נוהל 12: היערכות לרעידות אדמה, לשיטפונות חזקים ולשלג כבד

12.1 רעידות אדמה
מבוא
רעידות האדמה בארץ בכל התקופות מחייבות היערכות של מוסדות
החינוך.
א. 
הגדרות
רעידת אדמה:
תופעה גיאולוגית טבעית מורכבת, המופיעה בצורה של
תנועות אקראיות בקרום כדור הארץ והנגרמת עקב השתחררות
פתאומית של אנרגיה (המתפזרת בצורת גלים סיסמיים לוויברציות של
קרום כדור הארץ) לאורך קו שבר (באזורנו: קו השבר הסורי-אפריקני,
שבר יגור ועוד).
המקום שבו מתחיל שחרור האנרגיה באופן פתאומי וגורם לתנודות
קרקע חזקות נקרא מוקד הרעש.
עוצמה סיסמית: העוצמה הסיסמית משמשת אמצעי לתיאור ההשפעות
של רעידת האדמה על אנשים ועל תשתיות פיזיות. העוצמה היא פונקציה
של עוצמת הרעידה, המרחק מהמוקד, צפיפות האוכלוסין, התנאים
הגיאולוגיים וסוג הבנייה.
ב. 
התוצאות האפשריות של רעידת אדמה  ג. 
קריסה או נזק למבנים  1)   
נזק לתשתית או הרס התשתית (כבישים, חשמל, מים, תקשורת,
ביוב, מאגרי דלק, בתי-חולים)
 
2)   
התפתחות אסונות ממחוללים (כגון דליפת חומרים מסוכנים,
שיטפונות)
 
3)   
זיהום מקורות מים  4)   
ניתוק אוכלוסייה מעורקי החיים - מים, מזון, רפואה - וכן
ניתוק ילדים מהורים
 
5)   
הפיכת מספר רב של אנשים לפליטים  6)   
נזק נפשי לחלק גדול של האוכלוסייה בזירת אסון פתע רב-נפגעים.
7)   
הנחות יסוד  ד. 
מדינת ישראל שוכנת באזור פעילות סיסמית שרעידות אדמה
חזקות התרחשו בו בעבר ותתרחשנה בעתיד.
 
1)   
התרחשות רעידה, מיקומה ונזקיה ניתנים להערכה, אך לא לחיזוי
מדויק.
2)   
ההכנות לרעידת אדמה  ה. 
כל דבר שיכול לזוז, להישבר או ליפול הוא מקור לסכנה.
על כן יש לאתר את מוקדי הסיכון במוסד ולמנוע אותם
באמצעים האלה:
 
1.   
הנחת חפצים כבדים על מדפים נמוכים  א)   
אחסון חומרים רעילים או מתלקחים בארון נעול  ב)   
הסרה או נעילה של גלגלים של מקררים או של כל חפץ כבד
ועיגונם למקומם
 
ג)   
הצמדת מתקנים לחימום או לקירור לקיר ברצועת מתכת.  ד)   
הציוד המומלץ  2.   
מים (לתספוקת אישית)  א)   
ציוד עזרה ראשונה בסיסי (תחבושת, אגד מידבק, יוד,
פד-גזה, תרופות לחולים כרוניים)
 
ב)   
פנס אישי + סוללה  ג)   
טרנזיסטור רדיו עם סוללות  ד)   
מסכת מילוט/חילוץ  ה)   
מסמכי זיהוי.  ו)   
יש להכשיר את המורים, את התלמידים ואת סגל
בית-הספר לפעולה בעת רעידת אדמה. כמו כן יש להכשיר
את התלמידים לחילוץ עצמי מתוך הריסות.
3.   
הנחיות להתנהגות בזמן רעידת אדמה  ו. 
בתוך הכיתה: בזמן שיעור/בהפסקה  1)   
יש להיכנס מתחת לאמצעי/מקום קשיח מספיק שהוכן מראש
(שולחן בכיתה) ולגונן על הראש בידיים.
 
