ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-13


1. אוח - אינטרנט ומידע חינוכי
 
ל"ג בעומר
באתר: מה אנחנו יודעים על ל"ג בעומר? מי "המציא" את החג? על ספירת
העומר, על ההילולה בהר מירון ועל מנהגים נוספים.
 
1.1


כתובת האתר:
http:/www.education.gov.il/moe/hagut/spr_lg.htm.


 
יום ירושלים
באתר סקירה היסטורית קצרה של תולדות ירושלים מאז קום מדינת
ישראל: סיפור הפריצה לעיר לאחר תכנית הבינאום ושחרור העיר בשנת
1967. אפשר למצוא גם שירים שנכתבו לכבוד העיר והסבר קצר על
שבעת השערים בחומתה של ירושלים. כמו כן יש באתר מסלול טיול בעיר
בעקבות אתרים המוזכרים בסיפורו של עמוס עוז, "מיכאל שלי". אפשר
גם להשתתף בחידונים בנושא תולדות ירושלים המופיעים באתר.
 
1.2


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/jerusalem/index.html.


 
שבועות
האתר כולל מידע אודות החג, הסבר על דינים ועל מנהגים הנהוגים בחג
וכן משחקים ושעשועי לשון. כמו כן אפשר למצוא באתר מידע על מתן
תורה, על מגילת רות ועל חג הקציר ביצירות אמנות.
 
1.3


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/shavuot/index.html.
2. אתרי היחידות

אתר מינהל הספורט
האתר עוסק בפעילות המינהל וביעדיו. בין יעדי המינהל: פיתוח ענף
הספורט בארץ, טיפוח הספורט ההישגי, סיוע לספורט הייצוגי של הנכים,
פיתוח מצוינות, קיום ופיתוח של ספורט נשים, נוער ועולים, מתן העדפה
מתקנת ליישובי פריפריה ומיעוטים, חיזוק הקשר עם השלטון המקומי,
קביעת סדרי עדיפויות לענפי הספורט על פי צורכי האוכלוסייה והמדינה
וחיזוק הקשרים הבינלאומיים של הספורט.
באתר אפשר למצוא מידע אודות פעילות המינהל, נהלים, תקנות וחוקים
בנושא הספורט, קריטריונים לתמיכה, דוחות של ועדות ספורט, מאמרים
מביטאון החינוך הגופני והספורט ומגוון טפסים.
 
2.1


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/sport.אתר מינהלת המנב"ס
באתר יש ריכוז מידע אודות "גלישה בטוחה ברשת" לילדים ולנוער.
 
2.2


כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/manbas/glisha.betucha.htm.