ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תשלומי הורים בהתשס"ה-תזכורת 3.11‎-2
תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשס"ה יפורסמו בחודש מאי. עד
לפרסומם אין לפרסם דרישת תשלום, אין לגבות תשלום עבור הרשמה, ואין
להתנות רישום תלמידים בתשלום כלשהו. הוראה זו חלה גם על התלמידים
הלומדים במסגרת החינוך המיוחד וגם על בתי ספר יסודיים ועל-יסודיים
מוכרים שאינם רשמיים.


בשאלות אפשר לפנות אל ד"ר יאיר סמוכה, סגן מנהל המינהל הפדגוגי,
טל' 02‎-5604028.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004