תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7
גיאו-גאון - חידון גיאולוגי ארצי לתלמידי חטיבות
הביניים
3 -9.7

השנה ייערך לראשונה חידון גיאולוגי ארצי לתלמידי חטיבות הביניים הלומדים את
נושא הגיאולוגיה במסגרת לימודי הגיאוגרפיה או במסגרת לימודי המדעים. החידון
נערך בשיתוף עם המוזיאון הגיאולוגי החוגג עשור להיווסדו.

"גיאו-גאון" נועד לחשוף את התלמידים לסודות היקום, לחשיבות הידע וההבנה של
תופעות ותהליכים המשנים את פני כדור הארץ, לאוצרות הטבע ושימושם על ידי האדם,
לשמירת הסביבה ולפיתוח בר-קיימא.

החידון ייערך בכמה שלבים:
שלב מיון המשתתפים באמצעות שאלון שהופץ לכל בתי הספר א.
שלב הסיור במכתש רמון בליווי גיאולוגים ב.
שלב הגמר, שיתקיים בתאריך כ"ט באייר התשס"ד, 20.5.04, במתחם "יד לבנים"
והמוזיאון הגיאולוגי ברמת השרון.
ג.
התלמיד שיגיע למקום הראשון יזכה את בית ספרו בפרס. כמו כן, שלושת התלמידים
שיגיעו למקומות הראשונים יזכו בסיור לימודי לקרקעית האוקיינוס בהרי הטרודוס
בקפריסין.

המטרה היא להפוך את החידון למסורת רב-שנתית שתעלה את המודעות לנושא
הגיאולוגיה במסגרת לימודי הגיאוגרפיה והמדעים.
פרטים על הכנס ופוסטרים נשלחו לכל בתי הספר.


לפרטים נוספים: הגב' דליה פניג, המפמ"רית לגיאוגרפיה, טל' 02‎-5603598
ו-056‎-287237.
הודעות


חוזר מנכ"ל סד/7(א), ח' באדר התשס"ד, 1 במרס 2004