ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
מהלך שנת הלימודים התשס"ה - תיקון טעות בסעיף
3.5‎-12 של חוזר "הודעות ומידע" סד/7(א)
3.5‎-16

בסעיף 3.5‎-12 של חוזר "הודעות ומידע" סד/7(א) נפלה טעות במועד החזרה
מחופשת פורים. התאריך הנכון של החזרה הוא 28 במרס 2005 ולא כפי
שנכתב בטעות. בתאריך העברי אין טעות.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/9, י"א אייר תשס"ד, 2 במאי 2004