסאי
מכונות
9.93.824/00
25.00
מפ"ט עמל פרספקטיבה: תשקופת 9.93.825/00
51.40
מפ"ט עמל לימוד יעל ומהנה לשרטוט
הממוחשב CAD TOOL
9.93.826/00
23.65
מפ"ט עמל חוברת הדרכה
למתחילים: AUTOCAD
9.93.827/00
61.70
מט"ח   אנגלית טכנית לתלמידי
מכללות במכונות
9.93.828/00
35.70
  פרקים בהנדסת
אוניות/ י' רוזנטל
9.93.829/00
74.25
  חום ומכונות חום   9.93.830/00
57.55
אורט דינמיקה / פליקס קנדל 9.93.831/00
21.60 אורט הידראוליקת רכיבים -
חלק א / י' זילברשטיין,
י' בן שלמה
9.93.832/00
38.05
אורט חישול וכבישה בחום
ובקור / מ' גולומב
9.93.833/00
71.95 אורט חלקי מכונות, 2 / י' וינגר,
מ' פרישמן, י' אסתרליס, ל' גוטמן
9.93.834/00
71.95 אורט חלקי מכונות, 3 / י' וינגר,
מ' פרישמן, י' אסתרליס, נ' עמירן
9.93.834/01
56.55
אורט טכנלוגיה של הייצור/
א' ברוכמן
9.93.835/00
58.60
אורט יסודות ההידראוליקה /
י' זילברשטיין
9.93.836/00
21.60
אורט יסודות הפנימטיקה   9.93.837/00
26.75
אורט לוחות טכניים כהן,
סטם, רנן
9.93.838/00
62.70
אורט לוחות טכניים לחלקי
מכונות / י' אלפרוביץ
9.93.839/00
28.80
אורט לוחות טכניים לקירור /
ד' נתנזון
9.93.840/00
41.10
אורט מבלטנות   9.93.841/00
21.60
אורט מושגי יסוד בבקרה /
מ' גולן
9.93.842/00
65.   אורט מיזוג אויר יסודות
ומערכות / אינג' מ' בן צבי
9.93.843/00
71.95
אורט מכניקה טכנית א',
סטטיקה / י' אלפרוביץ
9.93.844/00
71.95
אורט מכניקה טכנית ב',
דינמיקה / י' אלפרוביץ
9.93.844/01
65.   אורט מכניקת הזורמים /
י' זילברשטיין
9.93.845/00
76.10
אורט מכשור לבקרת תהליכים /
י' מיטלמן
9.93.846/00
26.10
אורט מערכות הידראוליות, אוסף
תרשימים / צוות אורט
9.93.847/00
57.55
אורט מערכת הספק
הידראולית - אנגלית
טכנית / נ' אבן
9.93.848/00
61.70
אורט מתקני ייצור / פולק,
ר' ורטהיים
9.93.849/00
18.50
אורט
עירגול ומשיכה / מ' גולומב   9.93.850/00
73.15
אורט רובוטיקה ומערכות ייצור
ממוחשבות / שרון, הרשטיין,
יאנטיאן
9.93.851/00
28.80
אורט
תדריך למתקני ייצור ואחזקתם /
ד' נתנזון
9.93.852/00
122.35
אורט
תורת החוזק והאלסטיות - חלק
א' / י' אלפרוביץ
9.93.853/00
0.75 אורט
תורת החוזק והאלסטיות - חלק
ב' / י' אלפרוביץ
9.93.853/01
58.60
אורט
תורת המתכות / י' הוכשטט   9.93.854/00
55.50
אורט
תכן מתקני ייצור / י' פולק, ר'
ורטהיים
9.93.855/00
21.60
אורט
תרמודינמיקה טכנית / ב'
פלדשטיין
9.93.856/00
 


