תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
המשחקים האולימפיים באתונה 2004, 32 שנה
לרצח י"א הספורטאים במינכן
3 -9.3

בתאריך כ"ו באב התשס"ד (13.8.04) ייפתחו באתונה המשחקים האולימפיים ה-28,
בהשתתפותם של למעלה מ-10,000 ספורטאים מכל רחבי תבל.
ישראל, אשר החלה את הופעותיה במשחקים האולימפיים בהלסינקי 1952, תיוצג
במשחקים אלה על ידי כ-35‎-40 ספורטאים וספורטאיות בענפי הספורט השונים.
על המורים לחינוך גופני בבתי הספר לציין ולהדגיש את האירועים האלה, את משמעותם,
את חשיבותם ואת הקשר שלהם לעם היהודי ולספורט.

מורים המעוניינים במידע בנושא יכולים להיעזר בשני הספרים הבאים שראו אור
בשנתיים האחרונות:

"יובל לוועד האולימפי בישראל", התשס"ג-2003, משרד החינוך התרבות והספורט,
הפיקוח על החינוך הגופני, בשיתוף עם הוועד האולימפי בישראל
-
"30 שנה לרצח ה-י"א במינכן", התשס"ב-2002, משרד החינוך, הפיקוח על החינוך
הגופני, בשיתוף עם הוועד האולימפי בישראל.
-
לפרטים נוספים אפשר לפנות אל המפקחים על החינוך הגופני במחוזות.

הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004