אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
הורים ותלמידים 2.3
התכנית הדרי"ם - הדרכת הורים, ליועצים ולמנהלי
בתי"ס יסודיים
2.3‎-1מהות התכנית
התכנית הדרי"ם עוסקת במגוון נושאים המעסיקים מורים ומציידת אותם
בכלים יישומיים שנועדו לשפר את התקשורת בין המורים להורים ובין
המורים וההורים לתלמידים.
התכנית מגבשת את הצוות החינוכי ויוצרת אווירה חיובית בחדר המורים.
היועצים והמורים מכירים דרכים להתמודד בהצלחה עם בעיות של התנהגות
לא נאותה המסייעות להם להיענות להורים המבקשים ייעוץ והדרכה באשר
לחינוך ילדיהם. התכנית מובנית, והיא כוללת ערכה ובה אמצעים דידקטיים
המקלים על המורים בהעברת התכנים להורים.

אופן הפעולה של התכנית
יועץ בית הספר עובר הכשרה מקיפה (112 שעות עם ציון) ומעביר את
התכנית למחנכי בית הספר (84 שעות עם ציון). לאחר לימוד התכנית
המחנכים מעבירים אותה להורים של ילדי כיתתם. המבנה המיוחד של
התכנית יוצר דיאלוג חיובי ומפרה בין היועץ, המורים, ההורים והתלמידים,
ונוצר קשר חיובי בין המורים להורים. חדר המורים מתגבש סביב התכנים
והשפה הייחודית של התכנית. בעקבות יישומן של המלצות התכנית חל שיפור
באקלים הכיתתי והבית ספרי (הקטנת אלימות) ומתחזק הקשר בין בית הספר
לקהילה.

אופן ההצטרפות לתכנית
בית ספר המעוניין להפעיל את התכנית שולח יועץ העובר את הקורס. עם שובו
לבית הספר הוא מעביר את התכנית הדרי"ם למחנכי הכיתות, ואלה מזמינים
את ההורים של ילדי כיתתם ומעבירים להם את התכנית במשך 9 פגישות
שבועיות.
למנהלי בתי ספר מוצע לבוא ליום עיון שבו תוצג לפניהם התכנית ודרך
הפעלתה.
הקורסים הקרובים ליועצים ייערכו בקיץ 2004, במשך 8 ימים, ב-ט"ז, י"ז,
כ"ג, כ"ד ו-כ"ה בתמוז וב-א', ב' ו-ג' באב התשס"ד (5, 6, 12, 13, 14, 19,
20 ו-21 ביולי).
יום העיון למנהלים ייערך ב-כ"ב בתמוז התשס"ד (11.7.04).


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל ד"ר יוסף פרינץ, אגף שח"ר, משרד החינוך
התרבות והספורט, טל' 02‎-5811311, פקס' 02‎-5811330.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/9, י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004