חוזר זה מבוטל

בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.1
הוראות בטיחות בנושא קפצית (מיני טראמפ) 40 -5.1
 
2 במאי 2004
 
  תאריך תחולה 
להחליף ס"ק
7.10.3 בסעיף
5.1‎-25 בחוזר
הוראות הקבע
סב/6(ב)
(עמ' 127)
 
  מטרת הפרסום  


1. הרשאים להורות

על כל מורה המלמד בעזרת קפצית לעבור הכשרה או השתלמות בסיסית
בנושא.
1.1 
ההכשרה/ההשתלמות היא בת 14 שעות בודדות, ואפשר לבצעה אך ורק
במסגרות מאושרות על ידי הפיקוח על החינוך הגופני. (תכנית
ההכשרה/ההשתלמות פורסמה, ואפשר לקבלה אצל המפקחים על
החינוך הגופני במחוזות. מורים שעברו הכשרה זו בעבר יפנו אל המפקח
על החינוך הגופני בבקשה לקבל אישור מתאים.)
1.2 
כל מורה שעבר הכשרה/השתלמות זו בהצלחה חייב שיהיה בידו אישור
המעיד על-כך.
1.3 
כל מורה שבידו תעודת "מאמן" מוכרת בהתעמלות פטור מקורס נוסף.
 
1.4 

2. בדיקה לפני הפעילות

הקפצית, מכשירי הקפיצה (ארגז, חמור וכיו"ב), המזרנים ומכשירי
העזר המשמשים להוראה יהיו תקינים ויציבים.
2.1 
יש לבדוק את יציבות הקפצית, את הלולאות במסגרת הקפצית ואת אופן
חיבורן לחוטי הגומי או לקפיצים, את מצב חוטי הגומי או הקפיצים, את
יריעת הנתירה, את ההברגות המיועדות לכיוון של שיפוע הקפצית, את
כריות הבטיחות המחוברות על מסגרת הקפצית ואת גומיות הבלימה
המונעות החלקה ונזק לרצפה.
2.2 
יש לבדוק את יציבות המזרנים ואת מידת שקיעתם כדי למנוע פגיעה
מהנוחת עליהם.
2.3 
יש לוודא כי אזור הנחיתה, 2 מ' לפחות מכל צד, יהיה נקי ממפגעים.
2.4 
יש לבדוק כי מסלול הריצה ישר, נקי וללא מהמורות (מרחק ההרצה
ומהירות הריצה ייקבעו על ידי המורה בהתאם למיומנות הנדרשת
ולרמת התלמידים).
 
2.5 

3. טיפול ואחזקה מונעת

פעם בחודש יש לנקות את יריעת הנתירה במטלית לחה ובמי סבון.
3.1 
יש לשמור על חוט הגומי ועל הקפיצים מרטיבות.
3.2 
בעת פגרה ממושכת יש לרפות את חוט הגומי כדי לשמור על קפיציותו.
3.3 
פעם בכמה חודשים יש לשמן את ההברגות המיועדות לכיוון של שיפוע
הקפצית.
3.4 
אין להניח על הקפצית ועל יריעת הנתירה חפצים או מכשירים כבדים.
 
3.5 

4. המזרנים

ללא מזרני נחיתה אין להשתמש בקפצית.
4.1 
במיומנויות שמתחילות ומסתיימות על הרגליים, ללא כל סיבוב באוויר -
יש להניח באזור הנחיתה מזרן אחד או יותר, שמידותיו הן: עובי כולל
של 20 ס"מ לפחות, רוחב של 1.20 מ' לפחות ואורך של 2.5 מ' לפחות.
4.2 
במיומנויות שיש בהן סיבוב באוויר או נחיתה על הידיים, או כאשר
הקפצית משמשת אמצעי עזר -  
4.3 
יש להניח באזור הנחיתה מזרן אחד או יותר שמידותיו הן: עובי
כולל של 40 ס"מ לפחות, רוחב של 1.20 מ' לפחות ואורך של 5 מ'
לפחות.
 
א.   
יש להניח מזרני נחיתה בעובי של 20 ס"מ לפחות משני צדדיו של
מכשיר הקפיצה.
 
ב.   

5. הנחיות בטיחות נוספות

חייבת להיות שמירה צמודה של המורה.
5.1 
יש לוודא שהקפצית לא תהיה בהישג יד של מי שאינם מוסמכים/רשאים
להשמש בה.
 
5.2 

6. תכנית ההכשרה
 
נושאי הלימוד  השיעור
כללי בטיחות והכרת המכשיר (פירוק והרכבה, שינויי גובה,
ארגון הקפצית והמזרנים והתאמתם לסביבה, שטחי ההרצה,
אופן הנחיתה וכיו"ב)
 
1
 
הכנה גופנית ותרגילי הסתגלות
 
2
 
הרצה, ניתור ונחיתה בקפיצות יסוד
 
3
 
הוראת מיומנויות יסוד בקרקע ובקפיצות כהכנה לביצוען בעזרת
הקפצית
 
5‎-4
 
דרכי עזרה ושמירה במיומנויות היסוד
 
6
 
הוראת מיומנויות מתקדמות בקרקע ובקפיצות כהכנה לביצוען
בעזרת הקפצית
 
8‎-7
 
הוראת מיומנויות מתקדמות בעזרת קפצית בלבד, ובכלל זה דרכי
הוראה ושמירה
 
10‎-9
 
הכנת מופעי ראווה בבית הספר בעזרת קפצית
 
12‎-11
 
צפייה בסרטים מקצועיים, סיכום ומבחני סיום
 
14‎-13
 


בשאלות אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
טל' 03‎-6896136.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/9(א), י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004