חוזר זה מבוטל
למעבר לחוזר המעודכן לחצו כאןשימו לב: לחוזר זה פורסם עדכון.  לחצו כאן כדי להגיע לקטע המעודכן.
דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
היתר להדרכת טיולים - שינוי סעיף 6.2‎-22 בחוזר הוראות
הקבע סג/10(א)
6.2‎-23
 
2 במאי 2004
 
  תאריך תחולה 
שינוי סעיף
6.2‎-22 בחוזר
הוראות הקבע
סג/10(א)

 
  מטרת הפרסום  


על-פי סעיף 6.2‎-22 בחוזר הוראות הקבע סג/10(א) "יורשו להדריך בטיולי
מערכת החינוך רק מדריכי טיולים שיש להם היתרי הדרכה המאושרים על
ידי משרד החינוך".

משרדנו אישר לכמה גופים אשר נמצאו מתאימים להכשיר את מדריכי
הטיולים. מאחר שהתברר לנו כי מספר המדריכים שאושרו עד כה להדרכה
אינו מספק את כל צורכי המערכת, החלטנו על הפעלה הדרגתית של ההוראה
במשך 3 שנים, עד להפעלתה המלאה.

להלן הנחיותינו לשנת הלימודים התשס"ה:
בכל טיול ישתתף לפחות מדריך אחד בעל היתר להדרכת טיולים מטעם
משרד החינוך התרבות והספורט.
1. 
טיולים המודרכים על ידי מחנכי כיתות או על ידי מורים אחרים אשר
מונו על ידי מנהל בית הספר או מדריכי של"ח וידיעת הארץ פטורים
מהיתר זה.
2. 


לבירורים אפשר לפנות אל מר מושיק כהן, תחום של"ח וידיעת הארץ,
טל' 056‎-283195 ו-02‎-5603888.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/9(א), י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004