תכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15
מושגים במורשת, בציונות ובדמוקרטיה - מיצ"ב
לכיתות ח' בהתשס"ה
9.15‎-7

התכנית "100 מושגים במורשת הציונות והדמוקרטיה", שעליה הכריזה חה"כ
לימור לבנת, שרת החינוך התרבות והספורט, עלתה על רשת האינטרנט, והיא
מופיעה באתר "אוח".

תכנית זו היא פריצת דרך בבניית בסיסי ידע במורשתו של כל מגזר (יהודי,
ערבי ודרוזי), בציונות ובדמוקרטיה הישראלית. 100 המושגים משמשים
תשתית תרבותית-חינוכית בנושאים שהם במרכז הווייתנו כמדינה יהודית
ודמוקרטית. צוות נרחב של אנשי חינוך, אנשי אקדמיה, מפמ"רים, הממונים
על החינוך הערבי והדרוזי ואנשי מטה שנהר-קרמניצר עמלו על קביעת
המושגים ועל הגדרותיהם.

תלמידי כיתות ז'-ט' אמורים ללמוד ולהפנים מושגי יסוד אלה. האחריות על
הוראת המושגים מוטלת על מנהלי בתי הספר, שיקבעו באילו דרכים ואילו
מורים ילמדו אותם.
בשנת הלימודים התשס"ה ייבחנו תלמידי כיתות ח' במסגרת המיצ"ב על
מושגים אלה.


בשאלות אפשר לפנות אל מטה שנהר-קרמניצר, טל' 02‎-5603537.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004