עובדי הוראה 8.
הכשרת עובדי הוראה 8.2
השתלמויות לעו"ה במרכזים ארציים 8.2‎-13
 
2 במאי 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  עובדי הוראה רשאים להשתתף בהשתלמויות בשעות עבודתם ובקורסים
מרוכזים אם הם מתקיימים במרכזים הארציים להשתלמויות עובדי הוראה
אלו:
בבית הספר לעובדי הוראה בכירים באכסניית רבין בירושלים
- 
במרכז הארצי להשתלמויות עובדי הוראה ללימודי מדעים בשלומי
- 
במרכז הארצי להשתלמויות עובדי הוראה במקצועות היהדות, הרוח
והחברה בבית יציב, באר שבע.
- 
לעובדי הוראה שישתתפו בהשתלמויות במוסדות שציינו לעיל, ואשר קיבלו
אישורים להשתלמות על חשבון עבודה כמקובל, יינתן מילוי מקום
בכיתותיהם.

המרכזים הארציים מתמחים בנושאים מוגדרים, ועניינם בעיקר לבעלי
תפקידים במערכת ולצוותים מובילים במטה, במחוזות ובבתי-הספר.


לפרטים נוספים על התכנים ועל הרשמה מוקדמת אפשר לפנות אל:

- מר איציק שפירא, מנהל בית הספר לעובדי הוראה בכירים,
  טל' 02‎-6490101
 

- גב' אידה גונן, מנהלת המרכז הארצי ללימודי מדעים בשלומי,
  טל' 04‎-9809166, שלוחה 104
 

- ד"ר עודד אבישר, מנהל המרכז ללימודי יהדות, רוח
  וחברה בבית יציב, באר שבע, טל' 08‎-6283504.
 

הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/9(א), י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004