ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש מאי 3.5‎-15

ל"ג בעומר: יום ראשון, י"ח באייר התשס"ד, 9 במאי 2004. הלימודים
יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשס"ד, 10 במאי 2004, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
1. 
יום ירושלים: יום רביעי, כ"ח באייר התשס"ד, 19 במאי 2004.
מציינים את יום ירושלים באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער
לבירת ישראל. בחמ"ד נאמרת תפילת "הלל" כפי שנקבעה על ידי הרבנות
הראשית.
 
2. 
חג השבועות: ערב שבועות, שבועות ואסרו חג, הימים שלישי, רביעי
וחמישי, ה' ו' ו-ז' בסיוון התשס"ד, 27‎-25 במאי 2004. הלימודים
יתחדשו ביום שישי, ח' בסיוון התשס"ד, 28 במאי 2004, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
3. הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/9, י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004