ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-12
 

1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
אביב הגיע פסח בא
באתר אפשר למצוא מידע אודות חג הפסח (על פסח במקורות, על קערת הפסח
ועל ההגדה). כמו כן אפשר למצוא מידע על עונת האביב במוזיקה ועל טיולי
אביב בטבע ופעילויות לכבוד פסח כגון המשחק "מי אכל את מי?" לפי השיר
"חד גדיא", יצירת הגדת פסח ועוד.


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/pesach/index.html.2. אתרי היחידות
אתר "מרזב" - אתר המפמ"ר לעברית בבתי הספר הערביים
אתר המקצוע עברית בבתי הספר הערביים, "מרזב", החל לפעול במסגרת
האתרים המקצועיים המופיעים במזכירות הפדגוגית.
באתר אפשר למצוא מידע הקשור למקצוע עברית בבתי הספר הערביים.
האתר כולל תכניות לימודים לבגרות, מערכי שיעור (עם חלוקה פנימית:
הבנת הנקרא, סיפור עם ואגדה, לשון, סיפורת, שירה ותנ"ך), חומרי
למידה, רשימת שמות של חברי ועדות המקצוע, רשימת מדריכים
ואתרים מומלצים.
כמו כן אפשר למצוא באתר מידע למורים המתייחס לכל שכבות הגיל על
ימי עיון, על השתלמויות ועל מיזמים.
האתר פונה אל קהל המורים, ולכן קבוצת הדיון "רב שיח מורים" תשמש
מקום מפגש מקצועי ותרבותי בשאלות ובסוגיות במסגרת הוראת
המקצוע. מורים יכולים לפנות אל המפמ"ר באופן ישיר במדור "כתבו
לנו" בכל שאלה מקצועית.
 
2.1

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/marzev.

 
אתר כוח המשימה הלאומי
כוח המשימה הלאומי לקידום החינוך בישראל (ועדת דוברת) הוקם
בספטמבר 2003 על ידי ממשלת ישראל, ביזמת שרת החינוך התרבות
והספורט, חה"כ לימור לבנת, ובתמיכת ראש הממשלה.
על כוח המשימה הוטל לבצע בחינה ובדיקה מקיפים של מערכת החינוך
במדינת ישראל ולהמליץ על תכנית שינוי כוללת - מבנית, ארגונית
ופדגוגית - וכן על התוויית דרך ליישומה. הוועדה תגיש את עיקר
המלצותיה בתוך שישה חודשים מיום תחילת פעולתה ואת הדוח המלא
בתוך שניים עשר חודשים מיום תחילת פעולתה.
במליאה של כוח המשימה חברים אנשי חינוך מהאקדמיה ומהשדה,
מומחים מתחום הכלכלה והמשפט, אנשי עסקים ואישי ציבור.
ציבור המחנכים מוזמן להגיב באתר.
 
2.2

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/ntfe.


אתר התערוכה "עיצובים בחינוך"
התערוכה "עיצובים בחינוך 2004" מתקיימת בין התאריכים כ"ה באדר
התשס"ד, 18 במרס 2004, עד כ"ב בניסן התשס"ד, 13 באפריל 2004,
בגלריה רחל וישראל פולק של המכללה להוראת טכנולוגיה בתל-אביב.
התערוכה היא פרי תחרות בנושא תכנון ועיצוב מבני חינוך שהתקיימה
בין סטודנטים לארכיטקטורה ולעיצוב במוסדות להשכלה גבוהה.
העבודות המוצגות בתערוכה השתתפו בתחרות שהתקיימה ביולי 2003
ביזמת הגף לעיצוב חזות מבני חינוך במשרד החינוך.
 
2.3

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/design.


אתר תנאי שירות
אתר תנאי השירות של עובדי ההוראה כולל את תקנון השירות של עובדי
ההוראה, המכיל מידע כללי לגבי זכויות וחובות של עובדי הוראה
בתחומים שונים -שכר, שעות עבודה, קבלה לעבודה והפסקת עבודה וכו'.
כמו כן קיים בתקנון מידע ספציפי לתחומי ההוראה השונים - מורים
ביסודי/בעל יסודי, גננות, חינוך מיוחד, ניהול וכו'. מלבד התקנון
מתפרסמות באתר טבלאות השכר, וכן חוזר האחראי על תנאי השירות.
 
2.4

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/sherut.


אתר הגף לקליטת עלייה
האתר עוסק בעבודת הגף עם תלמידים עולים בבתי הספר, בהוראת
עברית כשפה שנייה, בהוראת עולים בכיתות, בהשתלמויות ובהכשרה של
מורים עולים ובשילובם החברתי והתרבותי בבתי הספר. כמו כן אפשר
למצוא באתר פרויקטים ותכניות שונות שהגף מציע.
 
2.5

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/olim
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004