חינוך
9.94
64.30     פסיכולוגיה התפתחותית /  
ר' צובל
9.94.801/00  
32.20     פסיכולוגיה התפתחותית /
מדריך למורה
9.94.801/01  
41.70     מקראה לספרות ילדים
בערבית / ד' אסעד
9.94.802/00  
37.00   מפ"ט
עמל
לקט פעילויות לפעוטות   9.94.803/00  
15.00   מפ"ט
עמל
ספרות ילדים ונוער- ת"ל /  
מ' ברוך
9.94.804/00  
50.00   מפ"ט
עמל
ז'אנרים לספרות ילדים
לגיל רך/ מ' ברוך
9.94.805/00  
50.00   מפ"ט
עמל
ז'אנרים לספרות ילדים
לגיל הנעורים/ מ' ברוך
9.94.806/00  
50.00   מפ"ט
עמל
ז'אנרים לספרות ילדים
לגיל ההתבגרות/ מ' ברוך
9.94.807/00  
35.00   מפ"ט
עמל
פסיכולוגיה התפתחותית /
נ' פרציק, ע' פורת
9.94.808/00  
35.00   מפ"ט
עמל
פסיכולוגיה התפתחותית -
מדריך למורה נ' פרציק, ע' פורת
9.94.808/01  
55.00   מפ"ט
עמל
התפתחות הילד בסביבתו
החינוכית-מקראה /
י' דיין (עורכת)
9.94.809/00  
54.00   מפ"ט
עמל
על עשיה חינוכית בגיל הרך /  
ע' פורת
9.94.810/00  
 
    טכנולוגיות תקשורת
9.97
41.05     תקשורת וחברה, ג' - מדריך י"ב   9.97.010/00  
55.00   מפ"ט
עמל
רדיו נכון - תכ"ל לכיתות י"א, י"ב   9.97.011/00  
15.00   מפ"ט
עמל
מפרט ציוד וידאו למערכת  
החינוך
9.97.012/00  
85.00   מפ"ט
עמל
תקשורת וחברה - תכ"ל   9.97.013/00  
50.00   מפ"ט
עמל
תקשורת וחברה - תכ"ל  
(בערבית)
9.97.013/01  
120.00   מפ"ט
עמל
עושים סרטים" - מדריך להפקות
בתקשורת אלקטרונית
9.97.014/00  
65.00   מפ"ט
עמל
תכנית לימודים - מערכות
טלוויזיה וקולנוע - י"ג, י"ד
9.97.015/00  
45.00   מפ"ט
עמל
מערכות טלוויזיה וקולנוע - י'-י"ב   9.97.016/00  
 


תעשייה וניהול
9.98
24.15   מל"ט   הפריון בארגון ומדידתו / י' קצב   9.98.001/00  
32.05   מט"ח   שילוב תוכנת STORM בתכנון
ובפיקוח על הייצור
9.98.400/00  
70.95   לוגיק   הנדסת הייצור / י' חדד   9.98.401/00  
63.75   לוגיק
1997
בעיות ופתרונות בנושאים דגימת
קבלה ובקרת איכות
סטטיסטית / י' בשן
9.98.402/00  
70.95   לוגיק
1998
תכנון ופיקוח הייצור (כרך א') /
ש' עדן
9.98.403/00  
70.95   לוגיק
1998
תכנון ופיקוח הייצור (כרך ב') / ש'
עדן
9.98.404/00  
70.95   לוגיק
1997
סטטיסטיקה הלכה למעשה / ש'
ישראלית
9.98.405/00  
70.95   לוגיק
1997
ניהול עסקי / ע' גרינגר   9.98.406/00  
25.70   אורט
1997
לוחות טכניים וסטטיסטיקה / 
לוגיק
9.98.407/00  
25.70   אורט
1997
לוחות טכניים בבקרת  
איכות / לוגיק
9.98.408/00  
25.70   אורט
1997
לוחות טכניים בהנדסת  
ייצור / לוגיק
9.98.409/00  
25.70   אורט
1997
לוחות טכניים בתכנון
ופיקוח על הייצור
9.98.410/00  
25.70   אורט
1997
לוחות טכניים בכלכלה
הנדסית / לוגיק
9.98.411/00  
21.60   אורט   בקרת איכות   9.98.413/00  
21.60   אורט   הנדסת ייצור   9.98.414/00  
21.60   אורט   כלכלה הנדסית   9.98.415/00  
50.40   אורט   ניהול מלאי ורכש / א' דביר   9.98.416/00  
21.60   אורט   סטטיסטיקה   9.98.417/00  
21.60   אורט   תכנון ופיקוח על הייצור   9.98.418/00  
42.00   מפ"ט
עמל
מימון וניתוח כדאיות / ע' ברגינר,
ח' בשן
9.98.419/00  
42.00   מפ"ט
עמל
מערכות תפעול בארגון / 
אביבה בשן
9.98.420/00  
42.00   מפ"ט
עמל
מבוא לסטטיסטיקה / ש' ישראלי,
א' בשן
9.98.421/00  
       
