חוזר זה מבוטל
בחינות 4.
בחינות בגרות 4.3
רשימת המקצועות הטכנולוגיים שמעמדם שונה לצורך
זכאות לתעודת בגרות
4.3‎-26
 
1 באפריל 2004
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
4.3‎-20 בחוזר
הוראות הקבע
סג/6(א)
 
  מטרת הפרסום  

בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) פרסמנו את רשימת המקצועות הטכנולוגיים
שמעמדם שונה לצורך זכאות לתעודת בגרות. לרשימה נוספו 4 מקצועות,
והתחולה שונתה לשנת התשס"ד. להלן הרשימה המעודכנת:


תחולה  בחירה
נוספת
 
תרבות
כללית
 
בחירה
מחייבת
חובה
שם המקצוע 
התשס"ד    +  +    מדעי הטכנולוגיה 
התשס"ד    +  +    טכנולוגיה מוכללת 
התשס"ד    +  +    מדעי הנדסה 
התשס"ד    +  +    טכנולוגיות הבנייה 
התשס"ד    +  +    מינהל וכלכלה 
התשס"ד    +  +    ניהול הייצור 
התשס"ד    +  +    ניהול משאבי אנוש 
התשס"ד    +  +    ניהול התפעול 
התשס"ד    +  +    מערכות תכנון ותכנות מערכות 
התשס"ד    +  +    מידענות ממוחשבות 

מבין המקצועות המפורטים בחוזר המיוחד ב', התשמ"ט, ובסעיף 168 בחוזר
נו/5, אלה הם המקצועות היחידים שחל שינוי במעמדם לצורך זכאות
בבחינות הבגרות.


בשאלות אפשר לפנות אל מר גרשון כהן, מנהל תחום טכנולוגיה במינהל למדע
ולטכנולוגיה, טל' 056‎-282121
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/8(א), י' ניסן תשס"ד, 1 באפריל 2004