ארגון ומינהל

3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודשים אפריל ומאי 3.5‎-14
פסח: חופשת פסח, שהחלה ב-ה' בניסן התשס"ד, 27 במרס 2004,
תסתיים ביום שלישי, כ"ב בניסן התשס"ד, 13 באפריל 2004.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשס"ד, 14 באפריל 2004,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
1. 
יום העצמאות: יום שלישי, ו' באייר התשס"ד, 27 באפריל 2004.
הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר התשס"ד, 28 באפריל 2004,
בשעה הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
2. 
ל"ג בעומר: יום ראשון, י"ח באייר התשס"ד, 9 במאי 2004. הלימודים
יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשס"ד, 10 במאי 2004, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
3. 
יום ירושלים: יום רביעי, כ"ח באייר התשס"ד, 19 במאי 2004.
מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער
לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות
הראשית.
 
4. 
שבועות: ערב שבועות ושני ימי החג, הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה', ו'
ו-ז' בסיוון התשס"ד, 27‎-25 במאי 2004. הלימודים יתחדשו ביום
שישי, ח' בסיוון התשס"ד, 28 ביוני 2004, בשעה הראשונה לפי מערכת
השעות הקבועה.

 
5. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004