תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
התכנית החינוכית "תשמרו את הכוח למשהו טוב" 9.4‎-12

המאבק באלימות הוא אחד הנושאים המרכזיים והמשמעותיים הנמצאים על
סדר יומו של משרד החינוך התרבות והספורט. לאור זאת פותחה תכנית
מערכתית כוללת בברכתן וביזמתן של השרה והמנכ"לית העוסקת במניעת
אלימות בדגש על טיפוח כשירויות חברתיות ורכישת כלים מעשיים לניהול
תקשורת בין-אישית טובה יותר. התכנית היא "תשמרו את הכוח למשהו טוב",
והיא מתרגמת ערכים כמו סובלנות, אחריות, כבוד וכד' להתנהגויות יישומיות
הלכה למעשה ומטפלת במסרים האלה:
"סובלנות IN , אלימות OUT " - הפנמת התובנה כי האלימות אינה
לגיטימית
א. 
"אפשר גם אחרת" - הרחבת האלטרנטיבות לבחירה בהתנהגויות
מקדמות
ב. 
"זה לא ייגמר... אם לא תספר" - עידוד הפרט והקבוצה להפסיק עם
השתיקה ולדווח
ג. 
"מטפחים תקשורת בין-אישית ורוכשים כלים לחיים בחברה
ערכית"
- טיפוח כשירויות חברתיות והתנסות בכלים לניהול שיח
מקדם, להליכות ולנימוסים, לניהול קונפליקטים בתפיסה גישורית,
לעבודה בצוות ולקבלת החלטות בחיבור לערכים ולמושגים מרכזיים כמו
אחריות, אמפתיה, תרומה לקהילה ועזרה לאחר.
ד. 
התכנית תופעל בכל מערכת החינוך (מגני הילדים, דרך בתי הספר היסודיים
ועד לתיכון), ותשולב כחלק ממערכת השיעורים הרגילה בתכניות הפעילות של
המוסד החינוכי, תוך שיתוף פעולה עם מנחים ועם תכניות של הטלוויזיה
המשפיעים על הילדים ועל בני הנוער בתפיסת המציאות ובגיבוש עמדות
והשקפת עולם.

אנו מאמינים שהתכנית תקנה ללומדים "צרור מפתחות לחיים", תסייע
בהפחתת האלימות ותעודד את השותפים לקחת אחריות ולהיות אזרחים
אכפתיים יותר ובעלי מודעות גבוהה יותר לעצמם ולחברה, תוך סובלנות
וכבוד הדדי.

בימים אלו יישלחו לכל מוסדות החינוך חומרים יישומיים המתאימים לכל
רמת גיל, תוך התייחסות למסרים המרכזיים הנוגעים לשימוש בכוח
ולחשיבות של הפנייתו לאפיקים חיוביים. החומרים מיועדים לכלל המורים,
והם ניתנים להורדה גם מאתר "אוח" של המשרד,
http://www.education.gov.il.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך
לחיים בחברה באגף לחינוך יסודי, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב רם,
ירושלים 91911, טל' 02‎-5603283/4, פקס' 02‎-5604043
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004