בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
בחינת הבגרות באנגלית לעולים חדשים, שימוש במילון
4.3‎-15
אין שינוי לגבי המילון המותר לשימוש על ידי עולה חדש הנבחן בי"ל
אחת במתכונת הקיימת ובמתכונת החדשה של מודל הצבירה: הנבחן יוכל
להשתמש במילון דו-לשוני (אנגלית-שפת-אם/שפת-אם-אנגלית).
 
1. 
עולה חדש הנבחן במתכונת הקיימת בשאלונים ל-3, 4 ו-5 י"ל ובמתכונת
החדשה של מודל הצבירה, בשאלונים ב'-ז', רשאי להשתמש במילון
דו-לשוני בנוסף על מילון אנגלי-אנגלי עברי.
 
2. 


בשאלות אפשר לפנות אל המפמ"רית לאנגלית, ד"ר ג'ודי שטיינר,
טל' 02‎-5603587 ו-056‎-282273.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004