א)   
יש להתרחק מכל רהיט העלול ליפול - חלונות, זכוכית, אבזרי
המחשה, כונניות ספרים ומדפים.
 
ב)   
מיד בסיום הרעידה (שמשכה אינו קבוע - עשרות בודדות של
שניות) יש לצאת לשטח פתוח על פי התרגולת שבוצעה.
 
ג)   
בשטח הפתוח יש להמתין להנחיות של גורמי מערכת
הביטחון/הנהלת בית-הספר.
ד)   
בהפסקה: מחוץ לכיתה/למבנה  2)   
יש להישאר בחוץ, בשטח פתוח.  א)   
אין להיכנס לבניינים, לדירות או לחדרי מדרגות.  ב)   
יש להתרחק ממבנים, מעצים, מעמודים גבוהים ומכבלי
חשמל.
 
ג)   
יש להיצמד לקרקע ולגונן על הראש בידיים.  ד)   
בנסיעה ברכב/באוטובוס  3)   
יש לעצור את הרכב ולהישאר בתוכו עד שהרעידה תיפסק.  א)   
אם נמצאים באזור הסיכון (צמוד למבנים), יש להמשיך
בנסיעה לשטח פתוח, שיהיה נקי מסיכונים (חוטי חשמל,
מבנים גבוהים, גשרים).
ב)   
הנחיות להתנהגות לאחר רעידת אדמה  ז. 
לפני עזיבת המבנה יקפיד מחנך הכיתה לנתק את זרם החשמל ואת
ברז הגז. כן ייקח אתו את מקלט הרדיו טרנזיסטור ואת ערכת
החירום האישית.
 
1)   
לפני עזיבת המבנה יש לפקוד את הנוכחים ולבצע בקרת נזקים.  2)   
יש להשאיר בקרבת המוסד החינוכי איש אחזקה, שומר ומורה
שיהיה בקי בהתרחשות במוסד ויוכל לתת תמונת מצב לכוחות
ההצלה.
 
3)   
פצועים קל יפונו יחד עם כל הכיתה לשטח פתוח.  4)   
פצועים קשה ולכודים יטופלו על ידי כוחות ההצלה בסיוע סגל
בית-הספר.
 
5)   
לפני עזיבת בית-הספר ייודא מנהל המוסד החינוכי שנותק זרם
החשמל הכללי בבית-הספר, וכן שנותקו ברזי גז ונסגר ברז המים
הראשי.
 
6)   
המנהל יצטייד בכרוז יד ובאמצעי קשר.
 
7)   


12.2 שיטפונות חזקים ושלג כבד
בימים של שיטפונות חזקים או של שלג כבד יש להימנע מקיום
לימודים אלא אם הנהלת משרד החינוך הורתה אחרת באמצעי
התקשורת.
 
א.   
הנחיות בעת שלג כבד - אם יתקיימו לימודים  ב.   
יש להימנע מיציאה מהכיתות בעת ההפסקות.  1)   
יש לאסור משחקים בחצר.  2)   
יש להקפיד על חימום הכיתות.  3)   
במהלך ההפסקות יש לבצע תרגילי חימום בכיתות.
4)   
בעת תנועה לבית הספר וחזרה הביתה יש להקפיד לנוע
בדרכים ראשיות מוכרות.  
5)   
אין לרדת ממדרכות.  6)   
יש לשים לב לתנועת כלי רכב.  7)   
יש להקפיד שלא לכסות את שדה הראייה בעת התנועה.  8)   
הנחיות בעת שיטפונות כבדים  ג.   
אין לקיים לימודים בכיתות הממוקמות
במרתפים/במקלטים/במקומות נמוכים.
 
1)   
אין לאפשר יציאה להפסקה בחצר המוצפת מים.  2)   
יש להנחות את התלמידים שהתנועה לבית הספר וחזרה
תבוצע בדרכים ראשיות ומוכרות וללא חציית מכשולי מים.
 
3)   
יש לוודא ניקוי בורות ניקוז כדי לאפשר זרימה חופשית של
המים.
 
4)   

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/7(ב), ח' אדר תשס"ד, 1 במרס 2004