בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
שעת חירום 5.4
תרגיל מוסדות חינוך 5.4‎-1

ביום שלישי, כ"ה במרחשוון התשס"ה, 9 בנובמבר 2004, ייערך
תרגיל מוסדות חינוך ארצי בכל מוסדות החינוך בארץ. מתווה התרגיל
יעסוק באירוע רעידת אדמה.
1. 
במהלך החודשים אפריל-יוני וספטמבר-אוקטובר 2004 תבוצע
"היערכות משתלמת" בת שעתיים בנושא רעידת אדמה כדלקמן:
2. 
העברת הנושא לסגלי ההוראה תתבצע על ידי מאלש"חיות של פיקוד
העורף.
 
-   
העברת הנושא לתלמידים תתבצע על ידי המחנכים על פי מערכי
שיעור שיוכנו מראש על ידי פיקוד העורף בשיתוף עם שפ"י ואגף
הביטחון במשרד החינוך.
-   
אין לקיים כל פעילות חוץ-בית-ספרית ביום התרגיל.
3. 


לבירורים נוספים יש לפנות אל הממונה על ביטחון מוסדות חינוך,
מר שאול יגיל, בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911,
טל' 02‎-5603002, וכן אל ממוני שעת חירום במחוזות:

    -    מחוז צפון: ת"ד 530, קריית הממשלה, נצרת עלית 17000;
         ממונה שע"ח: מר רוני ברק, טל' 04‎-6500171.
 

    -    מחוז חיפה: שד' פל-ים 15א', קריית-הממשלה ב', חיפה 33095;
         ממונה שע"ח: מר יהושע סיני, טל' 04‎-8632407.
 

    -    מחוז תל-אביב: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2, תל-אביב 61092;
         ממונה שע"ח: מר חנן רוזן, טל' 03‎-6896344.
 

    -    מחוז מרכז: בניין מוסקוביץ, רח' השלושה 2 תל-אביב 61092;
         ממונה שע"ח: גב' לימור לביא, טל' 03‎-6896530.
 

    -    מחוז ירושלים: רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים 91911;
         ממונה שע"ח: מר מוטי מועלם, טל' 02‎-5601488.
 

    -    מחוז דרום: רח' התקווה 4, ת"ד 610, באר שבע 84105;
         ממונה שע"ח: מר יהודה רשף, טל' 08‎-6263018.
 

    -    המינהל לחינוך התיישבותי ועליית הנוער: בניין מוסקוביץ,
         רח' השלושה 2, ת"ד 9419, יד אליהו, תל-אביב 61092;
         קב"ט החינוך ההתיישבותי: מר בני אלחלו, טל' 03‎-6898882.
 הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004