ארגון ומינהל 3.
חקיקה ופסיקה 3.4
הצעות להענקת פרסים ע"ש אישים ממלכתיים שהלכו
לעולמם
3.4‎-7
 
1 באפריל 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  קיימת אפשרות להציע הענקת פרסים על שם אישים ממלכתיים אשר הלכו
לעולמם ואשר יוענקו מטעם המזכירות הפדגוגית. על הפרסים להיות על שם
אישים שנקבע לגביהם בתוקף חוק או בהחלטת ממשלה יום זיכרון ממלכתי
לכלל הציבור הישראלי, או, לחלופין, נקבע בהחלטת ממשלה ציון יום הזיכרון
שלהם בישיבה מיוחדת של מליאת הכנסת.
כל מי שמבקש להציע הענקת פרס חינוך לציון זכרם של אישים ממלכתיים על
פי הכללים שהוזכרו לעיל מוזמנים להגיש הצעות ליו"ר המזכירות הפדגוגית.
מהות הפרס תיקבע בדיון בין המציעים לנציגי המזכירות הפדגוגית.


בשאלות אפשר לפנות אל המזכירות הפדגוגית, טל' 02‎-5602236.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004