הוראה זו מבוטלת

ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
שיבוץ תלמידים בני-העדה האתיופית במוסדות החינוך 47 -3.7
 
2 במאי 2004
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  בהתאם להמלצת הוועדה לבדיקת תהליכי השתלבותם של תלמידים בני
העדה האתיופית במערכת החינוך הוסרה כל מגבלה לקבלת תלמידים
אלה. לפיכך יופסק השימוש במכסות (25% או כל מכסה אחרת) במקום
שיש שימוש כזה, כגורם בשיבוצם וברישומם של תלמידים בני העדה
האתיופית, עולים כילידי הארץ, בכיתות או בבתי-ספר.
1. 
אין למנוע מהורי תלמיד בן העדה האתיופית להירשם לבית הספר בשל
חלקם היחסי או מספרם של בני-העדה מתוך כלל התלמידים.
2. 
עם זאת תימשך מדיניות האינטגרציה, וייעשה מאמץ ויינקטו פעולות
להכוונת התלמידים יוצאי אתיופיה בהסכמת הוריהם למוסדות החינוך
שישי שבהם אינטגרציה ראויה, החותרת להשתלבות לימודית וחברתית
נכונה ואופטימלית לתלמידים בני העדה.
3. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר עמיהוד בהט, מנהל גף קליטת עלייה,
טל' 02‎-5603619.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/9(א), י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004