    מוכללת טכנולוגיה 9.99
36.20 מט"ח פרויקטים לתלמיד במערכות
מידע / ש' ספרוני,
ניסן מורדיאן
9.99.001/00
21.70 מט"ח מערכות מידע ממוחשבות /
ש' ספרוני
9.99.002/00
28.95 מט"ח טכנולוגיה וחברה / א' זינגר 9.99.003/00
58.45 מט"ח אנרגיה, חלק א' / י' גל 9.99.004/00
35.15 מט"ח אנרגיה, חלק ב' / י' גל 9.99.005/00
16.20 מט"ח סדנאות לתלמיד / ר' יהל,
י' פרלמן
9.99.006/00
28.90 מט"ח מדריך למורה לסדנאות / ר' יהל,
י' פרלמן
9.99.007/00
16.70 מט"ח פרויקטים במערכות מידע -
מדריך למורה / נ' מורדיאן
9.99.008/00
39.70 מט"ח מודול כללי / ר' יהל 9.99.009/00
17.90 מט"ח פרויקטים לתלמיד - חומרים
ועיבודם / ע' צור
9.99.010/00
16.70 מט"ח מדריך למורה לפרויקטים
בחומרים / ע' צור
9.99.011/00
36.35 מט"ח עקרונות התקשורת
האלקטרונית + דיסקט / ש' גלעם
9.99.012/00
56.05 מט"ח חומרים ועיבודם / א' זינגר,
א' מנור, ר' קורנל
9.99.400/00
37.00 אורט טכנולוגיה והלכה / בני אילן 9.99.401/00
25.00 אמי"ת מבוא למערכות אלקטרוניות /
ד' רוט
9.99.402/00
150.00
אמי"ת טכנולוגיה והלכה - פיתוח מערכת
אזעקה לשומרי שבת /
מ' אביטן
9.99.403/00
 
    מדעי הטכנולוגיה  
33.00 אורט רמת בסיס, חלק א' 9.99.500/00
33.00 אורט רמת בסיס, חלק ב' 9.99.500/01
25.20 מט"ח מערכות מידע - פעילויות לימודיות 9.99.501/00
24.10 מט"ח מערכות תקשורת - פעילויות
לימודיות
9.99.502/00
28.25 מט"ח /
מפ"ט עמל
אלקטרוניקה ומכניקה
במערכות - פעילויות לימודיות
9.99.503/00
26.00 מפ"ט עמל
יזמות וחשיבה עסקית - חוברת
פעילויות
9.99.504.99
26.00 מפ"ט עמל
מערכות ארגוניות - חוברת
פעילויות
9.99.505.00
56.00 מפ"ט
עמל /
אורט
בקרת תהליכים ומערכות -
חוברת פעילויות וערכת
הדמיה
9.99.506.00
39.00 מט"ח מבוא למגמות עתירות מדע וידע, חלק א'
9.99.510/00
31.25 מט"ח מבוא למגמות עתירות מדע וידע, חלק ב'
9.99.510/01
39.00 מט"ח /
מפ"ט
עמל
מידענות במערכות ניהול
ותעשייה, חלק א'
9.99.511/00
42.35 מפ"ט עמל
מידענות במערכות ניהול
ותעשייה, מט"ח, חלק ב' /
אורט+מט"ח
9.99.511/01
32.00 מפ"ט עמל
מערכות תקשורת וחברה -
חוברת פעילויות
9.99.512/00
55.00 אורט תכן ובקרה - תקליטור 9.99.513/00
55.00 אורט אדריכלות - תקליטור 9.99.514/00
55.00 אורט עיצוב - תקליטור 9.99.514/01

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' באדר תשס"ד, 1 במרס 2004